IFF, FINNFEEDS FINLAND OY
Referentsid

IFF FinnFeeds Finland: uus aurustamismeetod vähendas tehase energiatarvet kolmandiku võrra

IFF-i ettevõtte FinnFeeds Finland Oy Naantali tehases õnnestus vähendada aurukasutust peaaegu 40 protsendi võrra, vähendades samal ajal radikaalselt ka süsiniku jalajälge. Tehase koguenergiatarve on vähenenud umbes 30 protsenti.

Adveni välja töötatud uus aurustamismeetod on olnud tehases kasutusel alates 2018. aasta algusest ja tulemused on julgustavad. Kuna aurutarvet on vähendatud, siis väheneb tehase süsinikdioksiidi heide 16 000 tonni võrra aastas. See kogus vastab rohkem kui saja miljoni autoga läbitud kilomeetri heitele.

FinnFeeds toodab suhkrupeedi melassist ja muudest fraktsioonidest betaiini, mida kasutatakse sööda-, toidu-, kosmeetika- ja kemikaalitööstuses. Eraldatud fraktsioonidest aurustatakse arvestatavas koguses vett. Protsessi selles etapis kulus varem palju auru.

„Kuna auru hulk on üks suurem kulukomponent, siis püüdsime leida erinevaid lahendusi selle vähendamiseks kogu tootmisprotsessis. Soovisime samas vähendada ka süsiniku jalajälge ning arvestada oma säästvuse ja jätkusuutlikkuse eesmärke. Adveni välja pakutud uus aurustamismeetod rahuldab mõlemat vajadust,“ ütleb tehase juhataja Heikki Vahtera.

Külastage aurutusseadet. Pilti saab pöörata 360 ° suvalises suunas.

1500 ühepereelamu energiatarbe suurune sääst

FinnFeeds vajas tootmise kasvades suuremat aurustamisvõimsust. Firma otsustas traditsioonilisse lahendusse investeerimise asemel hakata ostma aurustamist teenusena Advenilt. Uus aurustamisseadmestik hakkas tööle 2018. aasta alguses. Tänu sellele kulub nüüd tehases aastas soojusenergiat varasemast vähem koguses, mis vastab umbes 1500 elektriküttega ühepereelamu koguenergiatarbele.

„Meid üllatas pisut, kui hästi kõik läks. Tehas alustas tootmist õigel ajal. Vajalike mahtudeni jõudmisel ei tulnud ette mingeid takistusi. Minu hinnangul on meie koostöö olnud suurepärane. Adven kaugjuhib aurustamisseadmestiku tööd ja nende personal on vajaduse korral valmis viivitamata abistama,“ sõnab Vahtera.

„Tehase aurustamisprotsessis kasutatakse nüüd moodsaid turboventilaatoreid. Kuna elektri hind püsib suhteliselt madal, siis võimaldab see pisut vähem traditsiooniline aurustamismeetod saavutada pikas perspektiivis märkimisväärset kulude kokkuhoidu. Lihtsustatult tähendab see, et tehases varem kasutatud aurustamislahendus tarbis auruna kaheksa energiaühikut, ent MVR ehk auru mehaanilist taastihendamist rakendav aurustamine vajab auru asendamiseks ainult ühte energiaühikut elektrina,“ ütleb Adveni kliendihaldur Henrik Vasama.

Advenil on Soomes kaks sarnast tehnoloogiat rakendavat aurustamisseadmestikku, üks Finnamyl Oy Kokemäki tehases ja teine Honkajokis asuvas Honkajoki Oy tehases. FinnFeedsi aurustamislahendus on varasematest siiski tehniliselt keerukam, kuna rakendab korraga koguni viit paralleelaurustit.

Jaga