Uudised

Tööstused Energia tootmine

Energiakulude kokkuhoiuks on mitmeid erinevaid võimalusi

Keskendudes oma põhitegevusele ostavad ettevõtted sisse toetavaid teenused nagu näiteks haldusjuhtimine, IT ja telekommunikatsioon, raamatupidamine. Samas omavad ja haldavad paljud organisatsioonid endiselt oma lokaalset energia tootmist. Oma väike katlamaja tundub loomulik lahendus ning tihti ei mõelda, et on olemas ka teisi võimalusi. Paljudel tootmisettevõtetel on ehitatud väikesed lokaalsed energiatootmised soojuse-,…

Üldine

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Õigus tasu saamisele Talumistasu saab maaomanik taotleda talumistasu järgmiste Adven Eesti AS-ile kuuluvate tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest: soojustorustikgaasipaigaldiskatlamajad, jaotuskambrid Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool…

Üldine

Energiaettevõtte Adven omandavad AMP Capital ja Infracapital

EQT Infrastructure müüb Eestis, Soomes ja Rootsis tegutseva energiaettevõtte Adven Group investeerimisfondide AMP Capital ja Infracapital konsortsiumile. Tehing on plaanis viia lõpule jaanuaris. EQT Partners Oy direktori Päivi Armineni sõnul on Adven alates 2012. aastast EQT omandusse kuuludes teinud läbi erakordse muutumise. „Adveni klientide nõudlus sisseostetud jätkusuutlike energialahenduste järele on…

Tööstused Energia tootmine

Marti Tutt arendas doktoritööga välja uudse biomassi eeltöötlus meetodi

Adveni energialahenduste arendusspetsialist Marti Tutt kaitses edukalt Eesti Maaülikoolis doktorikraadi bioenergeetikas. Marti doktoritöö on meie jaoks eriti huvitav, kuna keskendus biomassi eeltöötlemisele ning biomassist energia tootmisele. Marti doktoritöö kannab pealkirja „Lignotselluloosse biomassi biokeemilist koostist mõjutavad tegurid ning biokeemilise koostise mõju eeltöötlusmeetodi valikule ja bioetanooli tootlikkusele“. Marti eesmärgiks oli analüüsida, milline…