Vastuullisuus

Työntekijöiden sitouttamista tukevat HR-prioriteetit

Advenin henkilöstöhallinnon keskiössä on neljä painopistettä, joita kutsutaan HR-prioriteeteiksi: resurssointi ja työnantajamielikuva, kompetenssien ja johtajuuden kehittäminen sekä suorituksen johtaminen.

Emme voi saavuttaa tavoitettamme olla maailman parhaita liiketoiminnassamme, mikäli meillä ei ole parhaita osaajia. HR-prioriteettien kehittämisellä ja hyvällä johtamisella työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että pystymme pitämään ja houkuttelemaan parhaita osaajia. Jokainen työntekijä on yrityksellemme sijoitus, jonka arvoa haluamme kasvattaa. Haluamme varmistaa, että asiantuntijuutemme kehittyy jatkuvasti.

Voimme ylpeänä todeta, että työntekijöiden sitoutuminen Advenilla on korkealla tasolla, ja haluamme vaalia sitä myös jatkossa. Tuemme työntekijöidemme työn ja vapaa-ajan tasapainoa mahdollistamalla joustavia työnteon muotoja ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan tarjoamalla laajan työterveyshuollon sekä tukea virkistystoimintaan. Haluamme, että Adven on houkutteleva työnantaja huippuosaajille.

Kyvykkyyksien kehittäminen

Advenin Energy as a Service® mallissa korostuu kolme strategista kyvykkyyttä, joissa haluamme olla maailman parhaita ja joiden kehittämiseen keskitymme. Näitä strategisia kyvykkyyksiä ovat Energy as a Service® mallin elementtien onnistunut yhdistäminen, konseptien kehittäminen räätälöityihin energia- ja vesiratkaisuihin sekä asiakaskriittisten prosessien operointi. Lue lisää strategisista kyvykkyyksistä.

Jotta voimme onnistuneesti yhdistää Energy as a Service mallin elementit, olemme määrittäneet jokaisessa toiminnossa tarvittavat kyvykkyydet. Haluamme keskittyä näiden kyvykkyyksien kehittämiseen, jotta saavutamme tavoitteemme. Tarjoamme jokaiselle työntekijälle erilaisia koulutusmahdollisuuksia sekä työssäoppimista ja tämän avulla kasvatamme sisäisen tiedon ja osaamisen jakamista.

Olemme lanseeranneet Adven Akatemian, joka on konsernin laajuinen sisäinen oppimisalusta. Se koostuu koulutuksista, joita pitävät ensisijaisesti omat työntekijämme. Uskomme, että jokaisella meistä on osaamista, jota voidaan jakaa toisille, ja Adven Akatemia on alusta tälle.

Johtajuus ja suorituksen johtaminen

Työntekijöiden sitouttamisessa korostamme erityisesti johtajuuden merkitystä. Johtamisen tavoitteena Advenilla on tukea työntekijöidemme kasvua ja menestystä. Kannustamme esimiehiämme johtamaan esimerkillä, olemaan läsnä työntekijöidemme arjessa ja antamaan äänen jokaiselle.

Koemme, että suorituksen johtaminen on myös yksi tärkeistä motivaattoreista ja sitouttaa työntekijöitämme. Olemme kehittäneet prosessin ja kannustemallin paitsi houkuttelemaan ja pitämään alamme parhaat osaajat, mutta myös auttamaan työntekijöitämme tunnistamaan, mitä työssä menestyminen vaatii ja miten saavutamme strategiset tavoitteemme. Tavoite asetannassa pyrimme aina johtamaan tavoitteet konsernitasolta yksilötasolle. Tällä haluamme kuvata, miten työntekijöidemme työ edistää Advenin menestystä.