Uudised

Üldine Kaugküte

Adveni Tallinna kliendid liidetakse oktoobrist Utilitase kaugkütte võrgupiirkonnaga

Adveni Tallinnas asuvate võrgupiirkondade kaugküttekliendid liituvad alates 1. oktoobrist Utilitase võrgupiikonnaga. Liitumine hõlmab Adveni võrgupiirkondi Nõmmel, Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Pirital ning kokku 251 hoonet, millest 154 on eluhooned. Kaugkütte võrgupiirkondade ühendamise eesmärk on tagada jätkusuutlik lahendus olukorras, kus rekordiliselt kõrge maagaasi hind on tekitanud eri võrgupiirkondade kaugküttehindades suure erinevuse. Võrgupiirkondade…

Üldine Kaugküte

Adven Eesti AS taotleb soojuse ostu konkursi korraldamiseks täiendavat tähtaega

Vastavalt Konkurentsiameti ettekirjutuse hoiatusele on vaja Adven Eesti AS-l hakata viivitamatult ette valmistama soojuse ostmise konkursi väljakuulutamist ning avaldada vastav teade hiljemalt 01.04.2022. Konkursi läbiviimisega tagatakse võimalus kasutada soojuse tootmisel alternatiivsed kütuseliike, mis muudaksid soojuse hinna odavamaks.  Ukrainas toimuv sõda mõjutab oluliselt kütuste, tootmisseadmete, materjalide ning komponentide hindasid. Turul on…

Kaugküte

Sõmeru uus biokatlamaja on pidurdanud toasoojuse hinnatõusu

Möödunud suvel alustatud Sõmeru katlamaja ehistustööd on lõpetatud ning tänu sellele on soojuse hinna tõus pidurdunud. Täna toimub Sõmeru uues biokatlamajas veel seadistus- ja testperiood, mille jooksul soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste osakaalud varieeruvad. Seetõttu mõjutavad soojuse hinda nii gaasi kui hakkepuidu hind. Hinnataseme edasine kulg sõltub kasutatavate kütuste tegelikest hindadest…

Kaugküte

Üleminek hakkpuidule toob tarbijatele hinnavõidu

Lõviosa Adveni kaugküttepiirkondadest on tänaseks viidud üle hakkpuidule. Maailmaturu gaasihindade tõusust tingituna on maagaasi hind tõusnud hüppeliselt, samas kui hakkpuidul põhinevad katlamajad toodavad täna soojusenergiat pea poole soodsamalt.    Energiapakkuja Adven on ligi 90% oma katlamajadest viinud üle hakkpuidule, viimati näiteks Aseris. Praegu käivad katlamaja ehitustööd Sõmerus ja Põltsamaal ning järgmisel aastal alustatakse tööd Kostiveres, et vahetada maagaas välja soodsama ja stabiilsema…

Kaugküte

Põltsamaal valmib aasta lõpuks uus biokütuse katlamaja

Möödunud suvel asus energiaettevõte Adven uuendama Põltsamaa kaugküttesüsteemi ja rajama uut katlamaja. Tänaseks on võrgutööd valmis ning katlamaja ehitustööd on jõudmas lõpusirgele.   Aadressile Välja tänav 6 valmiva uue biokütuse katlamaja maksimaalne võimsus saab olema 4,5 MW. Biokatlale lisaks saab külmemate talviste tipukoormuste katmiseks olema ka gaasikatel. Valmiva katlamaja ruumidesse kolib uuest aastast ka…

Kaugküte

Aasta lõpuks valmib Sõmerus taastuvkütusel põhinev katlamaja

Energiatootja Adven alustas suvel uue taastuvkütusel põhineva katlamaja ehitamist ning aasta lõpuks jõutakse ehitustöödega lõpusirgele. Valmiv katlamaja võimsusega 850 kW võimaldab biokütusele üleminekuga leevendada olulisel määral maagaasi hinnatõusust kerkinud küttekulusid.   Lisaks aitab küttelahenduse muutmine säästa märkimisväärselt keskkonda. 850 kW võimsuse juures on tulevikus võimalik vähendada CO2 heitmeid ligi 485 tonni võrra aastas. See on võrdväärne 215 keskmise auto…

Kaugküte

Uus tehnoloogia kaotab vajaduse arvesti näitude edastamiseks

Energiatootja Adveni ja telekomiettevõtte Telia koostöös valminud digilahendus kaugküttenäitude kogumiseks on jõudnud lõpusirgele. Sellest tulenevalt pole Püssi, Aseri ja Viru-Nigula tarbijatel enam tarvis kaugkütte näite teatada, vaid need jõuavad automaatselt teenusepakkujani.  “Lahendus muudab Püssi, Aseri ja Viru-Nigula kaugküttetarbijate elu mugavamaks ning on samm tuleviku suunas, kus andmete digitaliseerimisest on saamas normaalsus,” sõnas…

Kaugküte

Adven uuendas tänavu 5650 meetri jagu soojusvõrke

Energiaettevõte Adven alustas kevadel mitmes Eesti piirkonnas soojusvõrkude rekonstrueerimistega. Kokku uuendati või ehitati ligi 5650 meetrit eelisoleeritud soojustorustikku. Asukohtade järgi rekonstrueeriti Püssis 335 , Aseris 1200, Põltsamaal 1090, Narva-Jõesuus 628, Viiratsis 610 ning Kostiveres 1100 meetrit võrke. Sõmerus uuendati 491 meetrit vananenud võrke ning ehitati 194 meetri pikkune ühendustorustik uue…

Kaugküte

Kuidas tarbijana soojuse hinda mõjutada?

Kuigi korterielanikud võivad olla erineva toatemperatuuriga rahul, sest mõni eelistabki külmemat ja teine soojemat, siis küttearvel ei soovi keegi näha kõrgemat hinda. Seetõttu on kõigi huvides tagada kaugküttevõrgu efektiivne töö ning soojuse jaotumine õiglaselt ruumide vahel.  Adveni kliendihalduse valdkonna juht Kadri Koppel selgitas, et soojuse jaotumine võrdselt ruumide vahel viitab…