BIOKRAFT AS
Referentsid

Maailma suurim veeldatud biogaasi (LBG) tehas Biokraft on Adveniga koostöös veelgi tõhusam

Norra firmal Biokraftil on Trondheimi lähistel maailma suurim veeldatud biogaasi tootmise tehas. Tänaseks asendab nende toodang fossiilkütuste kasutamist mahus, mis võimaldab vähendada heitkoguseid 30 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas. Koostöös Adveniga laiendatakse ringmajanduse põhimõtetele vastavat ärimudelit, aurustades tootmise jääkvett. See tähendab, et Biokraft saab oma jäätmevoogudest väärtuslikke toitaineid efektiivselt kokku koguda ning põllumajanduses väetisena kasutada.

Biokrafti tehas Trondheimi lähistel Skognis valmis 2017. aastal. Tehase naabriks on Norske Skogi paberi- ja tselluloositehas, millega seob Biokrafti oluline toormaterjalivahetus. Biokraft ja Adven allkirjastasid 2016. aastal lepingu aurustamisteenuse osutamiseks ning Adveni poolt ehitatud ja käitatav aurustamisseadmestik alustas tööd 2018. aastal.

Terje Hyldmo on Biokrafti äriarendusjuht, kelle tööülesannete hulka kuulub uuenduslike ja kasumlike arendusvõimaluste leidmine, mõnikord uute partnerluslepingute sõlmimine. Aurustamisvajadus oli selge juba uue biogaasitehase planeerimise etapis.

“Üks põhjus, miks me aurustamisel Adveni oma partneriks valisime, on asjaolu, et nad pakuvad meile aurustamislahendust teenusena,” ütles Terje. “Nad vastutavad täielikult aurustamisseadmestiku hoolduse ja kaugjuhtimise eest, tagades meile sellega kindlustunde. See võib kujuneda veelgi olulisemaks, kui otsustaksime oma tehast laiendada ja peaksime veel enamaga toime tulema. Teine oluline eelis oli Adveni pakutav paindlikkus juhuks, kui peame tootmisvõimsust suurendama, mida peagi ka teeme.”

Rohelise ringmajanduse põhimõtteid järgiv Norra

Biokrafti filosoofia on olnud firma rajamisest peale olla osaks Norra rohepöördest ja üleminekust ringmajandusele.

“Meie ärimudel põhineb eesmärgil kasutada ära suure energiasisalduse ja piiratud alternatiivsete kasutusvõimalustega jäätmejääke, näiteks kala-, liha- ja toidutööstusest,” selgitas Terje.

Biokraft töötleb jäätmed biogaasiks, mis seejärel puhastatakse ja rafineeritakse veeldatud biokütuseks (LBG ehk liquified biogas või biomethane), mida saab kasutada suurveoste transpordil. Tänaseks aitab asendatud fossiilkütuste maht vähendada heitkoguseid 30 000 tonni CO2 ekvivalenti aastas.

Koostöö Adveniga muudab ringmajandusel põhineva äritegevuse kasumlikuks

Partnerlussuhe Adveniga tähendab, et Biokraft saab oma jäätmeid tõhusalt ära kasutada. Biogaasi tootmine tekitab suurtes kogustes jääkvett ja Biokrafti puhul on see umbes 160 000 kuupmeetrit aastas. See vedelik sisaldab fosforit, lämmastikku ja muid toitaineid, mida saab põllumajanduses väetisena taaskasutada. Adveni aurustamislahendus põhineb auru mehaanilise kokkusurumise (MVR – mechanical vapour recompression) tehnoloogial, mis on traditsiooniliste meetoditega võrreldes oluliselt energiatõhusam viis jääkvee aurustamiseks kontsentreeritud vedelikest.

“Aurustamine on meie jaoks kriitilise tähtsusega protsess, et saaksime jääkvees sisalduvaid toitaineid ära kasutada.

Adveni aurustamislahendus eemaldab umbes 90% veest, muutes väetise transportimise kuluefektiivseks ja põllumeestele lihtsamalt käideldavaks. Keskkonnasõbralikkust silmas pidades kaardistame praegu kunstväetise asemel bioväetise kasutamise mõju,” ütles Terje.

Biokraftil on käsil mitmeid teadus- ja arendusprojekte ja ettevõte on oma tuleviku osas põnevil, kuna nõudlus biokütuste järele kasvab pidevalt.

“Kui ehitame kunagi Norrasse uusi tehaseid, uurime kindlasti võimalust, et Adven oleks tarnija mitte ainult aurustamiseks, vaid ka muude energia ja veega seotud teenuste jaoks, mis võivad tulevikus vajalikuks osutuda,” ütles Terje.

Jaga