Kostiveres alustas tööd uus hakkepuidukatlamaja

9.1.2023
Uudised Üldine Kaugküte

Novembri keskpaigast hakkasid Kostivere elanikud toasooja saama uuest hakkepuidukatlamajast, mille testimist Adven Eesti alustas. Varasema gaasikütte asemel tähendab see piirkonna elanikele keskkonnasäästlikumat kütust ja stabiilsemat hinda.

Hankeid uue katlamaja rajamiseks alustas Adven juba 2021. aasta detsembris ning peamised ehitus- ja paigaldustööd viidi läbi tänavu juulist novembrini. „Ka praegu on osa väiksemaid töid veel lõpetamisel, see aga ei takista kütteseadmete toimimist. Püüdsime uue katla käiku anda esimesel võimalusel, isegi kui osa töid ja testimist veel käib. Nii saame kalli gaasikütuse asemel suures osas kasutada oluliselt soodsamat hakkepuitu,“ selgitas Adven Eesti projektide direktor Priit Tiit.

Katlamaja ehitusele eelnes Kostivere kaugküttesüsteemi renoveerimine. Adven vahetas välja enam kui kilomeetri ulatuses amortiseerunud soojatorustikku Aruküla tee ja Jõe tänava ümbruses. Uuendustööd vähendasid piirkonna soojuskadusid 4,9% võrra ja parandasid oluliselt töökindlust. „Tänu sellele, et paigaldasime tänapäevase biokütusel põhineva katlamaja, saime renoveerimistöödeks taotleda ka toetust. Ilma uuendustöödeta oleks edaspidi kütte hind kujunenud oluliselt kallimaks,“ ütles Tiit ja väljendas heameelt, et nüüd on Kostiveres olemas korralik kaasaegne küttesüsteem, mis toimib aastakümneid.

Uuel Urke tänaval asuval katlamajal on võimsust 850 kW ja selles kasutatava biokütusega saab katta enamuse piirkonna soojavajadusest. Tiidu hinnangul on lisakütusena gaasi tipukoormuste katmiseks vaja väheses mahus. „Hakkepuidukatlamaja võimsust ei ehitata üldjuhul kunagi tipuvajaduste järgi, vaid investeeringuid optimeeritakse – et ka teenuse lõpphind oleks jõukohane. Kostivere puhul katab biokütus pigem erandina aga väga suure osa tarbimisvajadusest, lisakütust on vaja eelkõige suuremate miinuskraadide korral,“ selgitas Tiit. Tema sõnul ostetakse hakkepuit kohalikelt tarnijatelt ning uus kütteallikas tagab tarnekindluse ja stabiilse hinna.

Uue katlamaja ehitustööde maksumus on ligi miljon eurot, millest 340 000 eurot finantseerib  Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) abil Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond. Sama fond toetas ka Kostivere kaugküttesüsteemi renoveerimist.

Piirkonna kaugküttevõrgust saab sooja paarkümmend tarbimiskohta. „Tegemist on vähese arvu tarbijatega ja samas hajali paikneva võrguga – seega on siin efektiivne sooja kohaletoimetamine veelgi olulisem kui tihedama asustusega piirkonnas. Usun, et Kostivere elanikud võivad nüüd toasooja osas muretumalt tulevikku vaadata – võrk on tehtud korda optimaalsete kuludega, kasutusele on võetud soodsam ja keskkonda säästev kütus,“ ütlesTiit.