Kotkamills
Referentsid

Kotkamillsi keskkonnakoormuse vähendamine mehhaanilise aurustamise ja kemikaalide ringlussevõtuga

Soome metsatööstuse firma Kotkamills toetub oma tootmisprotsessis Adveni poolt rajatava mehhaanilise aurustamise (MVR- Mechanical vapour recompressor) – ja kemikaalide ringlussevõtu lahendusele. Adveni poolt tööle rakendatud musta leelise aurustamise lahendus kujuneb prognooside järgi kõige energiatõhusamaks oma klassis kogu maailmas. Kotkamills ja Adven plaanivad arendada ringlussevõtuprotsessi edasi, vähendamaks paberitööstuse süsinikdioksiidi heidet 3500 tonni võrra aastas.

Kotkamills toodab paberi- ja kartongitooteid, sealjuures ka maailmas ainulaadset toodet – plastivaba kartongi.

“Meie tähelepanu keskmes on energiatõhusus ja selle edasi arendamine,” ütles Kotkamillsi tegevdirektor Markku Hämäläinen.

Adven andis Kotkamillsi paberitehases käiku uue aurustamisseadmestiku, mis on võimaldanud aurutarbimise ja energiatootmise heitme märkimisväärset vähendamist. Varasem aurustamislahendus tarbis suures mahus auru, millest enamik toodeti maagaasist.

Adven investeeris uude, musta leelise aurustamislahendusse, mis töötab auru mehaanilise kokkusurumise (MVR) tehnoloogial põhineval suletud aurutsüklil ja osutab Kotkamillsi tootmisüksusele aurustamisteenust.

“Tselluloositehase energiatõhusus on paranenud arvestatavalt, kuna uus aurustamislahendus vähendas aurutarvet rohkem kui poole võrra, vähendades oluliselt ka süsinikdioksiidi heidet. Kotkamills saab tänu meilt aurustamisseadmestiku rajamise ja käitamise kui teenuse sisseostmisele keskenduda täielikult oma põhitegevusele tselluloosi, paberi- ja kartongi tootmise arendamisele,” ütles Adveni müügijuht Teemu Kivimäki.

Musta leelise aurustamine on uus tehnoloogiline lahendus, mis on saanud Soome tööhõive- ja majandusministeeriumilt 3,2 miljonit eurot investeerimistoetust. Kotkamillsis kasutatakse aurustamisprotsessis MVR tehnoloogiat märksa suuremas ulatuses kui kunagi varem. Uus tehnoloogia käivitati tänavu augustis.

Kemikaali ringlussevõtt vähendab keskkonnakoormust tuhandete tonnide võrra

Aurustamislahenduse projekti jätkuna rakendab Adven Kotkamillsis kemikaalide taastumise edendamiseks suletud tsükliga lahendust. Adven paneb tselluloositehase jaoks tööle uue heitgaaside utiliseerimise katla ja väävli regenereerimisseadme.

Tänu kemikaalide regenereerimisele väheneb reoveepuhasti keemiline hapnikutarve umbes 20 protsenti ja süsinikdioksiidi heide väheneb umbes 3500 tonni võrra aastas.

“Meile on tähtis kasutada üha tõhusamalt ära tootmisprotsessis tekkivaid kõrvalsaaduseid. Sellised projektid on tasuvad, kuna neil on lisaks kulude vähendamisele ka arvestatav positiivne keskkonnamõju,” ütles Kotkamillsi finantsjuht Petri Hirvonen.

Adveni poolt juba varem käivitatud musta leelise aurustusjaamas regenereeritakse metanooli. Kemikaalide ringlussevõtu projekt võimaldab põletada toormetanooli koos tselluloositehasest pärit kontsentreeritud heitgaasidega.

Utiliseerimisprotsessis toodetav aur vähendab tselluloositehase maagaasitarvet, vähendades nii saeveski CO2 heidet 3500 arvestusliku tonni võrra. Põletamisprotsessi suitsugaasides sisalduv väävel regenereeritakse samuti, vähendades saeveskis ka uute kemikaalide soetamise vajadust.

Jaga