S-Grupp
Referentsid

S-Grupi toidukaupade logistikakeskus Sipoos – säästev ja jätkusuutlik hübriidenergia kontseptsioon

S-Grupi logistikakeskus Sipoos on Soome suurim hoone ja üks kümnest suuremast hoonest maailmas. S-Grupp on üks Soome suurematest jaemüügikettidest. Logistikakeskuse põrandapind on 2020. aastaks kokku ligi 200 000 ruutmeetrit. Keskusel on suur kütte- ja jahutusvajadus, kuna toidu ja muude toodete säilitamisel on vaja tagada kõikidele kehtivatele nõuetele vastavad tingimused.

Adven toodab keskusele vajalikku energiat hübriidlahendusena, mis rakendab omavahel kombineeritult nii bio- kui geoenergiat, nii külmatootmist kui soojuse taaskasutust. S-Grupi sõnul on lõpuni valmis teenuse ostmine osutunud heaks lahenduseks.

Logistikakeskus ehitatakse viies etapis. Seetõttu rajatakse ka energiatootmislahendus järk-järgult, seda etapiti laiendades.

Projekteerimise tulemusel valmib süsteem, milles geokaevudest ammutatav geo- ehk maasoojusenergia ja jahutusseadmetest saadav kondenseerumisenergia katavad võimalikult suure osa madalatemperatuurilise soojusenergia vajadusest. Pelletitoitel töötav küttesüsteem tagab omakorda vajaliku võimsuse siis, kui küttevajadus talvel suureneb, ja kõrgema temperatuuriga soojusvõrgus kasutatakse reservkütusena ka õli.

„Me edastame keskuse maadel paiknevatest geokaevudest pärit geoenergia koos külmruumidest kogutud kondenseerumisenergiaga madalatemperatuurilisse soojusvõrku. Me kombineerisime Adveni asjatundlikkuse jahutamise ja soojatootmise alal kliendi geokaevudega ja suutsime seeläbi eraldiseisvaid süsteeme integreerides saavutada väga huvitava hübriidlahenduse sellele piirkonnale vajaliku energia tootmiseks,” selgitab Adveni kliendihaldur Henrik Vasama.

Efektiivne energiatootmine

Rohkem kui 30% kõikidest toidu- ja tarbekaupadest Soomes liigub läbi selle keskuse. Algusest peale on olnud selge, et sellel hoonel on peale kõige muu ka väga täpsed jahutusenergia vajadused. Keskuses on näiteks ruumid, kus tuleb hoida +5, –9 ja –40 °C temperatuuri.

„Minu ülesanne on suurendada kogu logistikakeskuse tõhusust ja ratsionaliseerida selle energiakasutust toodete ladustamisnõuetega arvestades. Meil on õnnestunud leppida Adveniga kokku nutikas lähenemises, nii et me kasutame alati kuluefektiivset ja keskkonnahoidlikku energialiiki,” ütleb S-Grupi energiajuht Miika Kakko.

Logistikakeskuse küttelahendus põhineb näiteks külmatootmisel genereeritud energiavoo võimalikult tõhusal ärakasutamisel kütmiseks. Ära saab kasutada koguni 43% jahutusseadmestiku kondenseerumisenergiast.

„Advenil on olnud hea meel saada täiustamissoovitusi ja me oleme neid koos edasi arendanud,” sõnab Kakko.

Asjatundjad tagavad stressivaba tegevuse

„Me pakume seadmestike käitus- ja hooldusteenuseid oma „Energia kui teenus” nimelise tegevusmudeli raames. Jahutus- ja kütteenergia tootmine ning energiaseadmestike 24/7 kaugseire kuuluvad meie vastutusalasse, nagu ka geokaevude käitamine,” lisab Vasama.
Ka S-Grupp peab energia ostmist teenusena eeliseks.

„Nii suure paigaldise puhul on meil hea meel, et asjatundjad hoolitsevad selle eest. Võimalus osta energiat teenusena ja usaldada Adveni asjatundlikkust tähendab, et meil on üks probleem vähem,” sõnab Kakko lõpetuseks.

Jaga