November 29, 2021
Uudised

Adven laieneb Hollandisse, et aidata kiirendada sealseid jätkusuutlikkuse nimel tehtavaid pingutusi

Adven siseneb nüüd oma Põhja- ja Baltimaadest väljapoole laienemise strateegia raames Hollandi turule. Adveni eesmärk on kiirendada Hollandi tööstuse energiasiiret ja aidata kaasa süsinikuheidete vähendamisele oma tugeva pühendumisega jätkusuutlikkusele ja oma tohutute kogemustega energiatõhususe alal.

Hollandist saab Adveni esimene turg väljaspool Põhja- ja Baltimaid. Hollandi turule sisenemise strateegi Victor Donselaari sõnul on selle käigu just nüüd ette võtmise üks põhjus jätkusuutliku energia tõusmine poliitilise tähelepanu keskmesse Hollandis.

– Hollandi valitsus on otsustanud vähendada sõltuvust oma maagaasivarudest – see annab tõuke muutusteks. Hetkel on näiteks tuntav tugev surve elektrifitseerimise suunas. Meil on hea positsioon aitamaks võimaldada ja kiirendada energiasiiret, mida Hollandi tööstuselt lähiaastatel oodatakse.

Põhjala päritolu on eelis

Hollandi majandus on üks tugevamatest maailmas, ent CO2 heidete vähendamise osas jäävad nende senised pingutused näiteks Põhjamaadest kaugele maha. Hollandi valitsus kehtestas just seetõttu ELi HKSile (Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemile) lisaks täiendavad CO2 tariifid, mis suurendavad veelgi vajadust investeerida CO2 heiteid vähendavatesse lahendustesse.

Victor Donselaar, kes on päritolult hollandlane, juhib tähelepanu sellele, et Adveni põhjamaine pärand, jätkusuutlikkusele keskendumine ja senised edukad tulemused energiatõhususe projektide ellu rakendamisel osutuvad väga väärtuslikuks Hollandi tööstuse abistamisel.

See siire nõuab kapitali, inimjõudu ja asjatundlikkust, mis ei pruugi langeda kokku Hollandi tööstussektori paljude firmade põhitegevusega. Adven saab seetõttu võtta enda kanda suure rolli selliste firmade pikaajalise partnerina energiatootmise, energiatõhususe, soojustagastuse ja veelahenduste valdkondades. Donselaar lisas veel, et Advenil on näidata ette väga head tulemused nende teenuste osutamisel toidu-, joogi- ja keemiatööstuse firmadele.

Donselaar juhtis tähelepanu ka sellele, et Advenil on Hollandi tööstuse ees lähiaastatel seisvate raskuste alistamiseks väga sobiv Energy as a Service teenusmudel.

–  CO2 ja energiaprojektidel on muude investeeringutega võrreldes tihti väiksem investeeringutasuvus ja pikem tasuvusaeg, mistõttu ei seata neid piisavalt tihti prioriteediks. Adveni Energy as a service® ärimudel näeb ette, et meie teeme investeeringud ja võtame riskid, nii et firmad saavad keskenduda oma kapitali ja jõupingutustega oma põhitegevusele, nagu uuringud ja innovatsioon või uutele turgudele laienemine.

Kohaliku võimekuse suurendamine

Advenis käib praegu töö meeskonna värbamise ja kohaliku organisatsiooni rajamisega. Adven otsibki seetõttu oma ambitsioonikate plaanide edukaks täide viimiseks andekaid ja edasipüüdlikke tehnilise ja müügiorientatsiooniga meeskonnamängijaid, kes soovivad aidata kaasa Hollandi tööstusliku energiasiirde ja CO2 heidete vähendamise võimaldamisele.

Uued kaastöötajad liituvad üleilmse meeskonnaga, mis koosneb praegu Adveni ja Värmevärdeni käimasoleva ühinemisega arvestades 520 töötajast ja kahe firma 50-aastasest kombineeritud kogemusest. Need kaks firmat käitavad kokku rohkem kui 350 energiaobjekti, osutades kütte- ja jahutusteenuseid omavalitsustele, majapidamistele ja äridele ning pakkudes kompleksseid energialahendusi ja teenuseid erinevatele tööstusharudele ning kinnisvarasektorile Põhja- ja Baltimaades – ning nüüd peagi ka Hollandis.

Loe veel ka sellest, kuidas Adven aitab linnastetootjal saavutada 2023. aastaks süsinikuneutraalsust soojustagastust, soojuspumpasid ja energiatootmist nutikalt integreerides ja ka sellest, kuidas me disainisime ja rajasime ja nüüd käitame maailma ühe suurema bioteaduste firma IFF-i aurustusprotsessi.

Jaga