Työmme tarkoitus

Energiaa tarvitaan aina, jotta yhteiskunnan rakenteet pysyvät toiminnassa, mutta energiantuotannon vastuullisuusnäkökulma ei ole kuitenkaan aina ollut tekemisen keskiössä. Advenille se on tänä päivänä yksi tärkeimmistä olemassaolomme syistä ja tapamme soveltaa osaamistamme myös tulevaisuudessa.

Olemme osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uskomme, että ympäristöä säästävien energiaratkaisujen avulla, jotka etsimme, rakennamme ja kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa, voimme aikaansaada muutosta. Meitä advenilaisia ohjaa tarkoitus: Advantage in energy. For business, people and planet.

Yhteisöt ja maapallo ovat missiomme keskiössä

Maailmassa, jossa ilmastonmuutos sekä tarve päästöttömyydelle ja korkeammalle energia- ja resurssitehokkuudelle ovat vahvoja megatrendejä, Advenin tarkoitus on erittäin tärkeä ja konkreettinen.

Advantage in energy.

For business, people and planet.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa etsimme, rakennamme ja kehitämme tulevaisuuden energiaratkaisuja, joista on hyötyä yrityksille, ihmisille ja maapallolle.

1. Ymmärrämme asiakkaidemme energia- ja liiketoimintatarpeet kokonaisvaltaisesti ja yhdessä asiakkaidemme kanssa etsimme parhaat ratkaisut heidän tarpeisiinsa.

2. Perinteisen energian tuotannon lisäksi konseptikehityksemme keskittyy tunnistamaan uusia ratkaisuja, jotka keskittyvät energiatehokkuuteen tai kiertotalouteen ja näiden mahdollisuuksien tunnistamiseen asiakkaidemme prosesseissa.

3. Lähestymistapamme ulottuu suorasta hyödyn tuottamisesta asiakkaillemme myös koko yhteiskuntaan: taloudellisen, sosiaalisen, ympäristön ja jokapäiväisen työn näkökulmasta.

Visiomme tähtää maailman parhaaksi

Adven on maailman paras kestävien Energy as a Service® -ratkaisujen ja erinomaisen asiakaskokemuksen toteuttamisessa teollisuus- ja kiinteistöasiakkaille.

Visiomme keskiössä on Energy as a Service® -mallimme, joka antaa meille mahdollisuuden toteuttaa missiotamme ainutlaatuisella tekemisellä. Toimintamallimme eli kokonaisvaltaisten ratkaisujen suunnittelu, näiden ratkaisujen rakennuttaminen ja niihin investointi, laitosten ja kriittisten asiakasprosessien operointi sekä palvelun jatkuva kehittäminen on ollut tekemisemme keskiössä lähes 40 vuotta.

Saavutamme päämäärämme strategisten kyvykkyyksien avulla

Energy as a Service® -mallissamme korostuu kolme strategista kyvykkyyttä, joissa haluamme olla maailma parhaita.

1. Energy as a Service® -mallimme elementtien (kehittäminen, rakentaminen, omistaminen, operointi ja kehittäminen) onnistunut yhdistäminen.

Luomme merkittävää arvoa asiakkaillemme sekä asiakkaidemme asiakkaille toteuttamalla toimintamalliamme saumattomasti, paremmin kuin kukaan muu.

2. Konseptien kehittäminen räätälöityihin energiaratkaisuihin

Pyrimme ymmärtämään asiakkaan prosesseja, löytämään asiakkaan toiminnan pullonkaulat, tunnistamaan kuhunkin tilanteeseen soveltuvat, parhaat teknologiat ja toteuttamaan asiakkaan tarvetta palvelevan kokonaisuuden.

3. Asiakaskriittisten prosessien operointi

Laitostemme ja niihin kytkeytyvien asiakaskriittisten prosessien operointi paremmin kuin kukaan muu, on kolmas strateginen kyvykkyytemme. Tätä olemme tehneet jo lähes 40 vuoden ajan ja teemme tänäänkin yli 250 asiantuntijan voimin.

Keskeiset arvot, joiden varaan toimintamme rakentuu

Asiakaskeskeisyys

Etsimme ja kehitämme jatkuvasti asiakkaidemme tarpeisiin parhaalla tavalla soveltuvia ratkaisuja. Huomioimme aina ratkaisua suunnitellessa asiakkaidemme odotukset ja vaatimukset ja haluamme tarjota asiakkaillemme erinomaisen asiakaskokemuksen kaikissa kohtaamispisteissä.

Sitoutuminen

Sitoudumme asiakkaidemme tarpeisiin investoinnein ja tarjoamalla pitkän aikavälin sopimusmalleja sekä jatkuvaa toiminnan kehittämistä. Olemme sitoutuneet arvoihimme, tarkoitukseemme sekä tavoitteisiin, ja pyrimme työssämme saavuttamaan yhteiset tavoitteemme parhaalla tavalla.

Tuloksellisuus

Tähtäämme maailman parhaaksi liiketoiminnassamme. Kehitämme asiakkaidemme energia- ja kustannustehokkuutta sekä panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Teemme työmme huolellisesti ja tarkasti. Olemme tavoitehakuisia ja seuraamme yhteisten tavoitteidemme toteutumista tiiviisti asiakkaidemme kanssa.

Kunnioittaminen

Kunnioitamme asiakkaitamme, kumppaneitamme ja kollegoita ja noudatamme yleisesti tunnustettuja eettisiä käytäntöjä. Kunnioitamme kestävän kehityksen periaatteita ja ympäristöarvoja ympäristömyötäisillä ratkaisuilla ja suosimalla uusiutuvia polttoaineita.