November 15, 2021
Uudised

Uus tehnoloogia kaotab vajaduse arvesti näitude edastamiseks

Energiatootja Adveni ja telekomiettevõtte Telia koostöös valminud digilahendus kaugküttenäitude kogumiseks on jõudnud lõpusirgele. Sellest tulenevalt pole Püssi, Aseri ja Viru-Nigula tarbijatel enam tarvis kaugkütte näite teatada, vaid need jõuavad automaatselt teenusepakkujani. 

“Lahendus muudab Püssi, Aseri ja Viru-Nigula kaugküttetarbijate elu mugavamaks ja on samm tuleviku suunas, kus andmete digitaliseerimisest on saamas normaalsus,” sõnas Adveni kliendihalduse juht Kadri Koppel

Kuigi kaugkütte näitude automaatne edastamine on laialdaselt kasutusel juba paljudes piirkondades, said Aseri, Püssi ja Viru-Nigula uuenduse käigus kõige kaasaegsema lahenduse – NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT). Teliaga koostöös kasutusele võetud süsteem on välja töötatud laia valiku uute internetiseadmete ja -teenuste võimaldamiseks, tagades parema efektiivsuse ning töökindluse.  

Telia IoT valdkonna juht Vjatšeslav Antipenko lausus, et uut lahendust saab edukalt kasutada väga erinevates valdkondades ning lisaks kaugkütte näitude automaatsetele edastamisele võib see olla abiks nii linna infrastruktuuri parandamisel kui ka näiteks põllumajanduses, kus teraviljahoidlatesse või traktoritesse paigaldatud sensorid aitavad operatiivselt koguda vajalikke andmeid. „Hoogsasti digitaliseeruv linnaelanike ühiskond nõuab üha mobiilsemaid ja täpsemaid lahendusi erinevate murede lahendamiseks. Automatiseerimise ja digitaliseerimise abil oleme suutelised tegema rohkem tunduvalt väiksema ressursiga,“ selgitas Antipenko.

“Senine M2M (masinalt-masinale kommunikatsiooni) maailm on enamasti ülesse ehitatud 2G-võrgutehnoloogiatel, mis paraku hakkab nii tehnoloogia kui ka riistvara mõistes vananema. Selle kaasaegsem ja efektiivsem alternatiiv on NB-IoT. See lahendus on mõeldud kasutamiseks juhtudel, mis vajavad näiteks kehva leviga siseruumi või maa-alust katvust, madalat kulu ja head aku vastupidavust,” lisas ta.  

Esialgsed kauglugemissüsteemid võeti Advenis kasutusele juba 2007. aastal, pärast seda on neid jooksvalt uuendatud. “Kuna digitaalsed süsteemid vananevad kiiresti, tuleb uute paigaldamisel hinnata, millised lahendused on tehnoloogiliselt kõige enam edasiarenenud ja samas töökindlad, et muudatusest võidaksid nii tarbijad kui ka ettevõte. Hoiame pidevalt uutel  lahendustel silma peal ja tänu heale koostööle Teliaga saigi projekt teoks,” sõnas Koppel. NB-IoT kaugloetavast arvestist jõuavad energiapakkujale näidud iga tunni kohta. Pikemas perspektiivis loob selline süsteem ka eeldused kliendiportaali loomiseks, kus tarbija saab ise kogutud andmeid jälgida.

Jaga