20.4.2020
Artikkelit

Onko kunnan oma energiantuotanto järkevää vai pitäisikö kuntalaisten rahat käyttää toisin?

Kuntien energiantuotantoon käytetään vuositasolla rahaa useita miljoonia euroja. Rahan voisi käyttää myös toisin, sillä monelta kunnalta löytyy varmasti muitakin kehityshankkeita. Vaikka kunta ottaisi energiantuotantoon kumppanin, kunnilla on luultua enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa energiatuotantoon ja sen hintaan erilaisilla sopimusmalleilla. Esimerkiksi indekseihin sidotut hinnat ovat läpinäkyviä ja ennustettavia.

Monilla kunnilla on omistuksessaan kaukolämpöverkkoja ja kattiloita. Pääomaa on sidottu miljoonien ja usein jopa kymmenien miljoonien eurojen edestä energiainfrastruktuuriin, vaikka energiantuotanto ei välttämättä kuulu kunnan ydintehtäviin. Ikääntyneet laitteet voivat olla tulossa tiensä päähän ja vaativat lisäinvestointeja, eikä energiatehokkuus ehkä ole tämän päivän tasolla, päästövähennysmahdollisuuksista puhumattakaan.

Ympäristövaatimuksiin täytyy vastata – kuka investoi?

Kun energiantuotanto tai energiainfrastruktuurin ylläpitäminen ei ole osa ydintehtävää, se usein tarkoittaa, että uusimpaan, energiatehokkuutta parantavaan tai päästöjä vähentävään teknologiaan ei ole investoitu. Myös peruskorjauksia on saatettu lykätä investointien oltua pitkään säästöliekillä. Energiantuotantolaitteiston korjausvelka on kasvanut.

Jos energiantuotanto siirtyy Advenin kaltaiselle kumppanille, mitä käytännössä tapahtuu? Energiainfraan sidottu raha vapautuu kunnan haluamaan käyttöön. Sen lisäksi Adven ottaa kokonaisvastuun energiantuotannosta: tarvittavista investoinneista, ympäristöstä, päästöistä, käytöstä ja kunnossapidosta, energiatehokkuudesta ja tietenkin toimintavarmuudesta ja mahdollisista riskeistä.

Kumppani toteutukseen, hinnoitteluvastuu säilyy kunnalla

Jos pelkona on esimerkiksi kuntalaisten kaukolämmön hintojen nousu, hyvä vaihtoehto on ottaa kunnan omalle vastuulle loppuasiakkaiden kaukolämmön hinnoittelu. Adven tekee tukkulämpösopimuksen, jossa esimerkiksi kaukolämpöverkkoon toimitettavalle energialle sovitaan tiettyyn indeksiin sidottu hinta, joka seuraa yleistä hintojen kehitystä ja polttoaineen hintojen kehitystä. Polttoaineet voidaan hankkia myös niin sanotulla open book -periaatteella, jolloin hyödynnetään yhteistyössä kunnan paikallista polttoainetuotantoa. Hinnat ovat läpinäkyviä ja ennustettavia. Kunnan päätettäväksi jää, mille tasolle kunta haluaa hinnan kuntalaisilleen asettaa.

Eri sopimusmallien hyödyt kunnalle

1. Tukkumyynti: Adven ostaa kunnalta energiantuotantolaitteistot, mutta asiakkuudet säilyvät kunnalla. Kunta saa pääomaa vapautettua ja voi samaan aikaan päättää, miten lämpö hinnoitellaan loppuasiakkaille.

2. Liiketoiminnan myynti: Adven ostaa kunnalta kaikki energiantuotantolaitteistot, kaukolämpöverkon ja lisäksi myös asiakkuudet siirtyvät Advenille. Kunta hyötyy vapautuneesta pääomasta ja säästyy asiakkuuksien hallinnoinnilta. Pitkät sopimusajat takaavat, että kunnan menestys on Advenille yhtä tärkeää kuin kunnalle itselleen.

3. Yhteisyritys: Energiantuotantoa varten perustetaan osakeyhtiö, josta kunta voi omistaa tietyn osuuden ja Adven tietyn osuuden. Molemmat osapuolet tuovat omaa osaamistaan ja pääomaa toiminnan kehittämiseen. Sopimuksessa on mahdollista määritellä, kuka päättää kaukolämmön hinnoittelusta loppuasiakkaille. Kunta säilyttää edelleen osan energiantuotannosta itsellään, mutta saa rinnalle energia-alan osaajan ja kehittäjäkumppanin.


Voit lukea lisää Parikkalan kunnan kokemuksista, kun kunnan kaukolämpöliiketoiminta siirtyi Advenille.

Kumppanuus ei koskaan tarkoita meille yksittäistä projektia. Teemme lyhyiden sopimusten sijaan aina pitkiä, usein yli 15 vuoden sopimuksia. Koko liiketoimintalogiikkamme perustuu siihen, että asiakkaamme pärjää tulevaisuudessa. Ja mitä tehokkaammin, edullisemmin ja laadukkaammin pystymme energiantuotannon asiakkaillemme hoitamaan, sitä paremmin kunnilla sujuu.

Adven on valmis sijoittamaan kuntasektoriin ja sitoutumaan kymmeniksi vuosiksi pitämään kuntia elinvoimaisina. Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä!

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!