Terrafame
Referentsid

Terrafame’i CO2 heide väheneb 90% võrra

Soome metallitootja Terrafame ja energiaettevõte Adven alustavad peagi uut koostööprojekti Terrafame’i tootmise süsinikdioksiidi heite vähendamiseks pea 9000 tonni võrra. Praktikas peaks üle 90% heitkoguste langus kajastuma juba 2021. aastal. Heite vähenemise tagavad sellel aastal valmiv uus energiakeskus, jääkenergia taaskasutamine ja uued investeeringud kaevanduspiirkonna kaugküttevõrku, mille osas on nüüd Adveniga kokku lepitud.

Terrafame ja Adven on teinud juba aastaid suuremahulist koostööd energiatõhususe ja energiatootmise arendamisel ning heitmete vähendamisel. Adven ehitab praegu Terrafame’i uue akukemikaalide tehase varustamiseks taastuvenergia keskust. Energiakeskus peaks valmima juba 2020 novembris.

Lisaks on Adven ja Terrafame võtnud vesinikutehase jääkenergia kasutusele piirkonna kaugküttevõrgus. See projekt sai uue energiatehnoloogia investeerimistoetust Soome Tööhõive- ja Majandusministeeriumilt. Adven ja Terrafame on leppinud kokku kaugküttevõrgu laiendamises kuni kaevandusdepooni, asendades selles piirkonnas praegu kütusena kasutatava kerge kütteõli. Kõik need erinevad meetmed tagavad üheskoos CO2 heitkogusete vähenemise 9000 tonni võrra aastas.

Adven Eesti tootmise ja jaotuse valdkonna juhi Raivo Melsase sõnul on selliste projektide juures ülimalt oluline avatud meel ning koostöö. “Teeme oma partneritega pidevat tööd nende tootmise energiatõhususe parandamiseks ja süsiniku jalajälje vähendamiseks. Jagame ja kaasame Advenis omavahel kompetentse ja teadmisi ning toetame üksteist alati parimate lahenduste väljatöötamisel, ehitamisel ja opereerimisel,” lisas Melsas.

Meie koostöö on hea ja sujuv, mistõttu jätkame seda Adveniga. Meie uute meetmete peamine põhjus on loomulikult kulude kokkuhoid ja süsinikujalajälje vähendamine.
Matti Rautiainen
Terrafame’i hooldusjuht

Kaevandusdepoo ühendatakse kaugküttevõrku

Terrafame’i mobiilseid kaevandusseadmeid hooldatakse ja remonditakse kaevandusdepoos. Praegune hooldushall on umbes 3000 ruutmeetri suurune. Kaevandusdepood on seni köetud kergkütteõliga.

“Depoo asub umbes 3 kilomeetri kaugusel metallitehasest ja me viime nüüd selleni nii kaugküttetorustiku kui veetorustiku ja valguskiudkaablid. Meie koostöö Terrafame’iga on arenenud heaks partnerluseks, milles mõlemal poolel on tugev tahe leida heitmete vähendamise võimalusi ja kuluefektiivseid lahendusi. Lisaks sellele ühendame kaugküttevõrku ka ühe kaevandusdepoo lähistel paikneva sarnase suurusega halli, mida ehitab Terrafame’i partnerfirma,” ütles Arto Liikanen, Adveni kliendisuhtejuht.

Depoo kütmine kaugküttevõrgust on Terrafame’ile kuluefektiivseim lahendus

“Me tahame viia kaugküttetorustiku depooni, kuna see tagab depoole puhta energia. Meie energiakulu väheneb umbes kolmandikule kergkütteõli kasutamise kulust,” ütles Rautiainen.

Adven ehitab energiakeskusesse uue tankla, et tagada vastavus kõige uuematele nõuetele. Terrafame’i akukemikaalide tehas on umbes 240 miljoni euro suurune investeering. Tehas alustab tegevusega 2021. aastal. Akukemikaalide tehas hakkab Terrafame’i praegust põhitoodet, see tähendab nikkel-koobaltsulfiidi töötlema edasi toormaterjalina kasutamiseks elektrisõidukite akudes. Nikli ja koobalti kättesaadavus on elektrisõidukite turu suurt kasvu võimaldav kriitiline tegur.

Jaga