Metsajäägid on Euroopa Liidus ametlikult liigitatud jätkusuutlikuks

5.4.2023
Uudised Üldine Tööstused Kaugküte

Taastuvenergia direktiivi (RED III) läbirääkimised ministrite nõukogu, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel lõppesid 30. märtsil.

Läbirääkimiste tulemusena liigitatakse nüüdsest energia tootmiseks kasutatavad metsajäägid jätkusuutlikuks. Metsajääkideks on näiteks oksad, metsatööstuse jääkproduktid ja vähekvaliteetne puit.

Otsusega juurutatakse nn kaskaadiprintsiip, kus energiaettevõtted ja metsatööstus peavad suutma tõestada, et puidu tootmiseks kasutatakse kõrgekvaliteedilist palki, paberi tootmiseks tselluloosipuitu ning vaid kehvema kvaliteediga metsasaadusi tohib kasutada soojuse ja energia tootmiseks.

Metsajäägid moodustavad täna olulise osa Adveni kütustest ning see on väga oluline energiaallikas nüüd ja ka tulevikus.

-Meil on hea meel, et RED III otsus tehti ning saame jätkuvalt olla uhked selle üle, et meie ettevõte on jätkusuutlik ja kliimasõbralik. Eelmise aasta jooksul toimunud debatt aga näitab, et peame liikuma mitmekesisema kütusebaasi suunas, kus energiatootmine kasutab taaskasutatavaid kütuseid, sh jäätmete põletamist ja tööstuslikku heitsoojust, mis on meie energiaallikate hulgas jätkuvalt väga olulisel kohal“, sõnab Adveni Grupi tegevjuht Anders Ericsson.