Juuli 13, 2021
Uudised

Fintoil valib Adveni uue tallõli rafineerimistehase energiapartneriks Soomes Haminas

Fintoil Hamina Oy ehitab Soomes Hamina sadamasse tallõli rafineerimistehast, mille toodangut kasutatakse valdavalt biodiisli tootmiseks. Adven valiti Fintoili energiapartneriks, kes pakub energiat teenusena. Peale käivitamist on tegu suuruselt kolmanda tallõli rafineerimistehasega maailmas.

Biorafineerimistehas valmib 2022. aasta suvel. Seal rafineeritakse toor-tallõli (CTO inglise keeles crude tall oil) fraktsioonideks, mida kasutatakse biodiislikütuse tootmiseks ning keemia-, toidu- ja farmaatsiatööstuses. Tallõli näol on tegemist tselluloosi tootmise kõrvalsaadusega. Ligikaudu pool biorafineerimistehase toodangust on suunatud taastuvate kütuste valmistamiseks ja ülejäänud osa kasutatakse muude jätkusuutlike toodete tegemiseks.

“Viimasel ajal on levinud trend energiatootmise sisseostmiseks välistelt partneritelt ja seetõttu hakkasime seda võimalust kaaluma. Valisime Adveni oma partneriks, kuna ettevõte on tuntud energiajaamade operaator, kellel on head soovitused nii avalikest allikatest kui ka klientidelt. Adveni asjatundlikud ja abivalmid inimesed on meid veennud, et nad tunnevad nii tehnoloogiat kui ka äri,” ütles Fintoili tegevjuht Jukka Ravaska.

Adven-Fintoil-summer-2021

Rafineerimistehase tootmisprotsess põhineb fraktsioneerival destilleerimisel, mille käigus soojusenergia ja alarõhu toimel destilleeritakse tooraine koostisosadeks ning eraldatakse soovitud fraktsioonid. Siin siseneb protsessi Adven ja varustab rafineerimistehast vajaliku soojusenergiaga.

“Hamina sadamas on meil juba olemasolevad kliendid, näiteks BASF, Neste ja Prefere Resins. See uus leping tugevdab veelgi meie tegevust antud piirkonnas. Fintoili rafineerimisprotsesside jaoks tarnime energiat 10 MW katlaga usaldusväärselt ja suure töökindlusega,” ütleb Adveni müügijuht Teemu Kivimäki.

Eesmärk on märkimisväärne heitmete vähendamine

Fintoili eesmärk on vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, tootes taastuvatest toorainetest lõpptooteid, mis aitavad samal ajal saavutada ka Soome süsinikuneutraalsuse eesmärke.

Ettevõte rafineerib toor-tallõli, mida saadakse tselluloositehases männi puitmassi tootmise kõrvalsaadusena. Tallõli destilleerimisel on minimaalne süsiniku jalajälg, nagu ka sellest saadud toodetel, mis leiavad kasutust muu hulgas kütuse-, liimi-, tervise- ja hoolekandetööstuses.

“Tallõlist eraldatud rasvhapetest saab aastas toota 100 miljonit liitrit biodiislit, mis võrdub umbes 110 000 auto aastase kütusekuluga. Tallõli on ELi taastuvenergia direktiivi kohaselt üks sobivaid tooraineid kõrgtehnoloogiliste biokütuste tootmiseks,” ütles Ravaska.

Lisainformatsioon:

Adven, uute ärisuundade juht Kevin Vaher, kevin.vaher@adven.com, +372 512  2314

Fintoil, Jukka Ravaska, tegevjuht, jukka.ravaska@fintoil.com, tel +358 50 310 4437

Fintoil asutati 2017. aastal, et keskenduda tallõli rafineerimisele biokütuste tootmiseks ning keemia-, toidu- ja farmaatsiatööstuse vajaduste täitmiseks. Ettevõte kuulub selle võtmetöötajatele ning Soome finants- ja investeerimisgrupile Taaleri Sijoitus Oy. Tegevjuht Jukka Ravaska on töötanud juhtivatel kohtadel erikemikaalide tööstuses sellistes ettevõtetes nagu Solvay, Akzo Nobel, Kraton ja viimati Forchem. Ettevõtte juhatuse esimees on John Lindahl, kellel on varasem kogemus tselluloosi- ja paberitööstuse investeerimisprojektides. https://fintoil.com/

Jaga