Elokuu 18, 2021
Artikkelit

Palveluun perustuva jätevesien käsittely auttaa teollisuutta säästämään ja tehostamaan prosessejaan

Teollisuusyrityksen jätevesien käsittely on prosessi, jossa riittää säännöksiä ja mutkikkuutta. Jäteveden käsittelyn voi hankkia myös palveluna asiaan perehtyneeltä toimijalta.

Valmistipa teollisuuden alan yritys mitä vain ja olipa se minkä kokoinen tahansa, lähes kaikille yhteistä on ratkaista omien jätevesien käsittely tavalla tai toisella. Osalla yrityksistä on oma jätevedenpuhdistamo, mutta puhdistamon ylläpitäminen vie resursseja ydinliiketoiminnalta. Toisilla taas oma puhdistamo on jo voinut tulla tiensä päähän ja pohdinta uudesta investoinnista on edessä. Joidenkin yritysten jätevedet johdetaan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon, mutta nekin täytyy joskus esikäsitellä.

Advenilla on kokemusta teollisuuden jätevesien käsittelystä eri tilanteissa.

– Harva tulee ajatelleeksi, että myös teollisuusvesien käsittely voidaan ulkoistaa. Se vapauttaa resursseja, jolloin yritys voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa, Advenin konseptipäällikkö Jani Vuorinen sanoo.

Jätevesien kierrätys tarkoittaa vastuullisuutta ja säästöjä

Pohjoismaissa ajatellaan yleensä, että vettä riittää ja se on edullista. Täällä vedestä ei ole samanlaista niukkuutta kuin kuivuudesta kärsivillä alueilla, jossa vesi saattaa todella loppua ja ainut kasvava veden lähde on kierrätetty jätevesi. Jätevedet voidaan nähdä osana yrityksen kiertotalousratkaisuja: ne voidaan kierrättää, jolloin raakaveden tarve pienenee. Niistä voidaan ottaa talteen esimerkiksi lämpöä, raaka-aineita tai ravinteita. Korkean orgaanisen kuorman jätevesistä voidaan myös tuottaa biokaasua.

Vaikka EU-säännökset, lainsäädäntö ja tehtaiden ympäristöluvat ohjaavat jätevesien käsittelyä, voidaan prosessi nähdä myös laajemmassa mittakaavassa osana yrityksen vastuullisuutta.

– Jätevesien käsittely edistää yrityksen kestävyysponnisteluja ja parantaa imagoa. On hyvä myös ymmärtää, että usein jätevesien käsittely auttaa yritystä säästämään, kun viemäröinti ja talousveden osto vähenee. Jossain tapauksissa parempi laatuinen vesi saa tehtaan prosessit myös toimimaan paremmin ja kustannustehokkaammin. Nämä ovat hyviä syitä siihen, miksi jokaisen yrityksen tulisi laittaa oma jätevedenpuhdistuksensa kuntoon, Vuorinen muistuttaa.

Palvelukokonaisuus on aina yritykselle räätälöity

Aiemmin jätevedenkäsittelyhankkeissa yrityksen apuna oli yleensä konsultti, joka etsi yritykselle sopivan laitetoimittajan ja ratkaisun. Tästä on tultu eteenpäin: Adven toimii niin, että se kehittää koko palvelumallin yhdessä asiakkaan kanssa ja tuottaa yritykselle palvelun. Ratkaisun suunnittelun lisäksi Adven ottaa vastuun jätevedenkäsittelylaitoksen investoinnista, projektijohtamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja palvelun ympärivuorokautisesta valvonnasta.

– Projektin alussa tunnistamme yrityksen toiveet vesien käsittelyn suhteen. Tässä vaiheessa on tärkeä pohtia, olisiko tehtaan prosesseja mahdollista optimoida niin, että jätevettä syntyisi vähemmän, onko vettä mahdollista kierrättää prosesseissa tai voidaanko puhdistettua jätevettä uusiokäyttää. Asiakkaan tarpeiden pohjalta alamme yhdessä suunnittelemaan uutta ratkaisua, joka voi pitää sisällään vesienkäsittelyn lisäksi myös esimerkiksi lämmön talteenottoa. Yrityksen jätevedet analysoidaan, niiden puhdistamisesta tehdään alustava konsepti ja karkea hinta-arvio. Mikäli asiakas näyttää vihreää valoa, ehdotusta tarkennetaan, optimoidaan ja tarvittaessa pilotoidaan, jotta asiakkaalle löydetään markkinoilta paras puhdistusteknologia ja luotettava ja kustannustehokas ratkaisu, Advenin konseptikehittäjä Elina Isokangas kertoo.

Puhdistusmenetelmänä voi olla esimerkiksi kalvotekniikka, ioninvaihto, kemiallinen käsittely, haihdutus tai biologiset käsittelymenetelmät. Yleensä vaadittavan puhdistustuloksen saavuttamiseksi tekniikoita yhdistetään.

– On sekä erittäin kiinnostavaa että asiakkaan edun mukaista toimia ilman teknologiarajoitteita. Meillä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla laaja-alainen vedenkäsittelyosaaminen asiakaslähtöiseen ja ratkaisukeskeiseen toimintamalliin, Vuorinen kiteyttää.

Lue lisää teollisuusvesien käsitellystä

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!