Joulukuu 17, 2020
Artikkelit Teollisuus

Näin testataan suuria vaikutuksia pienessä mittakaavassa – turvallisesti ja riskittä

Adven on työskennellyt energia-, vesi- ja prosessi-infraratkaisujen parissa lähes 40 vuoden ajan. Olemme kartuttaneet arvokasta tietoa ja kokemusta, joita hyödynnämme kehittäessämme uusia ratkaisuja. Paras ratkaisu asiakkaan tilanteeseen voi perustua kokonaan uuteen menetelmään tai se voi olla erityisen vaativa. Näissä tapauksissa voimme hyödyntää pilottitestausta, mikä mahdollistaa vaativan ratkaisun todentamisen ilman riskiä asiakkaalle.

Kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii usein merkittäviä muutoksia. Kun kyse on muutoksista teollisuusinfrassa, kuten vedenpuhdistuksessa tai energian tuotannossa, tarvitaan sekä asiantuntijaosaamista että kokemusta. Hankkeisiin, joissa yritys päättää tehdä jotain aivan uutta, saattaa sisältyä epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi osaamisen ja kokemuksen lisäksi voidaan tarvita ratkaisun perusteellisempaa testausta.

Uuden teknologian testaus turvallisella tavalla

Pilottitestaus on käytännöllinen työkalu tapauksissa, joissa toteuttava ratkaisu on monimutkainen tai siinä hyödynnettävä teknologia on uusi. Asiakkaan tuotannossa voi esimerkiksi syntyä sellaisia sivujakeita, joiden kanssa ei aikaisemmin olla oltu tekemisissä.

Pilottitestaus mahdollistaa, että mahdolliset riskit on tutkittu ja minimoitu ennen ratkaisun tai laitoksen rakentamista. Pilotointia voidaan muokata matkan varrella mukauttamalla ratkaisua aikaisemmin saatujen oppien pohjalta, jotta päästään toivottuun lopputulokseen.

Pilotointia voidaan myös hyödyntää, jos ratkaisu sisältää uudenlaisia energialaitosten käyttömenetelmiä. Näiden avulla on mahdollista pienentää tulevan laitoksen ympäristövaikutuksia sekä resurssien, kuten sähkön, polttoaineen ja kemikaalien, käyttöä. Testauksen tarkoituksena on siis varmistaa teknologiavalinta ja teknisen konseptin toimivuus ennen itse ratkaisun tai laitoksen rakentamista.

Näin pilotointi toimii käytännössä

Pilottitestaus on yksi mahdollisuuksista niin sanotusti koeponnistaa myynti ja konseptikehitysvaiheessa luotua teknistä konseptia. Otamme tarvittaessa ensin lisää näytteitä laboratorioanalyysiin, ennen kuin siirrymme testaamaan ratkaisua pilottilaitteillamme.

Advenilla on kokemusta ratkaisujen testauksesta useilla erilaisilla menetelmillä, kuten kalvotekniikalla, haihdutuksella ja muilla erotusmenetelmillä. Siirrettävä pilottilaitos sijoitetaan asiakkaan kohteeseen niin, että olosuhteet ovat mahdollisimman samat kuin todellisen ratkaisun käytössä. Testijakso voi vaihdella parista viikosta vuoteen.

Täysin uuden ratkaisun kehittämiseen liittyy usein niin kutsuttuja ”unknown unknowns”, mutta pilottitestauksen avulla pystymme tunnistamaan ja poistamaan näitä tekijöitä jo konseptisuunnitteluvaiheessa. Tavoitteenamme on aina luoda asiakkaan tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu, mikä tarkoittaa usein myös uuden luomista.

Katso myös:

Adven on onnistunut kehittämään ratkaisun, jonka avulla typpirikkaasta syötteestä valmistetaan biokaasua

Tutustu Advenin Energy as a Service malliin

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!