29.6.2021
Artikkelit

Kierrätyspolttoaineet tärkeässä roolissa Arctic Paperin muutosmatkassa

Ruotsin Munkedalissa sijaitsee yksi maailman ympäristöystävällisimmistä paperitehtaista. Tällä hetkellä tehtaalla ollaan täydessä vauhdissa toteuttamassa seuraavaa kehitysaskelta: Uuden vastuullisen energialaitoksen myötä tehtaan hiilidioksidipäästöt laskevat 30 000 tonnia vuoteen 2022 mennessä. Tässä artikkelisarjassa voit seurata Advenin ja Arctic Paperin matkaa kohti tulevaisuuden kestävää paperintuotantoa. Ensimmäisessä osassa käsitellään polttoainevalintoja ja vastuullisuutta.

Vastuullisuuden muutosmatka käytännössä: Osa 1

Arctic Paper Munkedalin paperitehdas sijaitsee sata kilometriä Göteborgista pohjoiseen. Tehtaalla tuotetaan vuosittain 160 000 tonnia paperia, joten se on yksi Euroopan johtavista päällystämättömän paperin valmistajista.

Munkedalin tehdas on tuotekategoriansa johtaja, mutta myös yksi maailman ympäristöystävällisimmistä paperitehtaista. Viimeisten 20 vuoden aikana Arctic Paper on vähitellen kehittänyt menetelmiään ja tekniikoitaan ollakseen entistä vastuullisempi. Tärkeä osa työtä on ollut tehtaan resurssitehokkuuden parantaminen ja hiilidioksipäästöjen ja veden käytön vähentäminen. Tuotannossa käytetty vesi puhdistetaan ja kierrätetään. Vuonna 2020 alueella otettiin myös käyttöön vesivoimalaitos, jolla turvataan osa uusiutuvan sähkön tarpeesta.

Muutama vuosi sitten Arctic Paper alkoi suunnitella seuraavaa vaihetta: ilmastovaikutusten ja hiilijalanjäljen merkittävää pienentämistä. Koska energiantuotannolla on huomattava vaikutus tehtaan hiilidioksidipäästöihin ja päästöjen vähentäminen on yksi yhtiön tärkeimmistä vastuullisuustavoitteista, huomio kohdistettiin höyryntuotantoon ja siihen tehtäviin muutoksiin. Ensisijainen polttoaine on aiemmin ollut maakaasu.

– Vuonna 2014 siirryimme öljystä maakaasuun, ja nyt on aika ottaa seuraava askel. Meille oli tärkeää löytää pitkän aikavälin ratkaisu, joka auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme merkittävästi ja on myös taloudellisesti kestävä, kertoo Arctic Paperin Munkedalin tehtaan johtaja Göran Lindqvist.

Hiilidioksidipäästöt pienenevät 30 000 tonnia

Arctic Paper valitsi Advenin kumppanikseen toteuttamaan täysin uuden energialaitoksen Munkedaliin. Uusi 30 megawatin höyrylaitos otetaan käyttöön vuonna 2022. Suuri ero aikaisempaan verrattuna on, että laitos hyödyntää energiantuotannossa pelkästään kierrätyspolttoaineita: teollisuudesta ja muilta toimijoilta saatua kierrätettyä puuta, paperia ja muovia. Tällä tavoin laitos antaa uuden elämän jätteelle, jota ei voida kierrättää tai muuten palauttaa kiertoon. Lisäksi laitoksessa käytetään parasta saatavilla olevaa savukaasujen puhdistustekniikkaa, joka vastaa nykyisiä ja tulevia päästövaatimuksia.

Uuden höyrykattilan käyttöönoton ansioista Arctic Paper vähentää radikaalisti maakaasun käyttöä ja ottaa vastuullisuustyössään valtavan harppauksen eteenpäin.

– Muutos vähentää energiantuotannon vuosittaisia hiilidioksipäästöjä noin 60%, mikä tarkoittaa 30 000 tonnin vähennystä. Tämä vastaa päästömäärää, joka syntyy 12 lennosta maailman ympäri – joka päivä, kertoo Advenin myyntipäällikkö Slavisa Micanovic.

Advenin Fuel Manager Mårten Zakrisson kuvailee oikean polttoaineen valintaprosessia seuraavasti:

– On monia asioita, jotka meidän on pitänyt ottaa huomioon sopivan polttoaineen valinnassa. Kyse on tasapainon löytämisestä saatavuuden, laadun, energiasisällön ja tietysti kustannusten välillä.

Joustavuutta tulevaisuuteen

Kiertotalouden avulla Arctic Paper voi myös vähentää kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. Tällä tavoin päästöt pienenevät entisestään, ja lisäksi resurssien hukkakäyttö vähenee.

– Tuotamme energiaa materiaaleista, jotka muuten päätyisivät kaatopaikalle. Sitä mukaa, kun jätteiden lajittelu, uudelleenkäyttö ja energian talteenotto yleisesti kehittyvät, pystymme mukauttamaan kattilalaitosta siten, että siellä voidaan käsitellä myös muita polttoaineita, Mårten Zakrisson kertoo.

 

Göran Lindqvist katsoo, että kierrätyspolttoaineisiin siirtyminen on tärkeä virstanpylväs Arctic Paperille ja vaikutukset tulevat näkymään paljon laajemminkin kuin vain Munkedalissa.

– Tämä on meille ensimmäinen askel kohti fossiilivapaata tuotantoa ja merkittävä askel kohti resurssitehokkuuden parantamista ja ilmastovaikutusten vähentämistä – sekä paikallisesti että laajemmassa mittakaavassa.

Artikkelisarjan seuraavassa osassa kerromme teknologioista, joiden avulla siirtymä toteutettiin Arctic Paperin Munkedalin tehtaalla.

Katso myös:

Vastuullisuuden muutosmatka käytännössä: Osa 2: Edistynyt teknologia lisää Arctic Paperin joustavuutta tulevaisuudessa

Kiertotalousratkaisut metsä-, sellu- ja paperiteollisuudelle

Energia palveluna – miten malli toimii

Jaa sisältö

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!