Mai 22, 2020
Uudised

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhi Kristiina Esopi sõnul on ettevõtjate huvi Indeksis osaleda endiselt kasvav

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) tunnustas 21. mail 76 Eestis tegutsevat ettevõtet, avalikku organisatsiooni ja mittetulundusühingut, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga kui seadus nõuab.

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esopi sõnul on ettevõtjate huvi Indeksis osaleda endiselt kasvav. „Ettevõtte vastutustundliku käitumise ja tegutsemise teemad on üha sisukamalt ette võetud just strateegilise juhtimise tasandil ning ka omanike ja investorite ringis. VEFi koostööpartnerite ringi on viimasel aastal samuti lisandunud mitu organisatsiooni, mis tegelevad investeeringute valdkonnaga ja seda nii Eestis kui rahvusvaheliselt,“ sõnas Kristiina Esop.

Arutelus osalenud AS-I Tallinna Sadam nõukogu liikme Urmas Kaarlepi sõnul on omanikel oluline roll toetada juhatust looma keskkond, kus töötajad tunnevad ennast hästi ja tahavad töötada kire ja energiaga. „Kui me peame ettevõttena oluliseks ainult klienti ja ettevõtte sees lähtume teistest väärtustest, siis see pikaajaliselt ettevõtte kasuks ei tööta,” lisas Kaarlep.

Indeksi teemade rõhuasetust mõjutavad hetkel aktuaalsed ühiskondlikud või üleilmselt olulised teemad. Adven Eesti tegevjuht Urmo Heinami sõnul on nad juba aastaid oma põhitegevusena pakkunud klientidele jätkusuutlikku ja efektiivset energiatootmist. „Tegelikult peegeldab see ka Adveni olemust. Tahame, et meie klientide, aga ka meie enda tegevus oleks kulutõhus ja väikese ökoloogilise jalajäljega, et võiksime tulevikus jätkuvalt enda üle uhked olla. Vastutustundlikkus tähendab meie silmis ka vastutust oma töötajate, kogukonna ja kõikide teiste inimeste ees, keda Adveni tegevus mõjutab. Oleme osa kliimamuutuste vastu võitlemise lahendusest ja usume, et keskkonnasõbralike lahenduste abil, mida oma klientidega otsime, ehitame ja arendame, saame aidata mitmetel ettevõtetel oma keskkonna eesmärke täita.“

Iga-aastases Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis sisalduvad küsimused ettevõtete sotsiaalse vastutustundlikkuse põhiteemadest (ISO 26 000), General Reporting Inititative (GRI) ülemaailmsest standardist, soovitused vatustundlikkuse teemade kommunikeerimiseks ning Eesti õigusruumist. Indeksis antakse punkte ettevõtte poolt täidetud küsimustikule kategooriates: valitsemine ja eetika, tegevused looduskeskkonna, turukeskkona ning töötajate ja töökeskkonna suunal. Indeks kasutab suhtelist skaalat, ehk osalejaid võrreldakse reaalsete praktikatega ettevõtete seas, mitte ideaaliga;

Täiendava sisendi andsid Indeksisse ka erinevad VEFi koostööpartnerid nagu Säästva Eesti Instituut (SEI), Tööinspektsioon, Keskkonnainspektsioon, Justiitsministeerium, Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, Eesti Inimõiguste Keskuses, PriceWaterhouseCoopers ja Estonian Business School.

Adven pälvis keskmiste ja suurte ettevõtete kategoorias kuldmärgise. Teiste märgiste saajatega saate tutvuda lähemalt VEFi kodulehel.

Jaga