Matkamme

Advenin historia energiayhtiönä juontaa aikaan, jolloin öljyllä oli merkittävä rooli yhteiskunnallisen kehityksen edistäjänä. Kun ymmärrys öljyn polttamisen haitoista energian tuotannossa lisääntyi ja tietoisuus väestön kasvun myötä alati kiihtyvästä energian tarpeesta heräsi, päämäärämme on olla jälleen osa ratkaisua, nyt ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Advenin matka kohti nykyistä päämäärää on poikkeuksellinen: jo 1980-luvulla suomalainen öljy-yhtiö Neste, johon Advenin alkuperä kytkeytyy, oivalsi, että raskaan polttoöljyn myyntiä ja sen käytön maksimointia kaukolämpöverkoissa oli mahdollista kasvattaa pitkäaikaisin sopimuksin. Viime vuosikymmenten aikana tämä osa historiaa on kääntynyt kokonaan päälaelleen.

Ensin olimme osa ratkaisua skaalautuvalla energiantuotannolla, joka osaltaan mahdollisti yhteiskunnan nopeaa kehitystä viime vuosisadalla. Ajan saatossa olimme kuitenkin tulleet osaksi ongelmaa fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuvien haitallisten päästöjen vuoksi. Tänään tavoitteenamme on olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa tarjoamalla kestävää, uusiutuvaa energiaa ja vesien käsittelyn kiertotalousratkaisuja palveluna teollisuudelle ja kiinteistöille.

Energy as a Service ® -mallimme on palvellut asiakkaitamme vuosien saatossa hyvin. Pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla meillä on hieno tilaisuus kehittää toimintaamme entisestään, ja yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme mahdollistaa ilmaston ja ympäristön hyvinvointiin kohdistuvia vaikutuksia muuttamalla energian ja veden käyttöä.

Siirtymässä raskaasta polttoöljystä kestäviin ratkaisuihin Adven on samaan aikaan kasvanut nopeasti yrityksenä sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Jatkamme kasvua ja tähtäämme maailman parhaaksi omalla alallamme tarjoamalla kestäviä energia- ja vesiratkaisuja kiinteistöille ja teollisuudelle.

Adven yhdistyy energiayhtiö Värmevärdenin kanssa muodostaakseen uuden alansa johtavan konsernin Pohjoismassa ja Baltiassa. Integraatio käynnistyi marraskuussa 2020 ja Anders Ericsson nimitettiin yhdistettävän Adven/Värmevärden-konsernin toimitusjohtajaksi. Asiakasosaaminen ja kasvu ohjaavat tietä, kun yhdistettyä konsernia muodostetaan.

Lähes 40 vuoden kokemus energia-alalta

1983 Neste aloittaa lämpöliiketoiminnan ja perustaa Neste Lämpö Oy:n.

1998 Fortum syntyy ja Neste Lämpö Oy muuttaa nimensä Fortum Lämpö Oy:ksi.

2012 Adven syntyy, kun Fortum myy teollisuusenergiayhtiönsä Suomessa ja Virossa EQT Infrastructure -rahastolle.

2015 Laajentuminen Ruotsiin kaukolämpö- ja geonergiayhtiöiden yritysostojen kautta.

2016 AMP Capital ja Infracapital -infrarahastoista tulee Advenin omistajia.

2017 Adven ostaa ruotsalaisen E.ON Värme Lokala Energilösningar AB -kaukolämpöyhtiön.

2018 Toiminta laajenee Latviaan Valmieran ja Cesisin kaukolämpöyhtiöiden yritysostojen kautta.

2020 Yhteinen matkamme ruotsalaisen kaukolämpöyhtiön Värmevärden AB:n kanssa alkaa.