Kaukolämpö Hanko

Advenin ekologiset energiaratkaisut palvelevat laajasti Hangon alueella. Adven tuottaa alueen asukkaille täysin hiilivapaata kaukolämpöä. Kaukolämpö tuotetaan pääosin kotimaisella puuhakkeella. Lisäksi paikallisten teollisuusyritysten hukkalämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon, jolloin energiatehokkuus paranee entisestään.

Oletko kiinnostunut liittymään kaukolämpöön? Kaukolämpö sopii lämmitysmuodoksi kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Mikäli kiinteistösi sijaitsee verkkojemme alueella, ota yhteyttä ja kysy liittymistarjousta!

Kaukolämmön hinta

Asiakas maksaa tilaamastaan tehosta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energia- ja kiertovesimaksun. Kiertovesimaksu perustuu asiakkaan lämmönvaihtimen läpi virtaavaan kaukolämpöveden määrään kuutioina (m3).

Perusmaksu
Sopimusteho kW1.1.2022 alkaen
Perusmaksu €/vuosi (sis. alv. 24 %)
0 – 49 138 + (66 x P)A
50 – 149 298 + (64 x P)B
150 -549 5 072 + (32 x P)C
550 – 13 826 + (16 x P)D

1.1.2022 alkaen:
Perusmaksu = Kiinteä osa+ (Tehomaksu x P)  
P = sopimusteho (kW) 
Yksinkertaistaaksemme hinnastoamme olemme sisällyttäneet k2 = kustannuskertoimen hintakomponentteihin. 

Perusmaksun hinnanmuutoksesta säädetään Advenin soveltamissa kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa.

Energiamaksu

Energiamaksu 1.1.2022 alkaen on 68,99 €/MWh (alv 24%).

Mikäli polttoaineiden hinnoissa tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan energiamaksu muuttaa vastaamaan muuttuneita kustannuksia seuraavana laskutuskautena. Lisäksi sovelletaan kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja.

Kiertovesimaksu

Kiertovesimaksu 1.1.2022 alkaen on 0,20 €/m3 (alv 24 %). Maksua ei peritä 1.5-31.8 välisenä aikana.

Arvonlisävero, vero ja muut julkiset maksut

Hinnat ja maksut on vahvistettu arvonlisäverolla. Laskutuksessa perus- ja energiahintoihin on lisätty kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.

______________________________________________________________________________________

På svenska:

Fjärrvärmepriser

Kunden betalar grundavgift för avtalseffekten och energi- och cirkulationsvattenavgift för den förbrukade värmeenergin. Cirkulationsvattenavgiften grundar sig på den mängd fjärrvärmevatten i kubikmeter (m3) som ström-mar genom värmeväxlaren.

Grundavgift
Avtalseffekt kWFr.o.m. 1.1.2022
Grundavgift €/år (inkl. moms 24 %)
< 50138 + (66 x P)A
50 – 150298 + (64 x P)B
150 – 5505 072 + (32 x P)C
> 55013 826 + (16 x P)D

Fr.o.m. 1.1.2022:
Grundpris = Fast del + (Effektpris x P) 
P = Kontrakterad effekt (kW) 
För att förenkla prislistan är k2=kostnadsfaktorn redan inräknad i priskomponenterna. 

Priset på grundavgiften kan förändras enligt de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme som Adven tillämpar.

Energiavgift

Energiavgiften (fr.o.m. 1.1.2022) är 68,99 €/MWh (alv 24%).

Cirkulationsvattenavgift

Om väsentliga förändringar i bränslepriserna sker, kan energiavgiften justeras i enlighet med de ändrade kostnaderna fr.o.m följande faktureringsperiod. Dessutom tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme.

Cirkulationsvattenavgiften (fr.o.m. 1.1.2022) är 0,20 €/m3. Cirkulationsavgiften uppbärs inte under tiden 1.5.-31.8.

Mervärdesskatt, skatt och andra offentliga avgifter

Priserna och avgifterna fastställs inklusive moms. I faktureringen tillkommer respektive gällande mervärdesskatt på grund- och energiavgifterna. Vid ändringar av skatter och offentliga avgifter kan priserna justeras i enlighet med förändringarnas inverkan.

________________________________________________________________________________________