Uudised

Üldine Tööstused Toiduainetööstus ...

Hea koostöö Valioga jätkub: uus bioenergia küttejaam

Valio ja Adven sõlmisid lepingu uue energiajaama ehitamiseks Valio tootmistehasesse Turenkis (Lõuna-Soome). Uus pelletiküttel jaam aitab Turenki tehasel minna üle taastuvate biokütuste kasutamisele, vähendades seeläbi CO2 heitkoguseid viie tuhande tonni võrra aastas. Adven on Valio pikaajaline energiatarnija Turenkis ja teistes tegevuspiirkondades. Uues jaamas kasutatakse puidutööstuse kõrvalvoogudest pärit pelleteid. Taastuvate kütuste…

Üldine Toiduainetööstus Energia tootmine ...

Apetit tehase energiavajadus väheneb jääksoojuse kasutusele võtmisega peaaegu poole võrra – vähenevad ka energiatootmisel tekkivad heitkogused 80% ulatuses

Apetit Grupp ja Adven on sõlminud lepingu uue energialahenduse loomiseks Apetiti tootmisüksusesse Säkyläs, Soomes. Apetit hangib teenusena oma tootmisprotsesside jaoks energiat Advenilt, kes vastutab projekti planeerimise ja elluviimise eest. Adven vastutab pärast energialahenduse valmimist ka selle edasise käitamise ja korrashoiu ning Säkylä energiateenuse pideva arendamise eest kümneaastase lepinguperioodi jooksul. Uus…

Tööstused Toiduainetööstus Energia tootmine

Raisio Groupi Nokia veski uus energialahendus võimaldab paremat varustuskindlust ja jätkusuutlikkust 

Pildil: Raisio Grupi Nokia veski energiakeskus. Foto: Roni Lehti. Adveni rajatud uus katlamaja muudab Nokias asuva veski kõrvalsaadused energiaks, võimaldades Raisio Groupil astuda suure sammu täiesti süsinikneutraalse tootmise suunas.  Raisio Groupi Nokia veski toodab rukkijahu pagaritööstusele ning helbeid kaubamärkidele nagu Elovena®, Nalle® ja Elovena® Nordic. Nokia veskil on oluline roll…

Tööstused

Ringmajanduse lahenduste arendus: kuidas protsess edasi kulgeb?

Taaskasutus- või ringmajanduse lahendused aitavad suurendada tööstuse energiatõhusust ning vähendada heitkoguseid ja jäätmeid. Adven kavandab energia- ja veeprotsesside tõhustamise lahendusi ilma täiendavate piiranguteta, mis võivad kaasneda tehnoloogia-, seadme- ja kütusevalikust. Kuidas toimub suletud ahelaga taaskasutuslahenduse kavandamise protsess disainist kuni ellurakendamiseni? Milliseid alasid tuleb uurida, et energia koguvajadust saaks märkimisväärselt vähendada…

Tööstused

Adven laieneb Hollandisse, et aidata kiirendada sealseid jätkusuutlikkuse nimel tehtavaid pingutusi

Adven siseneb nüüd oma Põhja- ja Baltimaadest väljapoole laienemise strateegia raames Hollandi turule. Adveni eesmärk on kiirendada Hollandi tööstuse energiasiiret ja aidata kaasa süsinikuheidete vähendamisele oma tugeva pühendumisega jätkusuutlikkusele ja oma tohutute kogemustega energiatõhususe alal. Hollandist saab Adveni esimene turg väljaspool Põhja- ja Baltimaid. Hollandi turule sisenemise strateegi Victor Donselaari…

Tööstused Rasketööstus Energia tootmine

Terrafame’is suurendatakse akukemikaalide tootmisvõimsust – konkurentidest eristutakse keskkonnahoidlikkuse ja väiksemate heitkoguste poolest

Autotööstuse elektrifitseerimine edeneb kiiresti. Elektriautode keskkonnasäästlikule olemusele on aga komistuskiviks nende akud, sest akukemikaalide tootmine põhjustab sageli suuri süsinikdioksiidi heitmeid. Terrafame’i akukemikaalide tehas alustas juunis tootmisvõimsuse suurendamist, mistõttu on sellele probleemkohale nüüd olemas keskkonnahoidlikum lahendus. Samuti soovis Terrafame tagada koos energiaettevõttega Adven, et Sotkamos toodetud akukemikaalide tootmismeetod oleks üks tõhusamaid…

Tööstused

Paldiski pürgib töösturite mekaks

Paldiski piirkonna viimaste aastate arengud on toonud Pakri poolsaarele uusi tööstusi ja äratanud ka energiaettevõtete huvi piirkonda panustada. Energiataristu arendamisega tegeleb seal üha aktiivsemalt ka Adven, kes varustab kohalikke suurtööstusi energiaga ja omandas gaasitrassi rajamise eesmärgiga vastava arendusõiguse.    Gaasivõrgu arendusõiguse puhul on Adveni sooviks luua paremad eeldused piirkonna majanduslikuks õitsenguks.  Adven Baltikumi tegevjuhi praeguse asetäitja (SVP, Baltics (act.)) Raivo Melsase sõnul on energiataristu…

Tööstused Energia tootmine

Soojuse taaskasutust tuleks kasutada tööstusheidete vähendamise vedurina

Tööstusliku soojuse taaskasutuses peitub tohutu säästupotentsiaal. Heitsoojuse regenereerimise ja taaskasutamisega saaks säästa nii raha kui keskkonda. Eriti suur sääst on võimalik toidu- ja joogitööstuses, tselluloosi- ja paberitööstuses ning metalli- ja kemikaalitööstuses. Need sektorid vajavad oma protsesside käitamiseks suures koguses energiat ning soojuse taaskasutamine pole neis paraku veel kuigi levinud. Tööstuses…

Tööstused Jääkproduktide ja -energia taaskasutus

Ringmajandus minimeerib jäätmeid – sääst ja tulu tootmise kõrvalvoogudest

Peaaegu kõigis tööstustes tekivad kõrvalvood – toormaterjalid, energia ja kemikaalid, mis lähevad raisku pärast tootmisprotsessi. Nüüdseks saab neid kõrvalvoogusid taaskasutada või koguni töödelda edasi uueks majandusliku väärtusega toormeks. Adveni käimasolevates müügiprojektides mõeldakse kõrvalvoogude regenereerimise võimalusele umbes 90%-l juhtudest. Milline on olukord teie firmas? Kõigis tööstusharudes tekivad kõrvalvood, millest soojus ja…