Uudised

Kinnisvara Kaugküte

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuhi Kristiina Esopi sõnul on ettevõtjate huvi Indeksis osaleda endiselt kasvav

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) tunnustas 21. mail 76 Eestis tegutsevat ettevõtet, avalikku organisatsiooni ja mittetulundusühingut, kes hoolivad ümbritsevast ning soovivad panustada ühiskonda rohkemaga kui seadus nõuab. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Kristiina Esopi sõnul on ettevõtjate huvi Indeksis osaleda endiselt kasvav. „Ettevõtte vastutustundliku käitumise ja tegutsemise teemad on üha sisukamalt ette…

Loe edasi
Kinnisvara Kaugküte

Adven asub Kunda soojusvõrku kaasajastama

Energiaettevõte Adven alustab mai teises pooles Kunda kaugküttevõrgu rekonstrueerimisega. Kokku vahetatakse välja 2,4 km ulatuses vananenud torustikku. Kunda võrgus on kokku 56 tarbimiskohta, sh 47 korteriühistut koos 1539 korteriga, 3 äriühingut (2 kauplust) ja 6 avaliku sektori hoonet (kool, ujula, lasteaed, vallavalitsus, hooldekodu, perearstikeskus). Pikem vaade ja ettemõtlemine on aidanud…

Loe edasi
Kinnisvara Kaugküte

Miks ja kui tihti tuleb soojussõlme hooldada?

Kaasaegset soojussõlme juhib automaatika, mille eesmärk on hoonet võimalikult ökonoomselt kütta. Kui aga selle hooldamine venib pikale või ununeb sootuks, on moodsast ja efektiivsest automaatikast vähe kasu, sest see ei pruugi töötada oma võimete tasemel. “Regulaarne soojussõlme hooldus tagab soojussõlme korrasoleku ning aitab seega hoida kokku küttekuludelt ja ennetada kulukat…

Loe edasi
Kinnisvara Hübriidlahendused

Porto Franco keskkonnasõbraliku taastuvenergialahenduse loob Adven

Eesti üks suuremaid kinnisvaraprojekte läbi aegade, ligi 190 miljonit eurot maksev Porto Franco lõi käed energialahendusi pakkuva Adveniga, mille tulemusena hakkab kogu Porto Franco jahutus põhinema taastuvenergial. Loodav Porto Franco jahutuse energialahendus saab olema roheline tänu Adveni koostootmisjaamades Eesti toodetavale taastuvale elektrienergiale. Kui esialgu saab külmajaama võimsus olema 4,8 MW,…

Loe edasi
Kinnisvara Kaugküte

Adven planeerib koostöös vallaga Vändrasse uut katlamaja

Vastavalt endise Vändra alevi volikogu 2016.aastal vastu võetud Vändra alevi soojamajanduse arengukavale on tehtud otsus kaugkütte soojuse tootmine üle viia biokütusele. Tulenevalt sellest esitas Vändras kaugkütte teenust pakkuv Adven Eesti AS möödunud aastal Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) toetuse taotluse biokütuse katlamaja ja soojusvõrkude rekonstrueerimise kaasrahastamiseks. Hiljuti tuli KIK-lt toetuse osas positiivne…

Loe edasi
Kinnisvara Kaugküte

Adven avab 6. veebruaril huvilistele Püssi uue biokatlamaja uksed

Tänavu suvel alustas Adven Kalevi tänav 10A krundil uue kaasaegse hakkepuidu katlamaja rajamisega. Praeguseks on 0,7 megavatise võimsusega hakkepuidul ja turbal töötava katlamaja ehitus lõpusirgel ning tegeletakse testimisega. Adveni kliendid oma soojusvarustuse pärast muretsema ei pea. „Praegu tegeleme Püssi linna hakkepuidu katlamaja katsetuste ja seadistustöödega ning oleme sisse andnud ka…

Loe edasi
Kinnisvara Kaugküte

Miks talvel muru haljendab?

Võiks ju eeldada, et tänapäeva moodsad soojusvõrgud on sedavõrd efektiivsed, et soojust sealt naljalt juba ei eraldu. Ometigi võib igal talvel selgelt näha, kuidas valge lume keskel „haljendab“ kaugküttetorude kohal roheline rohi. Kaugküttevõrgu asukoht lumevaiba keskel on tegelikkuses paratamatu füüsikast tulenev nähtus, millega kaugkütte ettevõtted peavad silmitsi seisma. Energialahendusi pakkuva…

Loe edasi
Kinnisvara Kaugküte

Mida teame Eesti kõige populaarsemast kütteviisist?

Kõige levinum kütteviis Eestis, mida kasutab umbes 60% inimestest, on kaugküte. Mida me sellest kütteviisist tegelikult üldse teame? Kaugküte sobib kõige paremini just tiheda asustusega piirkondadesse. Katlamaja reguleeritud tootmisprotsess on kontrollitud ja vastab seadusest tulevatele keskkonna normidele, samas kui ahjuküttega eramajadel on eraldiseisvad korstnad, mille saastenorme ning mõju keskkonnale on…

Loe edasi
Kinnisvara Kaugküte

Millal alustada kütteperioodiga?

Sageli soovivad korteriühistud venitada sügisese kütteperioodi alustamisega, lootes niiviisi küttekuludelt kokku hoida. Sisulist võitu sellega sageli ei kaasne ning tegelikkuses võivad kulud elaniku jaoks hoopis suureneda. Võiks ju arvata, et kui kütteperioodi alustamisega kuu või kaks venitada, saaks kuludelt kokku hoida, sest kütteperiood on siis lühem. Tegelikkuses võib tulemus olla…

Loe edasi