Veebruar 12, 2021
Uudised

KIK toetab üheksat Adveni soojusmajanduse projekti

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) kiitis viimases selle EL eelarveperioodi voorus heaks kõik 9 Adveni poolt esitatud soojusmajanduse projekti ning toetab nende ellu viimist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist (ÜF) “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Soojusmajanduse arendusprojekte viiakse läbi, et tõsta kaugkütte soojusvõrkude varustuskindlust, küttesüsteemi efektiivsust, vähendada CO2 emissiooni ning muuta soojuse hind stabiilsemaks.

Viimasest taotlusvoorust sai Adven toetused Kostivere, Põltsamaa ja Sõmeru biokatlamajade rajamiseks ning Kostivere, Põltsamaa, Sõmeru, Narva-Jõesuu, Aseri, Püssi ja Viiratsi soojustorustiku kaasajastamiseks. Kokku investeerib Adven nimetatud projektidesse ca 5 miljonit eurot ning KIK-i toetus moodustab sellest pea poole.

Kokku uuendatakse EL kaasrahastamisega ligi 5300 meetri jagu amortiseerunud soojusvõrke. Tööde teostamise lõpptähtaeg on sügis 2023.

Varasemalt on Adven ÜF-i toetusega ehitanud uued biokatlamajad Adavere, Aseri, Kunda, Laagri, Loo, Narva-Jõesuu, Püssi, Saue, Väike-Maarja, Viru-Nigula, Viiratsi ning Viimsi ja Haabneeme piirkonda.

Lisaks on varasemalt renoveeritud ja ehitatud Kunda, Laagri, Loo, Põltsamaa, Saue, Viiratsi, Väike-Maarja, Viimsi ja Haabneeme piirkondade soojustorustikke kokku ligi 15 500 m ulatuses. Antud projektide elluviimisega on Adven alates 2016. aastast vähendanud 80% oma kaugküttevõrkude süsinikdioksiidi (CO2) jalajälge.

Jaga