Huhtikuu 5, 2019
Artikkelit

Kotkamillsin uusi haihdutusratkaisu rakentuu tehtaan ollessa täydessä tuotantokäytössä

Metsäteollisuusyhtiö Kotkamillsin sellutehtaaseen rakentuu parhaillaan tiettävästi yksi maailman energiatehokkaimmista mustalipeän haihduttamoista, jossa hyödynnetään MVR-teknologiaa. Hanke on yksi Advenin mittavimpia haihduttamohankkeita ja yhtiön ensimmäinen sellutehtaaseen toteutettu haihdutusratkaisu.

Adven vastaa uuden haihduttamon rakennuttamisesta kaksivaiheisessa projektissa. Valmistuttuaan alkusyksystä 2020 Adven vastaa haihduttamon toiminnan kehittämisestä ja kunnossapidosta.

Rakennusvaiheen haasteena ovat tehtaan historialliset tilat, joihin haihduttamo toteutetaan. Alueen ensimmäiset rakennukset ovat valmistuneet jo vuonna 1937.

– Tyhjää tilaa uudelle haihduttamolle ei ole, joten käytöstä poistettuja laitteita on purettu uuden laitteiston tieltä, projektin projektipäällikkö Ilkka Tapanainen Advenilta kertoo.

Rakennustöiden aikana Kotkamillsin tuotanto on koko ajan täydessä käynnissä, mikä tuo projektin toteutukseen oman lisänsä. Lisäväriä tuovat myös metanolin talteenoton ja kaasujen käsittelyn hajuhaittojen huomioiminen.

– Projektin erityishaaste on ollut näiden asioiden huomioiminen suunnittelussa, ja kaiken kytkeminen sellutehtaan olemassa oleviin järjestelmiin, kuvaa projektin prosessiasiantuntija, konseptikehittäjä Antti Tuominen Advenilta.

MVR-haihdutusmenetelmän läpimurto selluteollisuudessa

Kotkamillsille toteutettava haihdutusratkaisu on tiettävästi ensimmäinen laatuaan maailmassa, sillä suljettuun höyrykiertoon perustuvaa MVR-haihdutusmenetelmää hyödynnetään innovatiivisemmin ja tehokkaammin.

– Adven tuo Kotkamillsiin uutta teknologiaa, jota ei ole sellupaperipuolella tähän mennessä juuri hyödynnetty. Uudessa haihduttamossa viedään haihdutusaste MVR-teknologialla pidemmälle kuin yleensä, ja prosessin loppuosa haihdutetaan perinteisellä teknologialla, Tuominen kertoo.

Kaksivaiheisen projektin ensimmäisen vaiheen rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Ensimmäisessä vaiheessa asennetaan haihduttamon ensimmäinen MVR-haihturi, joka otetaan käyttöön tehtaan tuotantoseisokin aikana elokuussa.

Nykyisen haihduttamon höyrynkulutus pienenee yli 50%

Kun ensimmäinen haihduttamo on saatu käyttöön, jatketaan toisen vaiheen haihtureiden toteutuksella. Projektin valmistuessa alkusyksystä 2020 MVR-haihtureiden avulla saavutetaan merkittävä höyryekonomian parannus: uuden haihduttamon avulla tehtaan höyrynkulutus puolittuu nykyisestä ja hiilidioksidipäästöt vähenevät huomattavasti.

– Projekti käynnistyi viime kesänä ja se on sujunut tiiviissä, hyvässä yhteistyössä Kotkamillsin kanssa, myös aikataulussa on pysytty hyvin, Ilkka Tapanainen summaa.

Hanki ajankohtaista tietoa energiatehokkuuden parantamiseksi ja tutustu räätälöityihin energia- ja veden kierrätysratkaisuihin.


Katso myös:

Case Finnfeeds: 40% pienempi höyryenergian käyttö

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!