Kaukolämpö Hanko

Advenin ekologiset energiaratkaisut palvelevat laajasti Hangon alueella. Adven tuottaa alueen asukkaille täysin hiilivapaata kaukolämpöä. Kaukolämpö tuotetaan pääosin kotimaisella puuhakkeella. Lisäksi paikallisten teollisuusyritysten hukkalämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon, jolloin energiatehokkuus paranee entisestään.

Oletko kiinnostunut liittymään kaukolämpöön? Kaukolämpö sopii lämmitysmuodoksi kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Mikäli kiinteistösi sijaitsee verkkojemme alueella, ota yhteyttä ja kysy liittymistarjousta!

Kaukolämmön hinta

Kaukolämmön hinta Hangossa 1.1.2021 alkaen. Asiakas maksaa tilaamastaan tehosta perusmaksun ja käyttämästään lämpöenergiasta energia- ja kiertovesimaksun. Kiertovesimaksu perustuu asiakkaan lämmönvaihtimen läpi virtaavaan kaukolämpöveden määrään kuutioina (m3).

Perusmaksu
Sopimusteho kWPerusmaksu €/vuosi
< 50k2× (130 + 63 × P)A
50 – 150k2× (280 + 60 × P)B
150 – 550k2× (4780+ 30 × P)C
> 550k2× (13030 + 15 × P)D

k2 = kustannuskerroin
k2 (1.1.2021 alkaen) = 0,815 (alv 0%), 1,011 (alv 24%)
P = sopimusteho (kW)

Perusmaksun hinnanmuutoksesta säädetään Advenin soveltamissa kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa.

Energiamaksu

Energiamaksu on 55,23 €/MWh (alv 0%), 68,49 €/MWh (alv 24%).

Mikäli polttoaineiden hinnoissa tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan energiamaksu muuttaa vastaamaan muuttuneita kustannuksia seuraavana laskutuskautena. Lisäksi sovelletaan kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja.

Kiertovesimaksu

Kiertovesimaksu on 0,15 €/m3 (alv 0 %), 0,186 €/m3 (alv 24 %). Maksua ei peritä 1.5-31.8 välisenä aikana.

Arvonlisävero, vero ja muut julkiset maksut

Hinnat ja maksut on vahvistettu ilman arvonlisäveroa. Laskutuksessa perus- ja energiahintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriser i Hangö från och med 1.1.2021. Kunden betalar grundavgift för avtalseffekten och energi- och cirkulations-vattenavgift för den förbrukade värmeenergin. Cirkulationsvattenavgiften grundar sig på den mängd fjärrvärmevatten i kubikmeter (m3) som ström-mar genom värmeväxlaren.

Grundavgift
Avtalseffekt kWAvtalseffekt kW
< 50k2× (130 + 63 × P)A
50 – 150k2× (280 + 60 × P)B
150 – 550k2× (4780+ 30 × P)C
> 550k2× (13030 + 15 × P)D

k2 = kostnadskoefficient
k2 (från och med 1.1.2021) = 0,815 (alv 0%), 1,011 (alv 24%)
P = avtalseffekt (kW)

Priset på grundavgiften kan förändras enligt de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme som Adven tillämpar.

Energiavgift

Energiavgiften är 55,23 €/MWh (alv 0 %), 68,49 €/MWh (alv 24%).

Cirkulationsvattenavgift

Om väsentliga förändringar i bränslepriserna sker, kan energiavgiften justeras i enlighet med de ändrade kostnaderna fr.o.m följande faktureringsperiod. Dessutom tillämpas de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme.

Oletko kiinnostunut liittymään kaukolämpöön? Adven tuottaa kaukolämpöä useilla eri paikkakunnilla aina Hangosta Leville asti. Kaukolämpö sopii lämmitysmuodoksi kaikkiin kiinteistöihin, joissa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.

Cirkulationsvattenavgiften är 0,18 €/m3 (0,15 €/m3, moms 0 %). Cirkulationsavgiften uppbärs inte under tiden 1.5.-31.8.

Mervärdesskatt, skatt och andra offentliga avgifter

Priserna och avgifterna fastställs exklusive moms. I faktureringen tillkommer respektive gällande mervärdesskatt på grund- och energiavgifterna. Vid ändringar av skatter och offentliga avgifter kan priserna justeras i enlighet med förändringarnas inverkan.