Energy as a Service® – energia palveluna

Kestäviä energia- ja infraratkaisuja sekä kumppanuutta teollisuuden ja kiinteistösektorin toimijoille.

Teollisuusyritykset kohtaavat tällä hetkellä monia haasteita. Yksi näistä on lisääntyvä paine investoida energia-, vesi- ja muihin infraratkaisuihin, jotta ne vastaavat yhteiskunnan vaatimuksiin, ja toteuttaa etenemissuunnitelmat vastuullisemmalle toiminnalle.

Kiinteistösektori pyrkii myös saavuttamaan saman kaltaisia vastuullisuustavoitteita, joissa energia on keskeisessä roolissa. Energiantuotanto ei kuitenkaan kuulu ydinliiketoimintaan, eikä energialaitosta tästä syystä haluta omistaa. Resursseja energiahankkeiden toteutukseen ei useinkaan ole riittävästi.

Advenin Energy as a Service® -malli on lähestymistapa näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Adven tarjoaa pitkäaikaista kumppanuutta, jossa energiaa voi hyödyntää uudella tavalla ja samalla asiakas voi keskittyä vahvistamaan omaa ydinliiketoimintaansa. Investoimme puolestasi ja otamme vastuun koko arvoketjusta lähtien ratkaisun tai laitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta sen käyttöön ja kunnossapitoon asti. Huolehdimme myös laitosten 24/7 valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

Katso video, jossa kerromme, miten palvelumallimme toimii käytännössä teollisuudessa. Malli soveltuu myös kiinteistöalan asiakkaillemme.

Toimintamallimme

Energy as a Service® – toimintamallimme onnistuneisiin toteutuksiin.

Energy as a Service® kertoo tavastamme toimia. Adven huolehtii koko ketjusta aina suunnittelusta toteutukseen ja ratkaisun tai laitoksen käyttöön ja kunnossapitoon. Huolehdimme myös laitosten ympärivuorokautisesta valvonnasta ja palvelun jatkuvasta kehittämisestä.

Suunnittelu

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme muodostaa perustan ratkaisusi suunnittelulle.

Rakentaminen ja investointi

Investoimme ratkaisuun puolestasi ja otamme vastuun hankkeen toteutuksesta.

Käyttö ja kunnossapito

Varmistamme energiantuotannon luotettavuuden ympärivuorokautisella etävalvonnalla ja yli 250 tuotannon asiantuntijan voimin.

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme palvelua muuttuvien tarpeiden mukaan.

Energy as a Service® -malli

Suunnittelu

Toimintamme lähtökohtana on aina kokonaisuuden hahmottaminen. Kaikki alkaa asiakkaan prosessien, toimintojen ja tarpeiden yksityiskohtaisesta ymmärryksestä. Advenin asiantuntijat työskentelevät tiiviisti asiakkaan kanssa ja pyrkivät löytämään optimaalisimman ratkaisun. Kokonaiskuvan rakentamiseksi tarkastelemme muun muassa energian ja veden käyttöä sekä sivujakeiden ja jätevesien tarjoamia mahdollisuuksia. Tämän vaiheen tuloksena syntyy ratkaisun konsepti.

 • Ratkaisu, joka vastaa asiakkaan tarpeita ja vaatimuksia
 • Taloudelliset laskelmat ja paikan päällä tehdyt mittaukset
 • Kokonaisvaltainen ja pitkän aikavälin tarkastelu
 • Teknologiariippumattomuus ratkaisun suunnittelussa

Rakentaminen ja investointi

Yksi Advenin toimintamallin kulmakivistä on, että investoimme ratkaisuun puolestasi. Energia palveluna -malli voidaan nähdä palvelusopimuksena, sillä Adven vastaa ratkaisun suunnittelusta ja käytöstä. Palvelusopimus mahdollistaa sen, että asiakkaamme voivat tarkastella toteutusta taseen ulkopuolisena eränä, ja vapauttaa resursseja oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen. Projektitiimi vastaa laitoksen tai ratkaisun toteutuksesta konseptisuunnitelman mukaan. Advenin tuotanto-organisaation vankka asiantuntemus kytketään projektiin jo lähtövaiheessa. Näin varmistetaan, että ratkaisu toimii suunnitellusti ja vastaa asiakkaan tarpeita.

 • Adven vastaa investointikustannuksista
 • Ratkaisut taseen ulkopuolisena investointina
 • Adven vastaa hankkeen toteutuksesta ja toimittajasuhteiden hallinnasta
 • Toimittajasuhteiden hallinta

Käyttö ja kunnossapito

Kun energiaratkaisu on toteutettu onnistuneesti, Advenin yli 250 tuotannon asiantuntijaa vastaavat laitoksen päivittäisestä toiminnasta ja reagoivat välittömästi muuttuviin tilanteisiin. Organisaatiomme ja palveluverkostomme kattaa koko maan ja laitoksemme sijaitsevat tyypillisesti aina lähellä asiakasta. Advenin kaikki kohteet ovat kytketty moderniin etävalvontajärjestelmään. Advenin 24/7 miehitetty operatiivinen keskus tarkkailee toimintaa ja prosesseja vuorokauden jokaisena hetkenä, vuoden jokaisena päivänä.

 • Energiaratkaisun optimointi asiakkaan tarpeiden mukaan
 • Vahvaan asiantuntemukseen ja kokemukseen perustuva käyttö ja kunnossapito
 • Seuranta ja raportointi
 • Luotettavuus ja kustannustietoisuus perustuen 24/7 etävalvontaan
 • Täydentävien energiatuotteiden, kuten varaenergian, maakaasun tai veden toimitus

Kehittäminen

Yhdessä asiakkaan kanssa kehitämme energiapalveluamme palautteen, muuttuvien tarpeiden ja uusien mahdollisuuksien pohjalta. Meille on tärkeää, että yhteistyömme kehittyy asiakkaan toiminnan kehityksen mukaisesti. Pitkäaikaisissa asiakassuhteissa meille muodostuu selkeä näkemys asiakkaan energiantuotantoprosesseista ja -menetelmistä ja päämäärämme on kehittää energiapalvelua asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan.

 • Asiakkuuksien hallinta ja yhteinen kehittäminen
 • Energiadatan analysointi
 • Palvelunlaajennukset ja konseptipäivitykset
 • Tuotantolaitteiston uudelleensijoittelu
 • Joustavuus ja skaalautuvuus
 • Taloudellisten riskien pienentäminen
Adven oli ainoa kumppani, joka pystyi hoitamaan koko ketjun ratkaisun suunnittelusta, rakennuttamiseen ja operointiin.
Ville Kyläkoski
Tehtaan johtaja, IFF FinnFeeds Finland Oy, Naantali

Lataa Energy as a Service® opas

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!