Detsember 15, 2017
Uudised

Adven hakkab Ülemiste keskusele rohelist jahutusenergiat tarnima

Ülemiste keskus kasvab suuremaks – 2019. aastal valmiva laienduse tulemusena saab Ülemistest Eesti suurim ja moodsaim kaubandus- ja meelelahutuskeskus. Alates keskuse rajamisest 2004. aastal on Adven hoonet soojusenergiaga varustanud, nüüd hakkame lisaks hoolt kandma ka laienduse jahutusenergiaga varustamise eest.

Adven jõudis Ülemiste keskusega kokkuleppele, mille alusel hakkab Adven müüma soojust ja jahutust energiateenuse kontseptsiooni alusel – st Adven projekteerib katlamaja ja külmajaama, investeerib nende rajamisse, ehitab need valmis ning hakkab energiakeskusi opereerima.

Ülemiste keskuse tegevjuht Guido Pärnits põhjendas Adveniga sõlmitud soojus- ja jahutusenergia müügilepingu sõlmimist järgnevalt: „On hea tava kui igaüks jääb oma liistude juurde. Leiame, et mõistlik on jätta keskuse energiatootmine sellega tegeleva professionaalse partneri hooleks”.

Tänu sellele, et Adven oli kaasatud hoone laienduse kavandamise projekti varajases staadiumis, oli võimalik jõuda nii soojus- kui jahutusvarustuse tehnilise kontseptsiooni osas kõige optimaalsemale lahendusele.

Soojusvarustus lahendatakse olemasoleva Adveni konteinerkatlamaja baasil, mis tõstetakse kinnistul uude asukohta. Lisaks tehakse katlamajas tehnilised modifikatsioonid ning uuendatakse konteineri välisilmet. Adveni meeskond nägi palju vaeva, et leida lahendus, mille puhul oleks võimalik minimaliseerida katlamaja ümbertõstmisega seotud soojusenergia varustamise katkestus – lõpuks leiti osapoolte jaoks sobilik lahend, mille puhul on maksimaalne katkestus vaid kuni 1 ööpäev. Võrreldes alternatiivsete soojusvarustuse lahendustega suutis Adven tagada kliendile konkurentsivõimelisema hinna ning välistada vajaduse ehitada soojatootmiseks eraldi tehniline ruum.

Advenil on Põhjamaades mitmeid referentse jahutusenergia teenuslepingutest, kuid Eestis on see esmakordne. Sõlmitud kokkulepe on uudne ka Eesti turu jaoks laiemalt, sest mitte kunagi varem ei ole ärihoones paiknevast kolmandale osapoolele kuuluvast külmajaamast müüdud jahutusenergiat selle sama hoone tarbijatele. Adveni teenuse jätkusuutlikkust toetab ka asjaolu, et müüdav jahutusenergia saab olema 100 % roheline – seda tänu Adveni koostootmisjaamades toodetavale taastuvale elektrienergiale, mida saame tarbida Ülemiste külmajaamas. Kolmest külmamasinast koosneva 2,5 MW võimsusega jaama töökindluse tagamiseks hakatakse energiakeskust 24/7 jälgima-opereerima Adveni Tallinna juhtimiskeskusest.

Keskuse laienduse tulemusel lisandub 13 000 m² kaubanduspinda: kauplust, meelelahutus- ja söögikohta. Avatakse ka Euroopa moodsaim kinokompleks ning suur spordiklubi. Lisaks rajatakse mahukas maa-alune parkla. Hoone laiendusega seotud lammutus- ja ehitustööd algavad 2018. aasta alguses.

Ülemiste keskus on ligi 69 000 m² suurune kaubanduskeskus, milles on 210 kauplust ja teeninduskohta. Ülemiste keskuse omanik ja arendaja on Linstow International (Norra), mis haldab ja arendab ärikinnisvara Baltimaades, Norras, Portugalis, Rootsis ja Venemaal.

Jaga