2.12.2021
Artikkelit

Edistynyt teknologia lisää Arctic Paperin joustavuutta tulevaisuudessa

Arctic Paper Munkedals AB on yksi Euroopan johtavista päällystämättömän paperin valmistajista. Parin vuosikymmenen ajan yritys on toteuttanut tehtäväänsä – nousta johtavaksi toimijaksi myös kestävän kehityksen alalla. Käynnistyvä uuden energiantuotantolaitoksen rakentamisprojekti on tärkeä askel kohti tätä tavoitetta. Uusi laitos vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 000 tonnilla vuoteen 2022 mennessä. Tämä on toinen osa artikkelisarjasta, joka kertoo Advenin ja Arctic Paperin vaiheista kohti kestävää paperintuotantoa. Artikkelisarjassa tarkastellaan lähemmin Munkedalin tavoitetta tukevaa teknologiaa.

Vastuullisuuden muutosmatka käytännössä: Osa 2

Sata kilometriä Göteborgista pohjoiseen sijaitseva Munkedal on papereita valmistavan Arctic Paper Munkedals AB:n kotipaikka. Adven ja Arctic Paper tekevät parhaillaan työtä tehtaan energiantuotannon uudelleenjärjestämiseksi. Tavoitteena on, että vuodesta 2022 lähtien tehtaan höyryntuotanto perustuu lähes kokonaan kierrätyspolttoaineiden käyttöön. Adven on suunnitellut tehtaan tarpeisiin sopivan ratkaisun, jossa hyödynnetään hyväksi todettua teknologiaa uusilla tavoilla.

– Vaikka itse teknologia ei ole uusi, Arctic Paperille suunnittelemamme ratkaisu on täysin uusi. Se on tulevaisuuden ympäristövaatimusten mukainen ja tukee erilaisten polttoaineiden käyttöä joustavasti. Mielestäni tällaiset suuret projektit ovat niin houkuttelevia osaltaan siksi, että kahta samanlaista projektia ei ole ja teknologia kehittyy koko ajan, sanoo Advenin projektipäällikkö Raine Lampio.

Arctic Paperin Munkedalin uuden energialaitoksen polttoaineena käytetään teollisuudelta ja toisilta yrityksiltä kerättyä kierrätysmateriaalia kuten puuta, paperia ja muovia. Jäte, jota ei voi kierrättää muulla tavoin, saa uuden käyttötarkoituksen energiantuotannossa.

Yksi tärkeimmistä kriteereistä teknologisia laitteita valittaessa on siten niiden kyky käsitellä monentyyppisiä polttoaineita. Toisena vaatimuksena on ollut se, että kattilassa tulisi pystyä käyttämään muitakin kuin biopolttoaineita ilman suuria investointeja.

Käytännössä vaihtoehtoja on ollut kaksi: arina- ja leijukerroskattila. Raino Lampio kertoo lisää arinakattilan valitsemisesta:

– Sen lisäksi, että laitteessa voi käyttää erilaisia polttoaineita, tärkeää on myös taata paras mahdollinen käyttöaste. Näiden kriteereiden perusteella arinakattila on meille paras ratkaisu. Laitoksen odotetaan olevan käytössä noin 8 500 tuntia vuodessa, mikä asettaa erittäin suuret vaatimukset lyhyille huoltoseisokeille. Meillä työskentelee päivän aikana kaksi toiminnasta vastaavaa käyttöpäällikköä, mutta toimintaa valvoo myös Arctic Paper sekä Advenin etävalvomo.

Edistynyttä energian talteenottoa

Energian talteenotto jätteestä edellyttää savukaasujen tehokasta puhdistusta, jotta esimerkiksi typpi- ja rikkioksidien päästöt ilmakehään pystytään minimoimaan.

