15.4.2020
Artikkelit

Konseptikehitysosaamisella kohti maailman huippua

Miten tulla maailman parhaaksi jossakin? Advenin tulevaisuuden visiona on olla maailman paras kestävien Energy as a service -ratkaisujen ja erinomaisen asiakaskokemuksen toteuttamisessa teollisuus- ja kiinteistöasiakkaille. Tämän päämäärän keskiössä on kolme strategista kyvykkyyttä, joiden kehittämiseen Advenissa panostetaan voimakkaasti. Yksi näistä kyvykkyyksistä on konseptien kehittäminen, jossa pyritään löytämään asiakkaan tarvetta parhaiten palvelevat energia- ja vesiratkaisut.

Konseptikehityksen lisäksi Advenin kaksi muuta strategista kyvykkyyttä ovat Energy as a service -mallin elementtien onnistunut yhdistäminen ja asiakaskriittisten prosessien operointi. Kyvykkyydet linkittyvät toisiinsa ja kaikki lähtee liikkeelle konseptikehityksestä: asiakkaan prosesseja pyritään ymmärtämään parhaalla tavalla, löytämään toiminnan pullonkaulat, tunnistamaan kuhunkin tilanteeseen soveltuvat, parhaat teknologiat ja toteuttamaan asiakkaan tarvetta palveleva kokonaisuus.

– Asiakkaalla on yleensä energiaan tai veteen liittyvä tarve – esimerkiksi halu säästää energiaa, siirtyä fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin tai tarve puhdistaa jätevettä. Yhteistyössä asiakkaan kanssa syvennämme näkemystämme siitä, miten eri osa-alueita yhdistelemällä saisimme luotua liiketoimintaetua asiakkaalle parhaalla tavalla, Advenin konseptikehitystiimissä työskentelevä Elina Isokangas kuvaa.

– Teemme jopa 15 vuoden sopimuksia asiakkaidemme kanssa, joten ratkaisun on toimittava moitteetta pitkään sekä asiakkaan että meidän kannaltamme. Konseptikehitys ja ratkaisun löytäminen on käytännössä kaiken tekemisemme taustalla, Isokangas kertoo.

Teknologiariippumattomuus antaa konseptikehitykseen vapaat kädet

– Tarkastelemme asioita uudella tavalla ja siten tuotamme lisäarvoa asiakkaalle: esimerkiksi voimme osana suunniteltua konseptia toteuttaa vanhan sarjahaihduttamon tilalle paljon tehokkaamman MVR-haihduttamon, Isokangas kertoo.

Kun asiakkaan prosesseista on tunnistettu ne mahdollisuudet, joissa voidaan tehdä muutoksia tai kehittää uutta, konseptikehitystiimi etsii myös toteutukseen parhaat mahdolliset teknologiat. Koska Adven ei ole sidoksissa tiettyyn teknologiaan, tiimiläisillä on vapaat kädet pohtia parasta mahdollista vaihtoehtoa juuri kuhunkin tapaukseen. Lue lisää: miten konseptikehityksen prosessi etenee?

– Suunnitelmaa ja konseptia voidaan tarkentaa prosessin edetessä. Saatamme tehdä esimerkiksi tarkempia mittauksia ja tieteellistä tutkimusta konseptin yksityiskohdista. Näkemykset projektipäälliköiltä sekä käyttö- ja kunnossapito-organisaatiolta ovat myös erittäin tärkeitä, Isokangas kertoo.

Konseptikehitystiimissä saa kehittää ja kehittyä

Konseptikehitystiimiläisiä on kaikissa Advenin toimintamaissa, mutta kaikki toimivat yhtenäisenä tiiminä. Kehittäjä voi työskennellä esimerkiksi Suomeen toteutettavassa hankkeessa naapurimaista käsin. Kuhunkin projektiin etsitään aina paras osaaja, ja haastavimmissa projekteissa mukana on useampi tiimiläinen. Tiimi toimii myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa myyntitiimin kanssa ja kehittää omaa osaamistaan.

– Yhteistyö tiimin kesken pelaa todella hyvin. Yksin ei jää koskaan, vaan osaamista saa myös muilta tarpeen mukaan, Isokangas kuvaa.

Tiimi jakaa tietoa avoimesti niin arkisessa työssä kuin asiantuntijakoulutuksissakin. Kehitteillä on koulutusohjelma, jonka avulla kukin voi kehittää omaa osaamistaan entistä paremmin.

– Meillä koulutetaan työntekijöitä paljon, ja halutaan kehittyä. Siihen myös kannustetaan, ja apua ja tukea saa aina, kun pyytää. Kunkin vahvuudet tunnistetaan, esimerkiksi minun tapauksessani yliopisto-opetustaustani vuoksi kehitän myös koulutuksia, Isokangas kertoo.

Tarpeita erilaisille konsepteille tunnistetaan asiakasrajapinnassa, ja kun uusi tarve on tunnistettu, osaajia rekrytoidaan sen perusteella.

– Rekrytoinnit tehdään aina tarpeita ajatellen: jos esimerkiksi työstämme useita biokaasuhankkeita yhtä aikaa ja tarvitsemme lisää osaamista sitä koskien, etsimme juuri sopivaa asiantuntijaa. Tiimiimme haetaan aina parhaita kykyjä, Isokangas hymyilee.

Katso myös:


Ura Advenilla

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!