Juuli 3, 2018
Uudised

Adveni aurustamisteenus parandab Kotkamillsi energiatõhusust oluliselt

Soome metsatööstusettevõte Kotkamills on valinud oma Kotka tootmisüksuse aurustamisteenuste tootmise partneriks tööstusliku vee- ja energia lahenduste pakkuja Adveni. Selles üksuses valmistab Kotkamills muu hulgas oma uusimat lipulaeva toodet, globaalselt ainulaadset pappi, mis on täielikult mikroplastiku vaba.

Kotkas olemas olev aurustamistehas kasutab palju auru, millest enamus toodetakse maagaasiga. “Energiatõhusus ja selle arendamine on meie tegevuses üks peamisi valdkondi,” sõnas Kotkamillsi tegevdirektor Markku Hämäläinen.

Tulevikus ostab Kotkamills aurustumisteenust sisse Advenist, kes ehitab veskisse uue aurustamistehase. Aurustumise energiatõhususe parandamine võib oluliselt vähendada auru tarbimisest ning energia tootmisest tulenevaid heitkoguseid.

“Tehase energiatõhusust saab märkimisväärselt parandada, kuna olemasoleva aurusti aurukogust vähendatakse rohkem kui 50% võrra. Lisaks vähendatakse oluliselt süsinikdioksiidi heitkoguseid. Aurustamist teenusena osutamine, võimaldab Kotkamills’il keskenduda oma põhitegevuse arendamisele,” viitas Adveni müügijuht Teemu Kivimäki.

“Uue tehnoloogia rakendamine soodustab meie tselluloositööstuse edasist arengut,” jätkas Hämäläinen.

Aurustamisjaam võetakse kasutusele 2019. aastal

Kokkuleppe kohaselt investeerib Adven uude kinnise aurutsükliga reovee aurustamistehastesse ja vastutab Kotkamillsi aurustamisteenuse osutamise eest järgmise kuueteistkümne aasta jooksul. Adveni jaoks on see esimene tööstusliku vedeliku aurustamistehase teenusleping metsatööstuses.

Varasemalt on tööstusvedeliku kuivatamiseks kasutatud MVR aurustamist. Soome majandus- ja tööhõiveministeerium andis uue kontseptsiooni investeeringute jaoks 3,2 meur.

Projekt käivitatakse 2018. aasta augustis ettevalmistustöödega. Uue aurustamistehase esimene etapp algab 2019. aasta sügisel ning uus aurustamistehas hakkab täielikult tootma 2020. aasta sügisel.

Faktid

Reovee aurustamine on osa tselluloositööstuse keemilise taaskasutamise protsessist. Must vedelik on sulfaadi meetodi kõrvalsaadus, mida kasutatakse tselluloosi tootmisel.
Tselluloosimassi aurustamisel kontsentreeritakse must vedelik kuni selle kuivainesisaldus on tõusnud 65-85%-liseks ja seejärel põletatakse taaskasutuskateldes.
Mustade vedelate orgaaniliste ainete põletamise energiat saab kasutada soojuse ja elektri tootmiseks.

Jaga