Märts 29, 2018
Uudised Kinnisvara Maagaas

Adven Eesti maagaasi müügi ja arvelduste üleminek Alexela Energia’le

Teavitame, et Adven Eesti AS ja Alexela Energia AS vahel sõlmitud lepingu kohaselt annab Adven kogu maagaasi müügiportfelli üle Alexela Energiale. Selle muudatuse tulemusel korraldab edaspidi Adveni gaasivõrgu piirkondades maagaasi müüki Alexela Energia ning Adven suunab oma põhitegevuse gaasivõrkude hooldamisele ja arendamisele, sh. uute liitumiste väljaehitamisele. Muudatuse tulemusena on Adveni gaasiklientidel võimalik osa saada Alexela Energia erinevatest teenuspakettidest ning nendega kaasnevatest soodustustest.

Maagaasi müügilepingud ja hinnakokkulepped jäävad kehtima ning need lähevad 01.mai 2018 seisuga automaatselt üle Alexela Energia’le.

Seoses gaasimüüja vahetusega hakkavad ülemineku hetkest tarbijatele kehtima Alexela Energia kodutarbija ja vabatarbija maagaasi müügi tüüptingimused. Eesmärgiga pakkuda mugavat võimalust tasuda nii võrguteenuse kui maagaasi eest jätkuvalt ühise arve alusel, esitab edaspidi maagaasi võrguteenuse arveid Alexela Energia. Esimene võrguteenuse arve Alexela Energia poolt esitatakse mai kuu tarbimise eest juuni kuu alguses. Arveldusel lähtutakse Alexela Energia arveldustingimustest ning ühisel arvel tuuakse eraldi välja Adveni võrguteenuse komponendid ja maksumused. Alexela Energia maagaasi müügi tüüptingimuste ja arveldustingimustega saate tutvuda Alexela Energia kodulehel.

Arvete tasumine toimub edaspidi Alexela Energia pangakontodele. Kui tarbijal on kehtiv e-arve püsimakseleping, siis see vormistatakse automaatselt ümber koostöös pankadega. Kui klient ei soovi maagaasi lepingu üleminekut, palume sellest teada anda Adven Eesti AS-le hiljemalt 30.aprilliks 2018 meie e-posti aadressil adven.eesti@adven.com või telefonil 667 8600.

Näitude edastamiseks on kaks mugavat võimalust, esitada need kas Alexela Energia või Adveni kodulehelt. Jätkuvalt on võimalik edastada näidud telefonil 667 8655 või e-posti aadressil gaas@adven.com.

Lisaküsimuste korral palume pöörduda oma tänase Adveni kliendihalduri poole. Alexela Energia tüüp- ja arveldustingimuste küsimuste korral saate pöörduda otse Alexela Energia klienditeeninduse poole numbril 640 8088 või e-posti aadressil energia@alexela.ee. Adveni ja Alexela Energia klienditeenindused vastavad kõnedele ja e-kirjadele tööpäevadel kell 09.00-17.00.

Panustame selle nimel, et eelkirjeldatud muudatustega seotud tegevused mõjutaksid kliente võimalikult vähe. Alexela Energia tugevus on just energiakaubandus, mistõttu oleme veendunud, et meie kliendid on ka edaspidi heades kätes ning Adven saab pakkuda veelgi paremat võrguteenust.