HANKKIJA
Referentsid

Soome suurim tööstusliku loomasööda tootja Hankkija Turu tehas genereerib energiat kaerakestadest

Hankkija Turu (Åbo) tehasele vajalikku auruenergiat hakatakse tootma tehase enda tootmisjääkidest, põletades jahvatatud kaerakestasid. Kliimaeesmärgid ja fossiilkütuste kasvav hind panid tehase otsima alternatiivseid lahendusi lokaalselt kättesaadavate taastuvkütuste seast.

Hankkija tehas Turus toodab sea- ja linnusööta. Kaerakestad on söödatootmise kõrvalsaadus. Adven hakkab auru tootmiseks vajaliku kütusena kasutama kaerakestasid ja tarnib teenusena auru.

“Meile on tähtis võimalus kasutada kodumaist taastuvenergiat,” ütles Jarno Erkamaa, Turu söödatehase direktor.

“Investeerimisotsus olenes just meie oma tehase kõrvalsaaduste ära kasutamisest. See muudab meid kütusehanke seisukohast isemajandavaks. Meie kuluefektiivsus paraneb ja toodangu kodumaisuse määr suureneb oluliselt. See tähendab selget lisandväärtust meie klientidele. Meie strateegia lahutamatuks osaks on oma tegevuse pidev arendamine, mis hõlmab ka uute, energiatõhusate ja keskkonnasõbralike lahenduste leidmist ja kasutuselevõttu,” selgitas Erkamaa.

Keskkonnasõbralik alternatiiv veeldatud naftagaasile

Turu tehases kasutati varem auru tootmisel kütusena vedelgaasi (LPG). LPG hinna tõustes hakati mõtlema selle asendamisele alternatiivsete kütustega. Keskkonnasõbralikkus oli samuti oluline valikukriteerium.

“Kaerakestad on meie protsessides tekkiv taastuvkütus. Meil pole seda edaspidi vaja enam kuhugi transportida,” ütles Erkamaa.

“Nüüd saab Hankkija kasutada ära oma tootmise kõrvalsaadusi ja suuresti asendada LPG kasutuse. See lahendus on selge panus ringmajandusele ülemineku suunas ja varasemast keskkonnasõbralikum, kuna vähendab arvestatavalt fossiilkütuste kasutamist. Samal ajal tagab see ka tubli kokkuhoiu ja võimaldab auru kuluefektiivselt toota,” ütles Adveni kliendisuhtejuht Henrik Vasama.

Kaerakestade kõrval hakatakse reservkütusena kasutama puidugraanuleid. Praegune LPG katel hoitakse samuti alles auru tootmise reservvõimsuse tagamiseks ning tipukoormuse katmiseks.

Kaerakestade põletamine nõuab eriteadmisi

Hankkija toimetab kaerakestad naabruses paiknevasse Adveni jaama, kus Adven toodab Hankkija tehasele täisteenusena ja vastavalt vajadustele tehnoloogilist auru. Advenil on sarnane katlamaja näiteks ka Jokioinenis, kus põletatakse odrakestasid.

“Meil on varasem kogemus sarnase fraktsiooniga viljakestade põletamise tehnoloogiaga. Kuna kasutame kütusena jahvatatud kaerakesti, mis on kuivad, pulberjad ja kerged, siis nõuab selle põletamine spetsiifilisi teadmisi põletamistehnoloogiast ja õigeid tehnilisi lahendusi. Tüüpiliste puidupõhiste biokütuste niiskusesisaldus on umbes 50%, jahvatatud kaerakestadel aga ainult 10%,” ütles Adveni müügijuht Teemu Kivimäki.

Koostöö Hankkijaga tugevdab Adveni positsiooni Edela-Soomes. Tänu Adveni tugevale töökorraldusele on piirkonnas operaatorid ja kasutajad juba olemas. Lisaks jälgitakse kaugjuhtimiskeskusest pidevalt toimingute sujuvust.

Hankkija

Hankkija on kasvuekspert ja Soome juhtiv põllumajandustööstuse ettevõte. Hankkija on Soome suurim tööstusliku loomasööda tootja. Hankkijale kuulub ka kõige suurem ja mitmekülgsem põllundusäri e-kaubanduse platvorm Soomes.

Loe veel:

Energy as a Service – meie teenusmudel

Jaga