Kaukolämpö Eura + Kauttua

Tuotamme lämpöä Eurassa ja Kauttualla

Euran ja Kauttuan kaukolämpö tuotetaan Kauttuan voimalaitoksella, mikä tuottaa myös sähköä ja prosessihöyryä paikallisen teollisuuden tarpeisiin. Lämmön tuotannossa hyödynnetään kotimaisia kierrätyspolttoaineita, kuten purkupuuta.

Vuoden 2022 hinnat
Sopimusvesivirta m3/h1.1.2022 alkaen
Perusmaksu €/vuosi (sis. alv. 24 %)
0 – 0,79 136 + (3 579 x V)A
0,8 – 1,99 238 + (3 451 x V)B
2,0 – 7,99 3 570 + (1 784 x V)C
8,0 – 10 710 + (893 x V)D

1.1.2022 alkaen:
Perusmaksu = Kiinteä osa + (Virtauskapasiteettimaksu x V)
V = sopimusvesivirta (m3/h)
Yksinkertaistaaksemme hinnastoamme olemme sisällyttäneet k2=kustannuskertoimen hintakomponentteihin.

Perusmaksun hinnanmuutoksesta säädetään Advenin soveltamissa kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa.

Energiamaksu
Energiamaksu 1.1.2022 alkaen on 75,14 €/MWh (alv 24%).

Mikäli polttoaineiden hinnoissa tapahtuu oleellisia muutoksia, voidaan energiamaksu muuttaa vastaamaan muuttuneita kustannuksia seuraavana laskutuskautena. Lisäksi sovelletaan kaukolämmön yleisiä sopimusehtoja.

Arvonlisävero, vero ja muut julkiset maksut
Hinnat ja maksut on vahvistettu arvonlisäverolla. Laskutuksessa perus- ja energiahintoihin on lisätty kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Verojen ja julkisten maksujen muuttuessa hintoja voidaan korjata muutoksen aiheuttaman vaikutuksen mukaisesti.