12 tammikuun, 2021
Artikkelit

Adven vie kunnianhimoiset päästövähennystavoitteensa käytäntöön ympäristöohjelman voimin

Advenin olemassaolon tarkoitus lähtee ympäristövastuullisuudesta ja ilmastokysymysten ratkaiseminen on vahvasti mukana strategiassa. Konsernin ympäristöohjelmassa mietitään tarkkaan, miten tavoitteet viedään käytäntöön.

– Ympäristöajattelu ei ole meillä erillinen toiminto – koko toimintamme rakentuu sen varaan. Uskomme kestävään kehitykseen. Energia- ja vesitehokkuustoteutuksemme synnyttävät positiivisia ympäristövaikutuksia, sanoo Advenin ympäristöpäällikkö Katja Baumgartner.

Muutaman vuoden takaisessa strategiatyössään Adven asetti tavoitteekseen vähentää sekä omia että asiakkaiden energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 200 000 tonnia vuoteen 2024 mennessä. Tämä tavoite tarkensi ympäristöohjelmaa, joka on käytännössä toteutussuunnitelma hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

– Ohjelmaa on työstetty yhteistyössä asiantuntijoiden ja johdon kanssa. Taustalla oli pohdinta siitä, millä toimilla olisi suurin vaikutus ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Päästöjen vähennystavoite lähtee meillä juuri oivalluksesta, että suurin vaikutus syntyy investointien kautta.

Advenilla on kaksi tapaa vähentää omia ja asiakkaidensa päästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi:

  1. Adven vähentää oman energiantuotantonsa päästöjä esimerkiksi kaukolämmössä siirtymällä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin ja parantamalla energia-, vesi- ja materiaalitehokkuutta.
  2. Adven muuntaa asiakkaiden vesi- ja energiaratkaisuja ilmastoystävällisempään suuntaan, esimerkiksi siirtymällä biopolttoaineisiin, vähentämällä höyryn kulutusta tehokkaamman haihdutuksen avulla tai vaihtamalla lämmityksen ja viilennyksen hiilineutraaliin geoenergiaan.

– Jos kohdistaisimme katseemme vain omaan toimintaamme, vaikutus koko yhteiskuntaan olisi pienempi. Nyt katse on laajemmalle ja vaikka ratkaisujen suunnittelu ja toteutus vievät aikaa, niiden vaikutukset ovat aivan omaa luokkaansa.

Konseptikehitys etsii resurssitehokkaita tulevaisuuden ratkaisuja

Advenin ympäristöohjelmaan kuuluu ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi kolme muuta kohtaa: resurssitehokkuus, päästöjen rajoittaminen sekä lainmukaisuus ja turvallisuus.

Resurssitehokkaan ratkaisun tai palvelun tuottamiseen käytetään mahdollisimman vähän raaka-aineita ja energiaa. Konseptikehitystiimi tunnistaa jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotka keskittyvät energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuteen tai kiertotalouteen ja näiden mahdollisuuksien tunnistamiseen Advenin asiakkaiden prosesseissa.

– Ympäristönäkökulma on meillä jo sisäänrakennettua, kun mietimme yhdessä asiakkaan kanssa energiaprojektien keskeisiä tavoitetta tai määritämme niihin liittyviä prosesseja. Ei ole enää yritysjohtoa, joka voisi sivuuttaa ympäristökysymykset. Muunlaisia investointeja ei edes haluta tässä maailmantilanteessa tehdä, Baumgartner arvioi.

Päästöjen rajoittamisessa huomio kiinnitetään mm. savukaasujen puhdistukseen ja kattiloiden tai polttoaineen muuttamiseen uusien EU-päästörajoitusten mukaisiksi vuoteen 2030 mennessä. Lainmukaisuus ja turvallisuus taas tarkoittavat, että ympäristöasiat huomioidaan Advenin johtamisessa ja päivittäisessä tekemisessä. Tämä tarkoittaa muun muassa kemikaaliturvallisuuden ja päästöjen tarkkailun jatkuvaa parantamista

Katso myös:

Vastuullisuus Advenilla

Työmme tarkoitus

Asiakastoteutukset

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!