September 9, 2021
Uudised

Finnfeeds Finlandi Naantali tehase energiatootmine läheb üle biokütustele

Finnfeeds Finland Oy Naantali tehas, mis kuulub IFF Gruppi, laiendab koostööd Adveniga. Tulevikus hakkab Adven pakkuma jaamale energiateenust, mis vähendab veelgi tehase CO2 heitkoguseid. Pärast 2022. aastat toodetakse suurem osa tehase jaoks vajalikust energiast biokütustega. Finnfeeds Finlandi Naantali tehas toodab betaiini, mida võib leida paljudest kosmeetikatoodetest, näiteks šampoonist.

Uus energiajaam vähendab tehase CO2-heidet aastas 2000–3000 tonni võrra. Koos varemalt kasutusele võetud Adveni aurustamisteenusega (MVR)vähenevad iga-aastased süsinikdioksiidi heitkogused ligikaudu 19 000 tonni aastas, mis võrdub tublisti üle 100 miljoni sõiduautoga läbitud kilomeetri heitele.

10 MW tootmisvõimsusega biokatlamaja ehitatakse Finnfeeds Finlandi tehase vahetusse lähedusse ja see hakkab katma jaama tehnoloogilise auru vajadust jätkusuutlikult ka tulevikus.

„Meie jaoks oli oluline, et energiatootmine toimuks jätkuvalt usaldusväärselt, hind oleks konkurentsivõimeline ja keskkonnamõju võimalikult väike. Kuna jätkusuutlik areng on IFF-i tegevuses üks olulisemaid väärtusi, oli partnerivalikul oli üheks võtmeelemendiks taastuvkütuse osakaal. Lisaks oli meil juba Adveniga koostöö tegemisel häid kogemusi,“ ütleb Finnfeeds Finlandi tehasejuht Heikki Vahtera.

Finnfeeds Finland toodab Naantalis suhkrupeedil põhinevatest lahustest eraldatud betaiini. Betaiin on looduslik osmolüüt ja seda kasutatakse kosmeetikatööstuses. Betaiini kasutatakse ka loomasöödas ning toiduaine- ja keemiatööstuses.

IFF Finnfeeds Finland Oy, Naantali

Aurustamisteenus vähendas tehase süsinikdioksiidi heitkoguseid

Varasemalt on Adven võtnud Finnfeeds Finlandi jaoks Naantalis kasutusele MVR-i ehk auru mehaanilist taastihendamist rakendava aurustamisseadmestiku ja on alates 2018. aastast vastutanud sealse aurustamisteenuse pakkumise eest.

Uue aurustamislahendusega vähenes auruvajadus ligi 40%, samal ajal vähenes oluliselt ka tehase süsinikujalajälg – koguni 16 000 tonni võrra aastas. Aurustamisseadmestik on vähendanud ka tehase kogu energiakulu ligi 30 protsenti.

„Tunneme Naantali tehase protsesse juba varasemast koostööst ja mõistame kliendi vajadusi. Seetõttu oli asjade loomulik käik laiendada koostööd energiatootmisele. Nende otsuste keskseks eesmärgiks oli kõrge energia varustuskindluse tagamine. Peale selle püsivad nii meie kliendid oma kulutasemetest teadlikud ka tulevikus,“ ütleb Adveni müügijuht Teemu Kivimäki.

Energiatootmine toimub 10 MW biokatlas, kus põletatakse puidupõhiseid biokütuseid. Katlamaja rajatakse Finnfeeds Finlandi tegevuskohas asuvasse sadamasse. Energiakeskus võetakse kasutusele hiljemalt 2022. aasta lõpus.

Lisateave:

Adven, müügijuht Teemu Kivimäki, +358 40 561 5361, teemu.kivimaki@adven.com
Finnfeeds Finland, tehasejuht Heikki Vahtera, +358 40 765 1160, heikki.vahtera@iff.com

IFF

Finnfeeds Finland Oy Naantali tehas, mis kuulub IFF Gruppi, on maailma juhtiv loodusliku kristalse betaiini tootja loomasööda ja kosmeetika jaoks. Naantalis asuv tehas on tegutsenud alates 1953. aastast ja annab praegu tööd umbes 70 inimesele. Lisateave IFF Grupi kohta: www.iff.com

Jaga