2.12.2020
Artikkelit

Advenin työntekijät arvostavat hyvää johtajuutta, selkeitä odotuksia ja vastuullisuutta

Adven-konsernin vuosittaisen henkilöstökyselyn tulokset olivat kautta aikojen parhaat ja kertoivat siitä, että työntekijämme tietävät, minne yritys on menossa ja mitä heiltä odotetaan. Työntekijät ovat lisäksi innostuneita työstään, halukkaita suosittelemaan Advenia ja työskentelemään yrityksessä myös tulevaisuudessa.

Konsernin henkilöstökysely toteutettiin syyskuussa 2020 ja vastausprosentti oli ennätyskorkea, 91%. Tutkimukseen osallistui 360 Advenin työntekijää Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Tulokset antavat kattavan kuvan siitä, miten yritys koetaan työnantajana ja millaista Advenilla on työskennellä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Accountorin kanssa.

Parannusta kaikilla osa-alueilla ja tulokset vertailuarvon yläpuolella

Vuoden 2019 tutkimukseen verrattuna tulokset Advenin tehokkuusprofiilissa paranivat huomattavasti. Tehokkuusprofiili kuvaa sitä, miten hyvin organisaatio voi hyödyntää henkilöstönsä tulospotentiaalia päivittäisessä työssä. Tehokkuus on seurausta vahvasta innostuksesta ja selkeästä suunnasta. Tämä tarkoittaa, että työn päämäärät ja tavoitteet ovat selkeitä sekä yrityksenä että yksilötasolla ja työhön suhtaudutaan intohimoisesti.

Työntekijöitä, joille suunta on selkeä ja innostus korkealla, kutsutaan edistäjiksi. Edistäjien osuus Advenilla on 73%, joka on 20% korkeampi toimialan verrokkiyrityksiin verrattuna. Tällä tuloksella Adven on hienosti matkalla kohti kunnianhimoista tavoitetta, jossa henkilöstöstä 80% on edistäjiä vuoteen 2024 mennessä.

Tulokset osoittavat, että henkilöstön luottamus Advenin menestykseen tulevaisuudessa on korkealla tasolla. Työntekijät ovat sitoutuneita ja ylpeitä Advenin palveluista ja tarjoomasta. Accountorin mukaan, suhteessa ulkopuolisiin verrokkiyrityksiin Adven erottuu siinä, että työntekijät kokevat saavansa tunnustusta hyvin tehdystä työstä ja johto osoittaa arvostusta kaikkien työtä kohtaan.

Muita työntekijöiden sitoutumiseen vahvasti liittyviä tekijöitä olivat Advenin kyky jatkuvaan innovointiin ja kehitykseen, yrityksen arvojen toteutuminen jokapäiväisessä työssä, ratkaisukeskeisyys ja positiivinen suhtautuminen työhön.

– On hienoa nähdä, että tulokset ovat käytännössä parantuneet konsernitasolla kaikilla osa-alueilla, ja ainoastaan yksi tutkimusalue oli hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna. Varsinkin näinä melko epätavallisina aikoina olen erittäin iloinen, että sitoutumisen taso on korkealla. Lisäksi olen hyvin ylpeä siitä, miten Adven erottuu yrityksenä verrokkiyrityksiin nähden. Kaikissa tutkimusalueissa, joissa vertailuarvo on saatavilla, ylittää Adven alan keskiarvotulokset. Minulle nämä tulokset kertovat siitä, että asiat etenevät oikeaan suuntaan. Haluamme jatkaa tätä positiivista suuntausta ja parantaa vielä enemmän, jotta pystymme rekrytoimaan huippuosaajia myös tulevaisuudessa, sanoo Jyrki Vainionpää, CEO Adven Group.

“Uskon Advenin menestykseen tulevaisuudessa.” (4,43)

“Työni tavoitteet ovat minulle selkeät.” (4,35)

“Esimieheni kohtelee minua oikeudenmukaisesti, (4,38)”

“Olen innostunut työstäni.” (4,19)

“Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti.” (4,15)

“Adven toimii yrityksenä vastuullisuusesti (sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu).” (4,23)

*) Asteikolla 1 – 5.


Katso myös:

Tietoa meistä

Ura Advenilla

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!