Arctic Paperin uuden laitoksen savukaasujen puhdistusprosessi on viisivaiheinen:

 1. Ensin typen oksidit käsitellään kattilassa selektiivisen ei-katalyyttisen (SNCR) menetelmän avulla.
 2. Kattilan pakokaasut ohjataan esierottimen läpi. Kipinät, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa myöhemmissä puhdistusvaiheissa, erotetaan savukaasuista.
 3. Päästöjen elohopean ja happamien aineiden kuten rikkioksidien (SOx) ja suolahapon (HCL) määrän vähentämiseksi lisätään aktiivihiiltä ja kalsiumhydroksidia (PCDD). Epäpuhtaudet reagoivat lisäaineiden kanssa ja ne erotellaan yhdessä tuhkan kanssa tekstiilisuodattimessa alavirtaan. Suodatuksen jäännösaines lähetetään sitten varastosiiloon.
 4. Suodattimen alavirrassa on ensin savukaasupuhallin ja sen jälkeen jäähdytysjärjestelmä, joka laskee savukaasujen lämpötilan 150 °C:sta 60 °C:een.
 5. Viimeinen vaihe, ennen kuin savukaasut poistuvat 80 metriä korkean savupiipun kautta, on märkäpesuri. Tässä vaiheessa poistetaan kaasumaiset epäpuhtaudet, jotka eivät ole jääneet kangassuodattimeen. Näin saavutetaan oikeat päästöarvot. Arvojen validoinnin tueksi savupiippuun asennetaan myös järjestelmä, joka mittaa päästöjä jatkuvasti.

Noin 300 metriä pitkä putkisilta yhdistää energialaitoksen ja tehtaan, josta yhdeksään baariin kyllästetty höyry kuljetetaan Arctic Paperiin. Pesurivaiheesta jäljelle jäävä prosessivesi käsitellään Arctic Paperin vedenkäsittelylaitoksella.

Räätälöity laitos alusta alkaen

Työmaatyövaiheen arvioidaan kestävän noin kaksitoista kuukautta aloittamisesta laitoksen toiminnan käynnistymiseen asti. Adven ja Arctic Paper ovat tehneet projektin onnistumisen tueksi tarkan suunnitelman, jonka myötä Adven tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

– Läheinen yhteistyö niin paikallisten kuin kaikkialla Euroopassa toimivien kumppanien kanssa on erityisen tärkeää projektin onnistumiselle. Viisi maata – yksi tavoite on mottomme, sanoo Anders Hed, Advenin projektipäällikkö ja rakennusvaiheen työmaapäällikkö.

Anders Hed lisää, että fyysiset rajoitukset ovat vaikuttaneet hankkeen rakenteeseen:

– Meillä on rajallinen työskentelyalue, joten on erittäin tärkeää tehdä oikeat asiat oikeaan aikaan logistiikan yksinkertaistamiseksi. Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on ennakoida mahdollisimman monet haasteet jo esisuunnitteluvaiheessa, Anders Hed sanoo.

Matkan varrella esiin tulevien uusien haasteiden ennakointi ja niiden ratkaiseminen on väistämätön osa uuden teknologian kehittämistä mutta myös osa sen viehätystä, Raine Lampio toteaa.

– Halu ratkaista ongelmia ja “tee, arvioi ja paranna” -asenne ovat eduksi, kun työskentelemme tämäntyyppisissä energiaprojekteissa. Itseäni motivoi erityisesti se hetki tulevaisuudessa, kun käynnistämme kattilan ja näemme sen toiminnassa ensimmäistä kertaa.

Teknologia lyhyesti:

 • 30 megawatin teollisuuden ja yritysten kierrätysjätteellä toimiva kattila, joka tuottaa 24 baarin kyllästettyä höyryä Arctic Paperille.
 • Savukaasujen puhdistusjärjestelmä, joka sisältää esierottimen, kangassuodattimen ja märkäpesurin.
  • Esierotin: Erottelee haitalliset kipinät savukaasuista.
  • Kangassuodatin: Säkkisuodatin, johon lisätään erilaisia komponentteja, kuten kalkkia ja hiiltä, jotka reagoivat savukaasujen kanssa ja saavat vaaralliset aineet vajoamaan pohjalle ja sekoittumaan tuhkan joukkoon.
  • Pesuri: Viimeisessä vaiheessa käytettävä pesuri pesee ja poistaa haitalliset hiukkaset savukaasuista.
 • Likainen prosessivesi käsitellään paikallisesti Arctic Paperin omalla puhdistamolla.

Lue myös:

Vastuullisuuden muutosmatka käytännössä: Osa 1: Kierrätyspolttoaineet tärkeässä roolissa Arctic Paperin muutosmatkassa

Advenin Energy as a Service -malli tarjoaa energiaa palveluna

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!