November 25, 2021
Uudised

Põltsamaal valmib aasta lõpuks uus biokütuse katlamaja

Möödunud suvel asus energiaettevõte Adven uuendama Põltsamaa kaugküttesüsteemi ja rajama uut katlamaja. Tänaseks on võrgutööd valmis ning katlamaja ehitustööd on jõudmas lõpusirgele.  

Aadressile Välja tänav 6 valmiva uue biokütuse katlamaja maksimaalne võimsus saab olema 4,5 MW. Biokatlale lisaks saab külmemate talviste tipukoormuste katmiseks olema ka gaasikatel. Valmiva katlamaja ruumidesse kolib uuest aastast ka ettevõtte enda kohalik meeskond. Lisaks vahetati soojustorustike rekonstrueerimistööde käigus suve jooksul välja 1090 meetri jagu amortiseerunud võrku. 

Adveni projektide direktori Priit Tiidu sõnul kaasneb soojusvõrkude ja katlamaja ehitusega mitmeid positiivseid mõjusid ning tarbija jaoks on üheks olulisemaks stabiilsem kütte hind. Seda on võimalik saavutada tänu hakkepuidu osakakaalu suurendamisele katlamajas.

“Maagaasi hind maailmaturul on teinud suuri hüppeid ja paratamatult ongi gaasikütte üks suurimaid puuduseid just maailmaturul toimuvast sõltumine. See võib viia hinna ootamatult ja järsku väga kõrgele, samas kui kohalik hakkepuit on biokütusena märksa stabiilsema hinnatasemega. Lisaks annab hakkepuidu kasutamine tööd kohalikele elanikele ja võimaldab väärindada väheväärtuslikku puitmaterjali,” märkis Tiit.   

Teisalt väheneb ehitustööde ja uue katlamaja loomise tulemusena oluliselt õhku paiskuva CO2 hulk. Aasta peale hoitakse kokku ligi 1480 tonni CO2, mis on võrdväärne pea 660 keskmise auto CO2-heitme kogusega aastas. “Energialahenduste pakkujana on meie roll varustada tarbijaid soojaga, kuid otsime pidevalt uusi võimalusi tarbijate kui ka keskkonna heaolu suurendamiseks. See on meie panus rohelisema tuleviku suunas,” sõnas Tiit. 

Põltsamaa Ringtee soojustorustiku rekonstrueerimiseks investeering oli ligi 415 000 eurot ning biokütuse katlamaja ehitus läheb maksma 1 680 000 eurot. Mõlema puhul kaetakse ligi 40-50% summast Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusskeemiga „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“, mida vahendab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Soojustorustike rekonstrueerimistöid teostas TREV-2 Grupp AS ning katlamaja ehitab Rapla Metall OÜ.  

Põltsamaa kaugküttevõrkudes on kokku 56 tarbimiskohta, sh 42 korteriühistut 689 korteriga, kaks lasteaeda, raamatukogu, kultuurikeskus, saun-ujula, kolm õppehoonet, spordikeskus ja viis ärihoonet.  

Jaga