Usein kysytyt kysymykset

Asiakkaidemme yleisimmät kysymykset koottuna yhteen paikkaan.

Kaukolämmön hinnanmuutokset 2023-2024

Hinnannousu aiempiin vuosiin verrattuna johtuu pääasiassa biopolttoaineiden hintojen noususta, johon puolestaan on useita syitä. Suuria määriä biomassaa, joka aiemmin tuli Venäjältä ja Valko-Venäjältä muualle Eurooppaan, ei ole enää saatavilla Ukrainan sodan seurauksena. Vaikka Adven on käyttänyt energiantuotannossaan ensisijaisesti kotimaisia polttoaineita, yleinen saatavuusvaje lisää kotimaisen biomassan kysyntää. Samaan aikaan sekä energiateollisuuden että valmistavan teollisuuden siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin ja kaasun ja öljyn korvaaviin raaka-aineisiin, jolloin kasvanut kysyntä vaikuttaa jo ennestään ahtaalla oleviin biomassamarkkinoihin.

Suomessa biopolttoaineiden hinta on noussut keskimäärin jopa 80 % kahden viime vuoden aikana. Tällä on suuri vaikutus, kun otetaan huomioon, että polttoaineet ja erityisesti biopolttoaineet muodostavat noin 50 % kustannuksistamme. Teemme edelleen kovasti töitä pienentääksemme kustannuksiamme ja rajoittaaksemme kaukolämmön hintavaikutusta, mutta siitä huolimatta kaukolämmön hinnannousu on korkeampi kuin aiempina vuosina.

Kaukolämpö on kuitenkin edelleen kilpailukykyinen lämmitysvaihtoehto myös muihin energialähteisiin verrattuna, joiden hinnat ovat vaihdelleet vuosien varrella voimakkaammin.

Monet tekijät vaikuttavat hinnoitteluun; käytetyt polttoaineiden yhdistelmät, verkon koko, jäte- tai hukkalämmön hyödyntäminen kaukolämmön tuotannossa, voiko lämpölaitos tuottaa sähköä myyntiin ja niin edelleen. Sen vuoksi eri yritysten ilmoittamat hinnanmuutokset vaihtelevat.

Noudatamme toimialajärjestö Energiateollisuus ry:n asettamia kaukolämmön sopimusehtoja. Tämä tarkoittaa, että meidän on lähetettävä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla asiakkaalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen tai laskutusosoitteeseen ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat, muut sopimusehdot tai hinnoittelu muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Jos muutoksen perusteena on lainsäädännön muuttuminen tai viranomaisen päätös, on lämmönmyyjällä oikeus toteuttaa muutos siitä päivästä lukien, kun muutos tai päätös tuli voimaan.

Seuraamme markkinatilannetta ja teemme tarvittavia toimenpiteitä, jotta saamme kaukolämpöenergian tuotettua kustannustehokkaasti kaikille asiakkaillemme

Advenin yli 20 verkostossa ympäri Suomea on tällä hetkellä muutama laitos, joissa voimme tuottaa myös sähköä eli sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Näissä CHP-laitoksissa tuotetun sähkön osuus on kuitenkin suhteellisen pieni eikä joissakin tapauksissa kata laitoksen omaa sähköntarvetta. Siksi meillä ei myöskään ole senkaltaista sähkönmyyntiä, joka voisi kompensoida hinnannousua. Olemme keskittyneet lämmön ja höyryntuottamiseen ja jakeluun.

Meille vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan harjoittaminen on erityisen tärkeää. Työskentelemme intensiivisesti vähentääksemme kaikkia kustannuksiamme ja sopeuttaaksemme toimintaamme uusille polttoainemarkkinoille. Teemme tämän investoimalla tehokkaampiin laitoksiin, jotka pystyvät käsittelemään muita polttoaineita ja varmistamaan samalla luotettavan ja kestävän lämmöntuotannon myös tulevaisuudessa.

Lämmitysenergiankäytön seuraaminen ja tehostaminen voivat tuoda toivottuja kustannussäästöjä energialaskullasi. Samalla se säästää myös ympäristöä. Olemme koonneet verkkosivuillemme joukon energiansäästövinkkejä, joiden avulla voit vaikuttaa lämmitysenergiankäyttöösi ja pienentää lämmityskustannuksiasi – asuit sitten omakotitalossa, rivitalossa tai kerrostalossa.

Löydä vastaus kysymykseesi

Ota suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme: kaukolampo@adven.com

Tarkista ensin oman alueen kaukolämpösivulta, mikäli verkossa tehdään tilapäisiä huoltotöitä. Mikäli keskeytyksestä ei ole ilmoitettu, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, kaukolampo@adven.com.

Kaukolämpövesi värjätään mahdollisten vuotojen tai vaurioiden paikantamiseksi. Kiinteistön vesipisteistä tulevan lämpimän käyttöveden värjäytyminen vihreäksi merkitsee vuotoa kiinteistön lämmönvaihtimessa. Ota mahdollisimman pian yhteyttä lähimpään LVI-toimijaan/huoltoyhtiöösi ja ilmoita tilanteesta myös Advenin asiakaspalveluun. Mikäli epäilet, että kaukolämpöverkossa on vuoto rakennuksen ulkopuolella, olkaa välittömästi yhteydessä kaukolämmön asiakaspalveluun. Vuoto voi esiintyä poikkeavana sulana kohtana talviaikaan tai maasta nousevana vesihöyrynä. Kaukolämpöverkossa kiertävä vesi on erittäin kuumaa, joten vuotoa ei saa tukkia omatoimisesti tai kaivaa putkea esille.

Ota yhteyttä asiakaspalveluun kaukolampo@adven.com ja lisää viestiisi, mikä kunta ja osoite on kyseessä.

Kirjaudu kaukolämpöasiakkaiden Minun Adven -asiakasportaaliin.

Lämmönvaihtimien hankinta ja uusiminen on asiakkaan vastuulla. Päivitäthän ajantasaiset tiedot myös Advenille.

Liittymää ei tarvitse irtisanoa. Lämmöntoimitus voidaan keskeyttää korjaustöiden ajaksi. Ota tällöin yhteyttä asiakaspalveluun: kaukolampo@adven.com

Jos olet tekemässä valintaa kiinteistösi lämmitysmuodosta, on tärkeää ottaa huomioon eri näkökohtia ennen päätöksen tekemistä. Kiinteistön lämmityksen ja ympärivuorokautisen lämpimän käyttöveden tarjoama kaukolämpö on hyvä vaihtoehto, kun haluat luotettavan ja turvallisen lämmitystavan. Tutustu kaukolämmön hyötyihin klikkaamalla tästä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Ota yhteyttä asiakaspalveluun