Vastuullisuus

Meitä advenilaisia ohjaa tarkoitus: Advantage in energy. For business, people and planet. Olemme osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uskomme, että ympäristöä säästävien energiaratkaisujen avulla, jotka etsimme, rakennamme ja kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa, voimme vaikuttaa yritysten, ihmisten ja maapallon tulevaisuuteen.

Adven on kohdistanut vastuullisuustavoitteensa hiilijalanjäljen pienentämiseen, työturvallisuuden parantamiseen sekä kyvykkyyksien kehittämiseen ja työntekijöiden sitoutumiseen. Nämä kolme tavoitetta ovat myös kolme viidestä strategisesta tavoitteestamme, jotka pyrimme saavuttamaan vuoteen 2024 mennessä.

Ympäristö

Uskomme kestävään kehitykseen ja haluamme olla johtava ympäristövaikutuksia pienentävien energiapalveluiden tarjoaja.

Meille vastuullisuus tarkoittaa ratkaisuja, jotka parantavat energia-, vesi- ja materiaalitehokkuutta. Kehitämme jatkuvasti uusiutuvien energialähteiden ja jätemateriaalien hyödyntämistä ja panostamme niiden käytön tehostamiseen. Huolehdimme ympäristöstä estämällä haitallisia ympäristövaikutuksia jokapäiväisessä toiminnassamme.

Esimerkiksi viimeisen yhdeksän vuoden aikana (2012-2020) Adven on onnistunut pienentämään tuotetun energian hiilidioksidipäästöjä 37 prosenttia (suhteutettuna energianmyyntiin). Tämä tarkoittaa noin 80 hiilidioksidikiloa vähemmän jokaista myytyä megawattituntia kohden.

Advenin pitkän aikavälin toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sisältyvät muun muassa konversiot uusiutuviin energianlähteisiin ja laitostemme tehokkuuden parantaminen.

Adven vie kunnianhimoiset päästövähennystavoitteensa käytäntöön ympäristöohjelman voimin. Katso tarkemmin.

Päämääränä vähentää 200,000 tonnia CO2-päästöjä seuraavan viiden vuoden aikana

Lähes kaikki Advenin investoinnit edistävät vastuullisuutta, kun leikkaamme joko oman energian tuotantoamme tai asiakkaidemme CO2-päästöjä. Itse asiassa ilmastonmuuton on meille yksi vahvimmista kasvun ajureista. Keskitymme kasvamaan tulevaisuudessa vastuullisella energian tuotannolla ja energia- ja materiaalitehokkuudella, sekä hyödynnämme asiakkaidemme tarpeiden ratkaisemisessa uusia, mutta kaupallisesti testattuja teknologioita.

Suurella osalla investoinneistamme on vahva yhteys vastuullisuustavoitteisiin. Myyntineuvotteluiden alkuvaiheessa esittelemme mahdollisuuksia konvertoida tai implementoida uusia, vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja ja jatkamme keskusteluja uusista mahdollisuuksista koko sopimuskauden ajan.

Adven on asettanut ympäristötavoitteen, jonka päämääränä on vähentää 200,000 tonnia hiilidioksidipäästöjä oman toimintamme kautta. Vuonna 2019 Adven konsernin CO2-päästöt olivat 370,000 tonnia.

Tavoite ei sisällä ainoastaan toimenpiteitä omassa energiantuotannossamme, vaan myös kaiken sen, mitä teemme asiakkaidemme päästöjen vähentämisen eteen. Tämä lähestymistapa huomioi hyvin kasvupainotteiset tavoitteemme ja myös pitkiin sopimuksiin pohjautuvan liiketoimintalogiikkamme.

Näin Adven on auttanut asiakkaitaan vähentämään CO2-päästöjä:

Valio vähentää öljyn ja turpeen käyttöä – Yhteistyön tuloksena biopohjaisilla polttoaineilla 17 000 tonnin päästövähennykset. Lue lisää.

Advenin geoenergia leikkaa kauppakeskus Skanssin hiilidioksidipäästöjä lähes 90 %, sillä geoenergian tuotanto on lähes täysin hiilivapaata. Päästöjen leikkaus vastaa vuositasolla noin 450 henkilöauton aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Vastaavaan päästömäärän sitomiseen tarvittaisiin noin 230 hehtaaria metsää. Lue lisää.

”Adven oli ainoa kumppani, joka pystyi hoitamaan koko ketjun suunnittelusta, rakennuttamiseen ja käyttöön. Olemme saaneet etua ensimmäisestä päivästä lähtien: kokonaisenergiantarve -30 %, höyryntarve -40 % sekä huomattavasti pienenmpi hiilijalanjälki.” – IFF, FinnFeeds Finland. Lue lisää.

Terrafame rakentaa parhaillaan yhtä maailman suurimmista akkukemikaalien tuotantolinjoista. Terrafamen vetylaitoksilla syntyvä hukkaenergia hyödynnetään akkukemikaalitehtaalla höyryn tuotantoprosessissa. Käyttöön otettavilla teknologioilla saadaan otettua hukkaenergia talteen arviolta 72 000 MWh, mikä vastaa noin 2 500 omakotitalon energiankulutusta vuodessa. Hukkaenergian uudelleen käytössä hiilidioksidipäästöt vähenevät arviolta 11 900 tonnia vuodessa. Lue lisää.


Advenin toiminnassa yhdistyvät laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat. Noudatamme toiminnassamme laatujärjestelmästandardia ISO 9001, ympäristöjärjestelmästandardia ISO 14001 ja työturvallisuus ja -terveysjohtamisen standardia ISO 45001.