Uudised

Kaugküte

Üleminek hakkpuidule toob tarbijatele hinnavõidu

Lõviosa Adveni kaugküttepiirkondadest on tänaseks viidud üle hakkpuidule. Maailmaturu gaasihindade tõusust tingituna on maagaasi hind tõusnud hüppeliselt, samas kui hakkpuidul põhinevad katlamajad toodavad täna soojusenergiat pea poole soodsamalt.    Energiapakkuja Adven on ligi 90% oma katlamajadest viinud üle hakkpuidule, viimati näiteks Aseris. Praegu käivad katlamaja ehitustööd Sõmerus ja Põltsamaal ning järgmisel aastal alustatakse tööd Kostiveres, et vahetada maagaas välja soodsama ja stabiilsema…

Kaugküte

Põltsamaal valmib aasta lõpuks uus biokütuse katlamaja

Möödunud suvel asus energiaettevõte Adven uuendama Põltsamaa kaugküttesüsteemi ja rajama uut katlamaja. Tänaseks on võrgutööd valmis ning katlamaja ehitustööd on jõudmas lõpusirgele.   Aadressile Välja tänav 6 valmiva uue biokütuse katlamaja maksimaalne võimsus saab olema 4,5 MW. Biokatlale lisaks saab külmemate talviste tipukoormuste katmiseks olema ka gaasikatel. Valmiva katlamaja ruumidesse kolib uuest aastast ka…

Kaugküte

Aasta lõpuks valmib Sõmerus taastuvkütusel põhinev katlamaja

Energiatootja Adven alustas suvel uue taastuvkütusel põhineva katlamaja ehitamist ning aasta lõpuks jõutakse ehitustöödega lõpusirgele. Valmiv katlamaja võimsusega 850 kW võimaldab biokütusele üleminekuga leevendada olulisel määral maagaasi hinnatõusust kerkinud küttekulusid.   Lisaks aitab küttelahenduse muutmine säästa märkimisväärselt keskkonda. 850 kW võimsuse juures on tulevikus võimalik vähendada CO2 heitmeid ligi 485 tonni võrra aastas. See on võrdväärne 215 keskmise auto…

Kaugküte

Uus tehnoloogia kaotab vajaduse arvesti näitude edastamiseks

Energiatootja Adveni ja telekomiettevõtte Telia koostöös valminud digilahendus kaugküttenäitude kogumiseks on jõudnud lõpusirgele. Sellest tulenevalt pole Püssi, Aseri ja Viru-Nigula tarbijatel enam tarvis kaugkütte näite teatada, vaid need jõuavad automaatselt teenusepakkujani.  “Lahendus muudab Püssi, Aseri ja Viru-Nigula kaugküttetarbijate elu mugavamaks ning on samm tuleviku suunas, kus andmete digitaliseerimisest on saamas normaalsus,” sõnas…

Kaugküte

Adven uuendas tänavu 5650 meetri jagu soojusvõrke

Energiaettevõte Adven alustas kevadel mitmes Eesti piirkonnas soojusvõrkude rekonstrueerimistega. Kokku uuendati või ehitati ligi 5650 meetrit eelisoleeritud soojustorustikku. Asukohtade järgi rekonstrueeriti Püssis 335 , Aseris 1200, Põltsamaal 1090, Narva-Jõesuus 628, Viiratsis 610 ning Kostiveres 1100 meetrit võrke. Sõmerus uuendati 491 meetrit vananenud võrke ning ehitati 194 meetri pikkune ühendustorustik uue…

Kaugküte

Kuidas tarbijana soojuse hinda mõjutada?

Kuigi korterielanikud võivad olla erineva toatemperatuuriga rahul, sest mõni eelistabki külmemat ja teine soojemat, siis küttearvel ei soovi keegi näha kõrgemat hinda. Seetõttu on kõigi huvides tagada kaugküttevõrgu efektiivne töö ning soojuse jaotumine õiglaselt ruumide vahel.  Adveni kliendihalduse valdkonna juht Kadri Koppel selgitas, et soojuse jaotumine võrdselt ruumide vahel viitab…

Üldine Kaugküte

Adven laiendab oma tegevust Lätis ning omandab Wesemannilt Sigulda piirkonna kaugkütte varad ja tootmise

Adven ja Wesemann on sõlminud äritehingu, millega Adven omandab Lätis Sigulda piirkonnas asuva Wesemanni kaugkütte varad ja -tootmise. Seni on Adven pakkunud kaugkütte teenuseid riigi Cēsise ja Valmiera omavalitsustes. Adven on juhtiv energia- ja veetöötluse lahenduste pakkuja kogu Põhjamaades ja Balti riikides ning pakub Eestis, Lätis Soomes ja Rootsis kaugkütet…

Kaugküte

Kaugkütte avariiteated jõuavad nüüd Adveni juhtimiskeskusest otse klientide mobiiltelefoni

Adveni juhtimiskeskuse hiljutise edasiarenduse tulemusena saavad kaugküttekliendid avariiolukordades info kätte SMS-i teel. Uuenduse eesmärgiks on teha kliendi jaoks teavitus võimalikult kiireks ja mugavaks. Adveni juhtimiskeskuse roll on jälgida tootmisobjektide ja võrkude seisukorda üle-Eestiliselt ning juba eos ära hoida või lahendada võimalikke tõrkeid, koordineerides samuti avariimeeskonna tööd, et tagada varustuskindlus. Lisaks…

Kaugküte

Viiratsis valmis Eesti üks kaasaegseim kaugküttevõrk

Mais Adveni jätkatud Viiratsi kaugküttevõrgu rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpule. Projekti viimases etapis uuendati 610 m ulatuses vananenud torustikku ning nüüd on Viiratsi üks kaasaegsema kaugküttesüsteemiga võrke Eestis. „2019. aastal rajasime Viiratsisse biokütuse katlamaja ja vahetasime esimese 610 meetri jagu soojusvõrke. Äsjases rekonstrueerimistööde lõppjärgus uuendasime veel 610 m võrke, mille järel…