Aprill 30, 2021
Uudised

Biokütused vähendavad Soome Valio Seinäjoki tehase heidet 15 000 tonni võrra aastas

Soome Valio Seinäjoki tehas tellis Advenilt uue biokütustel töötava katla, suurendades sellega tehase energiatootmist täiendava 4 MW võrra. Bioenergia kasutamise suurendamine vähendab jaama fossiilkütuste kasutamist ja seeläbi CO2 heitkoguseid 15 000 tonni võrra aastas. See kogus vastab umbes 1000 keskmise Eesti inimese aastasele CO2 heitele.

Soome Seinäjoki tehas on üks Valio suuremaid tehaseid piima töötlemise mahu poolest. Seal tegutseb ka Valio labor. Valio tooteid eksporditakse umbes 60 riiki. Seinäjoki tehasest eksporditakse nn lisandväärtusega piimapulbreid, kaasa arvatud näiteks madala suhkrusisaldusega tooraineid kondiitritööstusele.

“Me vajasime eksporttoodete jaoks suuremat tootmisvõimsust ja viisime seetõttu eelmisel aastal ellu suuremahulise pulbri tootmise moderniseerimise projekti. Energiakasutuse suurenedes tuleb mõelda, kuidas saaks soojust kõige keskkonnasõbralikumalt toota. Bioenergia kasutamine moodustab ühe osa meie ambitsioonikast eesmärgist vähendada oma piima töötlemise süsinikujalajälg nullini aastaks 2035,” ütles Valio Seinäjoki tehase direktor Timo Panula.

Adven on Soome Valio Seinäjoki tehasele tootnud energiat teenusena alates 1990. aastate algusest ning vastutab ka vastvalminud uue biokatlamaja juurutamise eest. Uus energiakeskus võimaldab jaamal vähendada oma CO2 heitkoguseid.

“Energiatõhususe parandamine ja heitkoguste vähendamine on paljude ettevõtete eesmärgiks. Hindasime koos kliendiga uue energialahenduse vajadust ja otsisime üheskoos süsinikdioksiidi heitme vähendamise võimalusi,” ütleb Adveni kliendisuhete juht Jani Moisanen.

Piima töötlemiseks vajaliku kõrge temperatuuriga auru ja kuuma vee tootmiseks oli vaja kasutada jõulisi meetmeid. Tootmises varieerus ka auruvajadus, mistõttu oli vanade katelde kasutusmäär soovitavast suurem.

“Selles tehases oli selgelt vaja suurendada biokütuse kasutamist. Uues katlamajas hakatakse põletama tehase lähipiirkonnast pärit puidupõhiseid biokütuseid ja fossiilkütuste kasutus väheneb miinimumini,” ütles Adveni projektijuht Marko Nenonen.

Valio-Seinajoki-New-bioboiler-plant-2021

Bioenergiale üleminek nõuab mitmekülgset asjatundlikkust ja koostööd

Nenoneni sõnul oleneb energiaprojekti edu projektijuhtimise oskustest ja valdkonnaspetsiifilisest asjatundlikkusest. Kliendile optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb ajakavast pidada kinni ka asjaolude muutudes ning vajalik on koostöö erinevate partnerite ja ametiasutustega.

“Näiteks muutus surveseadmeid käsitlevate õigusaktide tõlgendamine ametiasutuste poolt võrreldes varasemate sarnaste projektidega. See tõi kaasa muudatused, nii et ohutusnõuded saaks täielikult täidetud,” selgitas Nenonen.

Moisaneni sõnul on keskkonnasõbralikud energialahendused olulised kõigile pooltele. “On suurepärane osaleda oma klientide heaks süsinikuneutraalsete tootmisprotsesside rakendamisel. Meie ülesanne on kindlustada, et klient saaks alati täielikult keskenduda oma põhitegevusele,” ütles Moisanen.

Adven tarnib energialahendusi ja opereerib energiajaamu Valio tootmishoonetes üle kogu Soome. Teenus hõlmab alati 24/7 kaugseiret. Valio Pitäjänmäki tehas on kasutusele võtnud ka Adveni uue 2 MW bioenergiajaama. Pitäjänmäki ja Seinäjoki tehaste CO2 heide väheneb kokku 17 000 tonni võrra.

Lugege ka seda artiklit:
Erinevatele vajadustele täpselt vastavaks kohandatud ja usaldusväärne energia Valio meiereidele

Jaga