Maaliskuu 5, 2019
Artikkelit Teollisuus Vesien käsittely

Teollisuusyritys voisi säästää jopa miljoonan vettä kierrättämällä

Monien tuotteiden valmistukseen voisi käyttää vähemmän vettä, jos vettä kierrätettäisiin. Maailman vesivarantojen pienentyessä veden kierrätys on jo välttämättömyys. Suomalaista teollisuutta voisi houkutella kierrätystalkoisiin rahan säästöllä tai maineen edistämisellä – veden kierrätys alkaa olla jo globaali trendi, josta on vaikea jättäytyä sivuun.

Kolmannes maailman väestöstä elää alueilla, joilla on niukasti vettä. Arvioiden mukaan vuonna 2025 jo kaksi kolmasosaa asuu niukkavetisillä alueilla. Vaikka Suomessa elämme veden suhteen yltäkylläisyydessä, heijastuu veden niukkeneminen maailmalla myös Suomen teollisuuden toimintaan. EU:ssa ollaan esimerkiksi tiukentamassa ympäristövaatimuksia veden käytön suhteen eri teollisuuden aloilla.

– Moni yritys maailmalla on jo havahtunut veden kierrätykseen, mutta Suomessa siinä olisi parantamisen varaa. Vaikka Suomessa ei olekaan hätää vedestä, on muistettava, että maailmassa on 780 miljoonaa ihmistä, joille vesikriisi on arkipäivää. Näin ollen globaaleilla markkinoilla toimiessa vesijalanjäljen merkitys kilpailuvalttina kasvaa, sanoo Advenin veden- ja jätevedenkäsittelyn asiantuntija Hanna Kontturi.

Kun vettä kierrätetään prosessissa, pienenee jäteveden käsittelykustannuksien lisäksi myös ostetun puhtaan veden määrä. Moni teollisuusyritys käyttää prosessissaan lämmitettyä vettä. Kierrättämällä jo valmiiksi lämpimiä virtoja voidaan myös vähentää käyttöveden lämmityskustannuksia. Lisäksi lämpöä voidaan ottaa myös talteen jätevedestä.

Teollisuuden käyttöön 8 000 miljoonaa kuutiota vettä vuodessa

– Olemme päässeet isommissa teollisuusyrityksissä jopa miljoonan euron säästöihin pelkästään keskittymällä veden kierrätykseen. Kierrätyksessä piilee valtava säästöpotentiaali ja jopa miljoonan euron säästö on mahdollista saavuttaa, Kontturi kertoo.

Teollisuus käyttää vettä Suomessa noin 8 000 miljoonaa kuutiota vuosittain. Tästä makean veden osuus on noin 2 000 miljoonaa kuutiota. Vettä käytetään teollisuudessa mm. raaka-aineena, jäähdytykseen ja pesuun sekä tuotteiden kuljetukseen. Teollisuuden tuottama jätevesien suuruus on 850 miljoonaa kuutiota vuosittain.

Suomessa suurimpia teollisuuden vedenkäyttäjiä ovat massa- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä sähkön- ja lämmöntuotanto. Kunnallisten vesilaitosten jakeleman veden suurin teollisuuskuluttaja on elintarviketeollisuus.

Elintarviketuotannossa käytetään Suomessa keskimäärin kolme kuutiota vettä suhteessa tuotettuun tonniin ruokaa, mikä sisältää raaka-aineena käytetyn veden lisäksi jäähdytysvedet ja muut prosessivedet. Kaivos- ja metalliteollisuus käyttävät myös paljon vettä.

Kierrätetty jätevesi on laadultaan juomakelpoista

Ihmiset suosivat kierrätettyjä tuotteita, mutta kierrätettyyn veteen liittyy kuitenkin ennakkoluuloja. Todellisuudessa vesi on laadultaan juomakelpoista puhdistuksen jälkeen. Veden puhdistus viimeistellään usein käänteisosmoosilla, joka poistaa vedestä lähes kaikki virukset, bakteerit, haitta-aineet ja muut epäpuhtaudet.

Tällä hetkellä kierrätettyä vettä ei uskalleta käyttää Suomen elintarviketeollisuudessa tuotteen kanssa kontaktissa olevissa kohteissa juuri ennakkoluulojen takia. Voi olla, että tilanne muuttuu juomavesivarojen vähentyessä ja yleisen ilmapiirin avartuessa.


Faktat:

  • Teollisuus käyttää vettä Suomessa noin 8 000 miljoonaa kuutiota vuosittain
  • Teollisuus tuottaa jätevettä noin 850 miljoona kuutiota vuosittain
  • Suomessa suurimpia teollisuuden vedenottajat ovat massa- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus sekä sähkön- ja lämmöntuotanto.
  • Adven on pystynyt osoittamaan suuremmissa teollisuusyrityksissä jopa miljoonan euron säästöjä pelkästään keskittymällä veden kierrätykseen

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!