Jaanuar 15, 2020
Uudised

Soome metallitootja Terrafame hakkab tehnoloogilise auru tootmiseks kasutama vesinikutehase jääkenergiat

Terrafame hakkab auru tootmiseks kasutama tehnoloogiat uuel viisil. Nimelt alustatakse tehnoloogilise auru tootmist vesinikutehase jääkenergiast. Varem on sarnast tehnoloogiat kasutatud näiteks elektrijaamades, ent vesiniku tootmise seadmete puhul mitte. Lahenduse juurutamise ja edasise käitamise eest vastutab energiaettevõte Adven. Projekt saab uue energiatehnoloogia investeerimistoetust Soome Tööhõive- ja Majandusministeeriumilt.

See lahendus vähendab tänu vesiniku tootmise seadmete jääkenergia regenereerimisele arvestatavalt fossiilkütustest toodetava energia osakaalu. Terrafame’i energiatõhusus paraneb ja heitmed vähenevad.

Adven Eesti müügidirektor Kevin Vaheri sõnul liigub Euroopa üha enam süsinikneutraalsuse suunas, kus tööstused otsivad võimalusi, kuidas oma tootmist efektiivsemaks muuta. “Ressursitõhusus on saamaks üha olulisemaks märksõnaks. Adveni visioon on pakkuda maailma parimat jätkusuutlikku energiateenust nii tööstusele kui ka kinnisvarale. Meil on hea meel kui saame olla osa kliima soojenemise probleemi lahendusest ning abistada sellel teel ka ettevõtteid nagu Terrafame, kes omavad sarnast mõtteviisi,” selgitas Vaher.

„Me otsime pidevalt võimalusi oma energiatõhususe parandamiseks ja süsiniku jalajälje vähendamiseks. Me saame nüüd regenereerida arvestatava hulga energiakaost,” kommenteeris Terrafame’i akukemikaalide tehase rafineerimise eest vastutav peainsener Kristian Granit.

„Tungiv soov tehastes liigset energiat regenereerida on selgelt kasvamas. Põhieesmärk on vähendada heitmeid, ent teisalt ka energia tootmise kulusid. Energia hõivamisega olemasolevatest protsessidest saab katta kasvavat energiavajadust või asendada olemasolevat, tihti fossiilkütustel põhinevat energiatootmist,” sõnas Adven Soome müügidirektor Juha Elo.

Terrafame ehitab praegu ühte suuremat akukemikaalide tootmise liini maailmas. Akukemikaalide tehase käiku andmisel 2021. aastal hakatakse Terrafame’i praegust põhitoodet, nikkel-koobaltsulfiidi töötlema edasi nikkel- ja koobaltsulfaatideks – elektriautode akude toormaterjalideks. Terrafame’i bioloogilisel leostamisel põhineva tootmise süsiniku jalajälg on selgelt väiksem maagi rikastamise traditsiooniliste protsesside omast.

Elektrijaama tehnoloogia rakendamine vesiniku tootmise seadmetega

Terrafame’i soojuse regenereerimise lahendus kasutab vaakumtoruga soojusvahetit. Varem on sama tehnoloogiat kasutatud elektrijaamades, ent mitte vesiniku tootmise seadmete puhul.

Regenereeritava soojuse hulk oleneb sellest, kui palju kahte vesiniku tootmise seadet kasutatakse: mida rohkem neid kasutatakse, seda rohkem genereeritakse liigset energiat. Parimal juhul õnnestub regenereerida umbes 5 megavatti toodetud energiast.

„Mõtlesime ka võimalusele ise soojust regenereerida, ent mõistsime, et on lihtsam, kui Terrafame’i valdustes optimeerib kogu auru tootmist ja jaotust üks tegija: Adven. See võimaldab meil suunata ressursid oma põhitegevusse, milleks on metallide ja tulevikus ka akukemikaalide tootmine,” sõnas Granit.

„Meil on Terrafame’iga väga hea koostöösuhe. Sellest projektist saavad kasu nii klient kui keskkond tänu tõhususe paranemisele ja heitmete vähenemisele,” sõnab Adveni kliendisuhte- ja müügijuht Arto Liikanen.

Terrafame ja Adven jätkavad soojuse regenereerimise projektiga oma senist koostööd. Praegu rajab Adven Terrafame’ile 10 megavatilist tahkel kütusel töötavat energiajaama. See hakkab kasutama taastuvast allikast pärit kütust auru ja soojuse tootmiseks tulevasele akukemikaalide tehasele ja muudel tööstuslikel eesmärkidel kasutamiseks. Adven arendab ka objekti energiatootmise infrastruktuuri, vastutab selle energiatõhususe eest ja ehitab energiaülekandeliinid.

Terrafame
Terrafame Ltd on Soome firma, mis toodab oma Sotkamos asuvas kaevanduses ja metallide tootmise tehases niklit, tsinki, koobaltit ja vaske. Praegu ehitatavas akukemikaalide tehases saab Terrafame’i põhitoodet, nikkel-koobaltsulfiidi, töödelda elektriautode akude jaoks sobivateks nikkel- ja koobaltsulfaatideks. Terrafame’i eesmärk on tegutseda keskkonnasäästlikult, ohutult ja kasumlikult. www.terrafame.com

Jaga