Aprill 29, 2021
Uudised

Peagi alustatakse Sõmeru kaugküttesüsteemi uuendamisega

Energiaettevõte Adven rekonstrueerib tänavu aasta Sõmeru kaugküttesüsteemi tervikuna. Uuendatakse ja ehitatakse nii soojustorustikku, kui ka ehitatakse uus taastuvkütuse katlamaja.

Soojusvõrgu ehitustöö toimub aprilli lõpust kuni juulini ning kokku rekonstrueeritakse 491 meetri jagu vananenud võrke ning lisaks ehitatakse 194 meetri pikkune ühendustorustik uue biokatlamajani. Lõviosa ehitusest jääb kütteperioodi välisesse aega, kuid kui lähiajal peaks tööde käigus selguma vajadus soojusvarustuse katkestuseks, siis teavitame konkreetseid kliente kindlasti eraldi ette ning vajadusel kasutame katkestuse kestvuse minimaliseerimiseks ka ajutisi torustikke. Soojusvõrgu töid teostab Metrx OÜ. Täpsemat plaani, kus töid teostatakse saab näha kaardilt.

Adven alustab peagi ka Sõmeru uue 850 kW võimsusega taastuvkütusel töötava katlamaja projekteerimisega ning juunis ehitusega. Detsembriks peaks olema projekt valmis seadistöödega alustamiseks ning seejärel on võimalik hakata kasutusluba taotlema. Katlamaja ehitustöid viib läbi Efipa OÜ.

„Plaanitud ehitustöödega hoiame tulevikus ligi 485 tonni CO2-ekvivalenti aastas kokku. See võrdub ligi 215 keskmise auto CO2-heitme kogusega aastas. Astume sellega sammu rohelisema homse ning kõrgema varustuskindluse poole. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mis võivad ehitustöödega kaasneda ning loodame mõistvale suhtumisele,“ sõnas Adven Eesti arenduse ja investeeringute juht ning juhatuse liige, Priit Tiit.

Soojusvõrgu ehitustööd lähevad koos materjalidega kokku maksma ligi 200 000 eurot ning biokütuse katlamaja ehitus 900 000 eurot, millest kummagi projekti puhul tuleb ligi 40-50% summast Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“.

Sõmerus võrgus on kokku 23 tarbimiskohta, sh 17 korteriühistut koos 354 korteriga, 4 äriühingut (1 kauplus) ja 2 avaliku sektori hoonet (lasteaed, noortekeskus).

Jaga