Maaliskuu 16, 2021
Artikkelit

Lämmöntalteenotto tulisi valjastaa teollisuuden päästötalkoiden airueksi

Lämmöntalteenotossa piilee suuri säästöpotentiaali teollisuudelle. Jos hukkaan menevä lämpö saataisiin talteen ja uudelleenkäyttöön, säästyisivät sekä teollisuuden eurot että ympäristö. Erityisen suuret säästöt voisivat syntyä elintarviketeollisuudelle, paperi-, sellu- ja painoteollisuudelle, metalliteollisuudelle sekä kemianteollisuudelle. Nämä alat tarvitsevat paljon energiaa tehtaidensa pyörittämiseen, eikä lämmöntalteenotto ole vielä kovin yleistä.

Lämmöntalteenotossa voidaan ottaa joko hukkaan menevää lämpöä talteen tai vähentää sen muodostumista prosesseissa. Tavoitteena on sulkea energiakiertoja eli käyttää energia useita kertoja hyödyksi ja sitä kautta saavuttaa materiaali- ja kustannustehokkuutta. Lämmöntalteenottoon kannustaa myös paine vähentää fossiilisia polttoaineita.

Tulevaisuudessa teollisuuden täytyy vähentää myös polttamalla tuotettua energiaa. Sähköistäminen ei aina ole paras vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi, sillä sen hyötysuhde ei välttämättä ole riittävän hyvä tai sähkö ei ole teknisesti soveltuva ratkaisu. Lämmöntalteenotto voi monessa kohtaa pienentää energiantarvetta ja olla paras vaihtoehto.

– Kaikessa lähdemme tietysti siitä, että asiakkaan pitää saada lämmöntalteenottoratkaisulla säästöä nykyiseen verrattuna. Toisaalta monella yrityksellä on kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ja kova halu vähentää päästöjä, jolloin lämmöntalteenotto on yksi keino päästä tavoitteisiin, Advenin konseptipäällikkö Pasi Kolehmainen sanoo.

Kolehmainen on muun muassa lämpöpumppujen erityisasiantuntija ja hän työskentelee Advenin energiaratkaisuihin erikoistuneessa konseptitiimissä. Konseptointikehittäjät suunnittelevat räätälöityjä energia- ja vesiratkaisuja asiakkaille.

– Perehdymme asiakkaan prosessiin ja mietimme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotta löytyy tasapaino. Ettei käy niin, että energiankulutusta vähennetään toisaalta ja samalla luodaan toisaalle lisäenergiantarve. Oikean ratkaisun löytäminen vaatii useita kehityskierroksia, Advenin Head of Processing Solutions, Antti Tuominen kertoo.

– Adven ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn teknologiaan, joten yksi osa osaamistamme on perehtyä jatkuvasti kehittyvään teknologiaan ja uusiin lämmöntalteenoton keinoihin, Kolehmainen lisää.

Energiansäästöpotentiaalia on kaikilla teollisuudenaloilla

Jo yksin lämmöntalteenoton potentiaali on EU-tasolla monella teollisuudenalalla helposti yli 10 prosenttia. Tämä voi kuulostaa pieneltä, mutta teollisuuden tarvitsema energian määrä on merkittävä, joten 10 % vähennys esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla toteutettuun energiantuotantoon toisi suuria pudotuksia hiilidioksidipäästöihin.

Esimerkiksi Terrafame ja Adven tähtäävät yhteistyössä vähentämään Terrafamen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosentilla. Vähennys toteutetaan uudella energialaitoksella, hukkaenergian talteenotolla sekä kaivosalueen kaukolämpöverkkoinvestoinneilla. Lue lisää yhteistyöstä Terrafamen kanssa.

Lähde: Preliminary assessment of waste heat potential in major European industries. Panayiotou G P, Bianchi G, Georgiou G, Aresti , Argyrou M, Agathokleous R, Tsamos K M, Tassou S A, Florides G, Kalogirou S, Christodoulides P. 2017, Energy Procedia, vol. 123, ss. 335–345.

Asiakkaalta energiatehokkuuteen ja säästöihin tähtäävä tarkastelu vaatii ennen kaikkea luottamusta ja avoimuutta. Hankkeen suunnittelu voi vaihdella projektin monimutkaisuudesta riippuen muutamasta kuukaudesta vuoteen.

– Teemme ratkaisuja ja tuotamme energiaa palveluna. Toisin kuin vaikka laiteostoissa, meillä palvelut taataan koko sopimusajaksi, ei esimerkiksi vain laitteiden takuuajaksi, Tuominen sanoo.

– Olemme myös joustavia eli olemme valmiita tuottamaan energiaa laitoksistamme asiakkaan muuttuvien tarpeiden mukaan, Kolehmainen kertoo.

Aina omalla tehtaalla ei ole tarvetta kaikelle talteen otetulle hukkalämmölle. Esimerkiksi Yaran Siilinjärven tehtaiden tuotannon hukkalämpöä siirretään Siilinjärven taajama-alueen kaukolämpöverkkoon.

Kiinnostuitko?

Tutustu lämmöntalteenoton mahdollisuuksiin eri teollisuuden aloilla

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!