Kuopion Portti (Kuopio Värav)
Referentsid

Täiesti süsinikuneutraalne Kuopion Portti (Kuopio Värav)

Adven rakendab Kuopio tulevase maamärgi Kuopion Portti (Kuopio Värav) puhul ellu energialahenduse, millega jahutatakse ja köetakse ruume geoenergiat kasutades. Pumbad hakkavad kasutama vee jõul genereeritavat elektrit ja katusele kavatsetakse paigaldada päikesepaneelid. See energialahendus saab olema 100% süsinikuneutraalne.

Rohkem kui 30 000 ruutmeetri suuruse põrandapinnaga Kuopion Portti kütmiseks ja jahutamiseks vajalik energia ammutatakse kohapeal aluskivimist. Adven on kavandanud selle arenduse energialahendused vastama keskkonnaeesmärkidele, mis Kuopio linn on linna arengukava koostamisel sellele maalapile seadnud. Kuopion Porttist saab elu-, kontori- ja kaubandushoonetega reisi- ja muid teenuseid pakkuv linnakeskus.

„Kuopion Portti saab olema rohkem kui 90 protsendi ulatuses energeetiliselt iseseisev, kuna kütteks ja jahutamiseks vajalik energia saadakse hoonete alt aluskivimist,“ ütleb Lapti Gruppi kuuluva Rakennusliike Lapti Ida-Soome piirkonna juhataja Risto Pekkarinen.

Kuopion Portti paikneb keskses asukohas Kuopio raudteejaama ja reisikeskuse vahel. Adven vastutab selle valduse energiaga varustamise eest ja hakkab kaugjuhtides tegema Kuopion Portti energiakeskuse pidevseiret.

„Peale süsinikuneutraalsuse on Adveni välja töötatud ja ellu rakendatava lahenduse eelis veel energiahinna prognoositavus ja läbipaistvus ka tulevikus. See on olnud tehnilise lahenduse leidmise seisukohast eriti huvitav projekt, kuna Kuopion Portti hoonetel ja nende kasutajatel on jahutamise ja kütte poolest väga erinevad vajadused,“ ütleb Adven Grupi geoenergia valdkonna asepresident Timo Koljonen.

„See projekt on suurepärane näide geoenergia kasutatavuse kohta ka linnakeskuses. Meie kavandatud energialahendus võimaldab rajada ökoloogilise ja süsinikuneutraalse linnakeskuse. Kondenseeritud soojus juhitakse tagasi ringlusse õhkuheite asemel, nagu juhtub tihti traditsiooniliste energialahenduste puhul. Lisaks kasutavad soojuspumbad rohelist elektrit ja parkimismaja katusele paigaldatakse päikesepaneelid,“ räägib Adven Grupi projektijuht Lasse Aitamaa.

200 ühepereelamu vajadustele vastav energiatarve

Kuopion Portti ehitustööd tehakse kolmes etapis. Geokaevude puurimist alustatakse septembris-oktoobris 2018 ja energia tootmist alustatakse esialgse kava kohaselt oktoobris-novembris 2019.

Kuopion Portti geokaevude kombineeritud sügavus saab olema 20 000 meetrit. Valduse energiakeskuse soojuspumba võimsuseks on kavandatud 1200 kWh, mis vastab umbes 200 ühepereelamu jaoks vajalikule küttevõimsusele. Lisaks kavatsetakse paigaldada parkimismaja katusele 2000 ruutmeetrit päikesepaneele. Päikesepaneelidega genereeritavat elektrit hakatakse muuhulgas kasutama parkimismaja valgustamiseks ja elektriautode laadimiseks.

Peale kaubandusruumide hakatakse aluskivimist ammutatud energiaga jahutama ka eluhooneid, kõrvaldades nii vajaduse paigaldada katusele mürarohked kondensaatorid. Uute kodude jahutamisvõimalusega varustamine on Põhjamaades kasvav trend. Adveni geoenergia pakub selleks perfektse lahenduse – samad kaevud on lihtsalt kasutatavad ka jahutusenergia tootmiseks.

Kokkuvõtvalt

Kuopion Portti küte ja jahutus põhinevad geoenergial
Geokaevude kombineeritud sügavus: 20 000 meetrit
Soojuspumba võimsus: 1200 kW
2000 ruutmeetrit päikesepaneele
30 000 ruutmeetrit köetavat ja jahutatavat põrandapinda

Jaga