Vastuullisuus

Nolla työstä johtunutta tapaturmaa ja maailmanluokan työturvallisuuskulttuuri

Turvallisuuden varmistaminen on meille ensi arvoisen tärkeää. Haluamme, että henkilöstömme, urakoitsijat ja vieraamme voivat palata kotiin turvallisesti ja terveenä. Arvioimme riskit työtavoissamme ja työympäristössämme ja riskejä pyritään poistamaan tai minimoimaan tehokkaasti.

Kannustamme henkilöstöämme raportoimaan aktiivisesti turvallisuushavainnoista ja kehitysehdotuksista – vuonna 2019 teimme uuden ennätyksen raportoitujen havaintojen määrässä ja näiden perusteella otimme käyttöön paljon tehokkaita kehitystoimenpiteitä.

Uskomme, että inhimillinen tekijä on ratkaisevassa osassa turvallisuuden hallinnassa, sillä kaikkia työympäristön riskejä ei voida poistaa teknisillä ratkaisuilla tai menettelytavoilla. On ajateltava omaa ja muiden turvallisuutta ja työhön liittyviä riskejä sekä tehtävä oikeita valintoja työtapojen, työvälineiden, henkilökohtaisten suojavarusteiden ja muiden riskienhallintamenetelmien suhteen.

Tähän pohjautuen näemme, että on tärkeää kouluttaa ihmisiä ja pitää turvallisuus keskiössä kaikessa viestinnässä ja jokapäiväisessä toiminnassa. Haluamme myös jakaa oppeja sisäisesti koko konsernissa. Kokoamme turvallisuustiedotteita, jotka käännetään kaikille kielille ja jaetaan konsernin laajuisesti kaikille tiimeille.

Adven on valmistellut tuleville vuosille tiekartan, joka vie meidät kohti maailmanluokan turvallisuuskulttuuria. Suunnitelma sisältää elementtejä, jotka auttavat koko henkilöstöä, urakoitsijoita ja muita tärkeitä sidosryhmiä työskentelemään yhdessä kohti huipputason turvallisuuskulttuuria. Yhtenä esimerkkinä olemme sitoutuneet Advenin hengen pelastaviin periaatteisiin, jotka sisältävät kymmenen turvallisuusperiaatetta. Periaatteet liittyvät korkean riskitason toimintaan laitoksillamme, projektityömailla ja turvallisiin käytäntöihin, joita voidaan soveltaa päivittäin sekä tuotannollisissa että toimistotehtävissä.


Advenin toiminnassa yhdistyvät laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat. Noudatamme toiminnassamme laatujärjestelmästandardia ISO 9001, ympäristöjärjestelmästandardia ISO 14001 ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisstandardia OHSAS 18001.

Turvallisuustiedotteet yleisölle

Kemikaaliturvallisuuslain mukaan toimintaperiaateasiakirjan laatimisvelvollisen toiminnanharjoittajan on tiedotettava tuotantolaitosta koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista. Advenin toimintaperiaateasiakirjalaitosten turvallisuustiedotteissa kuvataan mm. perustiedot näiden laitosten toiminnasta, vaaraa aiheuttavista kemikaaleista ja riskeihin varautumisesta sekä yhteystiedot mahdollisia lisätietotiedusteluja varten.