Jaanuar 27, 2021
Uudised

Soome õllelinnased hakkavad peagi valmima maailma kõige energiatõhusama protsessi tulemusel

Enamik Soomes õllede tootmiseks kasutatavaid linnaseid valmib Viking Malti Soome linnasemajas Lahtis. Viking Malti Grupp ehitab olemasoleva Lahti linnasemaja asemele täiesti uue. Selle kõrvale rajab energia- ja veefirma Adven Soomes ennenägematu ja erakordse energialahenduse. Adveni poolt rajatav lahendus, mis kombineerib nii jahutusseadet, soojuse tootmist kui ka soojuspumpasid, valmib koostöös Soome Majandus- ja Tööhõiveministeeriumilt saadud uue energiatehnoloogia investeerimistoetuse abil.

Uues linnasemajas integreeritakse energiatootmine, see tähendab soojuse tootmine, jahutusseade ja soojuspumbasüsteem tuuakse täiesti uuel viisil üheks tervikuks, mis toodab samaaegselt nii soojus- kui jahutusenergiat. Lisaks sellele hakatakse energiatootmises kütusena kasutama linnaste valmistamise kõrvalsaadust – odrakestasid. Kui heitsoojus või odrakestad pole parajasti saadaval, siis toodetakse energiat peamiselt pelletitest.

Ainuüksi heitsoojusega saab katta enam kui 65% soojusenergia vajadusest. Soojust vabaneb suures koguses eeskätt linnaste kuivatamisel ja varem on see jäänud valdavas osas kasutamata.

“Tänapäevase linnasemajaga saame isegi ülemaailmsel tasandil tagada, et konkurentsivõime ja tootmine jäävad Soomesse ka tulevikus. Näiteks heitsoojuse kasutamine on kindlasti lahendus, mida ka tulevikus poliitiliselt toetatakse,” ütles Viking Malti projektijuht Mika Mäkelä.

“Heitsoojuse ära kasutamine on üks energiasektori praeguseid põhitrende: kütuse üha suuremas koguses põletamise asemel on nüüd tähelepanu keskmes energiatõhususe tõstmine ja nende protsessi etappide kindlaks tegemine, millest vabaneva soojuse saab taaskasutusse võtta. Süsinikuneutraalsuse eesmärgid ja soojuspumbatehnoloogia areng suunavad jäätmesoojuse kui energialahenduse taaskasutamist nüüd ja kindlasti ka tulevikus,” ütles Adveni müügijuht Hanna Litendahl.

Biokütuste ja heitsoojuse kasutamine katab peaaegu kogu linnasemaja soojusenergia vajaduse.

Linnasemaja saab olema erakordselt energiatõhus ja väikese heitega:

  • Heitsoojus taastatakse tõhusalt.
  • Adven kasutab linnasemajale energia tootmiseks linnaste valmistamise kõrvalsaaduseks olevaid madala toiteväärtusega odrakestasid.
  • Soojuse tootmine, jahutusseadme ja soojuspumbasüsteem integreeritakse üheks tervikuks, mis toodab samaaegselt nii soojus- kui jahutusenergiat.
  • Energialahendus on automatiseeritud – täpse reguleerimisvõimega saab energiat võimalikult tõhusalt toota.

Uue linnasemaja tootmisvõimsus saab olema umbes 85 000 tonni linnaseid aastas. Plaani kohaselt alustab uus tehas tootmist 2023. aastal.

Viking Malti Grupp valmistab linnaseid viies riigis: meil on lisaks Soomele tehased ka Rootsis, Taanis, Leedus ja kaks tehast Poolas. Meie tootmisvõimsus on 600 000 tonni aastas. Grupi käive on umbes 250 miljonit eurot aastas ja meil on umbes 260 töötajat. Viking Malt on suurim linnasetootja Skandinaavias, suuruselt viies Euroopas ja üheksas maailmas. Ülemaailmsel erilinnaste turul oleme liidrikohal. Viking Malti Grupi omanikeks on Polttimo (62,5%) ja Svenska Lantmännen (37,5%).

Jaga