Referentsid

Kinnisvara Energia tootmine Kaugküte
Rakvere Soojus AS

Elektri- ja soojusenergia koostootmine Rakveres

Adven rajas 2013. aastal koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega Rakverre kohalikul taastuvenergial põhineva elektri ja soojuse koostootmisjaama. Selle eesmärk oli vähendada Rakvere kaugküttevõrgus soojuse hinda. Rajatud jaam vahetas välja maagaasil põhinenud soojuse tootmise hakkepuidu vastu, mis vähendas Rakveres kaugkütte soojuse hinda 18% ning CO2 heitmeid 10 800 t/aastas. Adveni koostootmisjaama valmimine andis…

Loe edasi
Tööstused Toiduainetööstus Energia tootmine
Rakvere Farmid AS (HKScan Grupp)

Energia teenus Rakvere Farmide seakasvatusele

AS Rakvere Farmid, mis kuulub HKScan gruppi, on suurim seakasvatusettevõte Eestis ja Baltikumis. Eestis kasvatatakse aastas sisetarbimiseks ligikaudu 640 000 nuumsiga, kellest üle 250 000 kasvab Rakvere Farmides, kasvatades 40% Eestis kasvavatest nuumsigadest. Keskkonna säästlikkus ja soodne energiahind olid peamised tegurid, miks Rakvere Farmid otsustasid soojuse tootmise üle viia hakkepuidule.…

Loe edasi
Tööstused Kinnisvara Toiduainetööstus ...
E-piim, Põltsamaa linn

Biokütusel põhinev kaugkütte terviklahendus E-Piima tööstusele ja Põltsamaa linna kaugküte

AS E-Piim Tootmine on enam kui 100 aastase kogemusega ühistulise omandivormiga Eesti piimatööstusettevõte. E-Piima territooriumil asuvas aurukatlamajas toodetakse soojusenergiat Põltsamaa linna kaugküttevõrku ning tööstuslikku auru piimatööstuse tarbeks. Biokütuse kasutusele võtmisega on Adven juba aastaid taganud odavama energia hinna E-Piimale ja Põltsamaa kaugkütte klientidele. Fossiilsete kütuste hinna kõikumine ning maksutõus ei…

Loe edasi
Tööstused Toiduainetööstus Aurustamine
Rannarootsi Lihatööstus AS

Auru tootmine Rannarootsi Lihatööstusele LPG kütusega

Meie eesmärk energia kui teenuse hankimisel oli tagada senisest madalam energia hind ning usaldada soojuse tootmine koos sellesse investeerimisega asjatundjate õlule. Sobiva partneri valimisel oli määravaks asjaoluks suur kogemus ning selge hinna kujunemine. Adveni energiateenus sisaldas seda kõike. Märt Tohver Rannarootsi Lihatööstuse tehnika- ja haldusjuht Ettevõttest, energia kasutusest tootmisprotsessis ja…

Loe edasi
Kinnisvara Hübriidlahendused
SPA Varad OÜ

Soojuse tootmine Tallinn Viimsi SPA tervisekompleksile

Viimsi SPA on üks tuntumaid puhke- ja tervisekeskusi nii eestlaste kui meie lähinaabrite seas. Kliendi eesmärk oli väljuda energiaga seotud tegevustest ning leida teenuse eest hoolitsema kogenud partner. Nende valikuks osutus Adven – juhtiv energiateenuste pakkuja Eestis. Adven omandas olemas olnud katlamaja, projekteeris ja ehitas Atlantis H20 veekeskuse tarbeks kaasaegse…

Loe edasi