Lokakuu 18, 2018
Artikkelit

Vältä energiaratkaisuja, jotka eivät tuo bisneshyötyjä

Miten varmistat, että liiketoimintasi kasvaa ja on kilpailukykyistä tulevaisuudessa? Ensimmäisenä mieleen tulevat yleensä investoinnit ydinprosessiin, operatiivisen toiminnan tehostaminen ja uudet tuotteet ja innovaatiot. Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii kuitenkin lähes aina investointeja kasvua tukevaan infraan ja ympäristönäkökohdat täytyy myös aina huomioida.

Parhaassa tapauksessa monet näistä kasvun ja kilpailukyvyn säilyttämisen avaintekijöistä voidaan saavuttaa oikeilla valinnoilla ja uusilla ratkaisuilla. Tänä päivänä kestävä kasvu ja kilpailukyky eivät siis välttämättä synny tekemällä enemmän, vaan tekemällä asiat fiksummin. Itse asiassa teollisuuden energiatuotantoon ja suljettuihin kiertoihin liittyvillä innovaatioilla voimme parantaa liiketoiminnan kilpailukykyä, tukea kasvua ja samalla muuttaa maailmaa tosissamme.

Me Advenilla olemme kehittäneet toimintamallimme aidoksi liiketoiminnan kumppanuudeksi. Lupaamme asiakkaillemme kilpailukykyetua innovatiivisten ja kokonaisvaltaisten ratkaisujen kautta. Joskus yhteistyön tuloksena kehitämme ja toteutamme asiakkaan tuotantoprosessiin jotain sellaista, jota ei ole edes ajateltu aikaisemmin. Yhteistyön alussa tarkastelemme aina asiakkaan tuotantoprosesseja kokonaisuutena heidän liiketoimintansa kannalta. Haluamme löytää sekä energiatuotannon että materiaalien tai vesien käsittelyn pullonkaulat, joihin voimme tuoda lisäarvoa energiatehokkuudella ja suljetuilla kierroilla. Ehkä energiaa voitaisiin saada kustannustehokkaasti omasta tuotantoprosessista? Ehkä jäteveden mukana virtaa hukkaan arvokasta raaka-ainetta?

Energiatehokkuusratkaisujen ja suljettujen kiertojen avulla voimme tehdä liiketoiminnasta tehokkaampaa, tuloksellisempaa ja vastuullisempaa – tai avata jopa oven aivan uudenlaiseen liiketoimintaan. Tuloksellisuus on meille erittäin tärkeää, koska rahoitamme asiakkaillemme toteutettavat hankkeet useimmiten itse.

Suljettu höyrynkierto mullistaa Kotkamillsin haihdutusprosessin

Juuri nyt on käynnistymässä toistaiseksi suurin haihdutuspalveluhankkeemme. Metsäteollisuusyhtiö Kotkamillsin kehittyvä tehdas tarvitsee uutta energiakapasiteettia. Me havaitsimme, että tuotannolle keskeisessä mustalipeän haihdutuksessa voisi hyödyntää merkittävästi tehokkaammin höyryä siirtymällä osittain suljettuun höyrykiertoon. Kotkamills päätti tehostaa haihdutusprosessiaan yhdessä Advenin avulla ja solmi 16 vuoden palvelusopimuksen mustalipeän haihdutuksesta Advenin kanssa.

Rohkea lähestyminen höyryn käytön tehostamiseen sisältää aivan uudenlaista ajattelua, jonka vuoksi hanke saikin työ- ja elinkeinoministeriöltä investointitukea. Konseptin arvellaan olevan ainoa laatuaan maailmassa ja on mahdollista, että olemme kehittäneet maailman energiatehokkaimman mustalipeähaihduttamon. Uusi haihduttamo puolittaa Kotkamillsin haihduttamon höyrynkäytön ja siinä käytetään suljetun höyrykierron MVR-haihduttimia, jotka ovat neljä kertaa energiatehokkaampia kuin tyypilliset mustalipeähaihturit.

Vaadi energiaratkaisu, joka kehittää kilpailukykyä

Kun energiankulutus ja raaka-aineiden hävikki pienenee, liiketoiminta muuttuu luonnollisesti ympäristöystävällisemmäksi. Suljetun höyrykierron ratkaisuilla voidaan vähentää höyryn kulutusta jopa 100 prosenttia alkuperäisestä höyrynkulutuksesta, ja/tai ottaa talteen arvokkaita jakeita energia- ja vesivirroista. Hyvä energiatuotanto huomioi aina yksittäistä laitosta laajemmat ekosysteemit.

Teollisuudessa ei tyypillisesti osata hyvin energia- ja vesitekniikan yhdistämistä. Onneksi apua voi pyytää. Asenne ratkaisee tässäkin asiassa. Älä siis tyydy energiatuotannon ensimmäiseen vaihtoehtoon, vaan vaadi järkevintä ja kustannustehokkainta ratkaisua, joka kehittää kilpailukykyänne vuosikymmenten tähtäimellä.

Me Advenilla haluamme näyttää, että liiketoiminnan kasvu ei väistämättä tarkoita kustannusten tai ympäristövaikutusten kasvua. Tai hetkinen. Oikeastaan me haluamme muuttaa maailmaa siten, että vähentämällä ympäristövaikutuksiaan teollisuusbisnes voi saavuttaa vahvan kilpailuedun joko kustannustehokkuuden tai uudenlaisen liiketoiminnan kautta.


Kirjoittaja Juha Elo on Advenin myyntijohtaja, jonka vastuualueena on Suomi ja uudet markkinat. Hän haluaa kehittää tulevaisuuden energiaratkaisuja, joista on hyötyä niin yrityksille, ihmisille kuin ympäristölle.

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!