Jaanuar 25, 2021
Uudised

Adveni töötajad hindavad selgeid ootusi, usalduslikku juhtimist ja vastutustundlikku tegevust

Iga-aastane Adveni töötajate rahulolu-uuring näitas rekordiliselt kõrgeid tulemusi kogu Adven grupis. Adven Eestis oleme oma panuse osas riikide üleseesse tulemusse erakordselt uhked. Meie inimesed hindavad eelkõige teadmist, kuhu ettevõte suundub ja mida neilt oodatakse. Töötajad on entusiastlikud oma töö osas, igati valmis ettevõtet soovitama ja näevad, et Adven on nende eelistatud tööandja ka tulevikus.

Kõiki töötajaid kaasav uuring toimus 2020. aasta septembris ja sellele vastamise protsent oli kõigi aegade kõrgeim – 94%. Adveni töötajate vastused annavad esindusliku ülevaate sellest, kus seisab Adven tööandjana ja kuidas paistab Advenis töötamine meie töötajate silmade läbi.

Efektiivsus ja pühendumus kõrgel tasemel

Efektiivsuse profiil näitab, kui hästi organisatsioon oma personali potentsiaali igapäevases töös rakendab. Efektiivsus on tugeva entusiasmi ja selge suuna tulemus, mis tähendab, et inimestel on selge arusaam oma rollist organisatsioonis, ootustest ja sellest, kuhu me liigume, nii ettevõttena kui ka üksikute meeskondadena ning nad tunnevad oma töö suhtes kirge ja innustumist. Suunda teadvaid ja entusiastlikke töötajaid nimetame ettevõttes panustajateks. Töökirega panustajate osakaal Adven Eestis on 78%, mis ületab valdkonna keskmist tulemust 22% võrra. Selle tulemusega oleme väga lähedal oma ambitsioonikale eesmärgile, milleks on 80% panustajaid 2024. aastaks.

Tulemused näitavad, et töötajate usaldus Adveni edu vastu on kõrgel tasemel. Inimesed on pühendunud ja uhked Adveni toodete ja teenuste üle. Kõrgelt on hinnatud ka ohutuskultuuri panustamine ning kompromissitu suhtumine tööohutusse. Uuringu läbiviija Accountor’i sõnul eristub Adven välise võrdlusalusega eelkõige sellega, et juhtkond märkab ja tunnustab hästi tehtud tööd ja kõigi panust. Muud töötajate pühendumusega tugevalt seotud tegurid olid Adveni suutlikkus pidevale innovatsioonile ja arengule, ettevõtte väärtuste realiseerimine igapäevaelus, lahendustele orienteeritus ja positiivne lähenemine tööle.

Edusammud kõigis valdkondades ja tulemused ületavad võrdlusalust

“On tore näha häid edusamme, mida oleme teinud praktiliselt igas valdkonnas kogu grupi tasandil. Eelmise aastaga võrreldes oli ainult üks väide, mis vähesel määral langes. Eriti nendel üsna ebatavalistel aegadel on mul väga hea meel näha töötajate suurt osakaalu ja töötajate pühendumuse taset. Samuti olen väga uhke nähes, et Adven paistab ettevõttena silma väliste võrdlusaluste poolest, kuna kõigis teemades, kus võrdlused on saadaval, ületab Adven valdkonna keskmisi. Minu jaoks on need tulemused märk sellest, et liigume õiges suunas. Soovime seda positiivset suundumust jätkata ja veelgi paremaks muuta, et saaksime parimaid talente värvata ja kasvatada ka tulevikus,” ütles Adven Groupi tegevjuht Jyrki Vainionpää.

Jaga